Zielone finanse po polsku edycja 2022

Jak wygląda droga polskich banków w kierunku wdrożenia wymogów związanych z ESG?

Pobierz raport (2022)


Pojęcie ESG (Environmental, Social, Governance), czyli wszystkie kwestie związane z ładem środowiskowym, społecznym i korporacyjnym, staje się coraz istotniejsze dla wielu przedsiębiorstw i instytucji, ale też dla całej gospodarki. Ma to związek m.in. z rosnącą presją regulacyjną w Unii, presją rynkową oraz "zieloną transformacją w UE", która poddana została nowym, niespodziewanym czynnikom o trudno przewidywalnych skutkach.

Niektóre z czynników, takie jak: zwiększenie niepewności geopolitycznej w Europie Środkowej, zagrożenia gospodarcze i społeczne, sankcje wobec Rosji oraz duży wzrost cen paliw kopalnych (ropa, gaz) mogą wpłynąć na wyhamowanie tempa transformacji energetycznej i okresowe zwiększenie emisji gazów cieplarnianych.

Jak wygląda stopień uwzględniania czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych w organizacji wewnętrznej i systemie zarządzania ryzykiem? Jakie plany w tym zakresie mają banki na najbliższy rok? Czy kryzys energetyczny zatrzyma zieloną zmianę polskiej bankowości? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiada niniejszy raport.

“Tegoroczna ankieta nasuwa nam kilka wniosków. Jednym z nich jest fakt, że banki wciąż uważają, że trzeba zachęcać do wdrażania ESG, a nie karać swoich klientów podnosząc im koszty kredytów, jeśli ich planowane inwestycje czy cała działalność wciąż uznana jest za "brudną". Kolejny kluczowy wniosek to rosnący wpływ czynników ESG na ofertę produktową. Ankietowane banki najczęściej planują oferować klientom dodatkowe usługi wspierające ich transformację – takie plany ma 50% instytucji. Ten kierunek działania banków wydaje się bardzo potrzebny w kontekście wyzwań związanych z transformacją energetyczną zarówno gospodarstw indywidualnych jak i przemysłu oraz rolnictwa w Polsce”

paprotny

Przemysław Paprotny

Partner PwC, lider usług dla sektora finansowego w Polsce

bednarski

Piotr Bednarski

Dyrektor w zespole usług dla sektora finansowego w PwC

hutny

Dorota Hutny

Menedżer w zespole usług dla sektora finansowego w PwC

Gdzie ESG jest już wprowadzone?

Pytanie: W jakich obszarach banki wprowadziły już elementy zrównoważonego finansowania?

W porównaniu z zeszłym rokiem, w każdym obszarze wystąpiła poprawa deklarowanych działań w zakresie zrównoważonego finansowania (więcej banków zakłada ich wprowadzenie).

Podobnie jak w zeszłym roku, ponad 80% ankietowanych banków wdrożyło już elementy zrównoważonego finansowania w strategiach biznesowych. Ponadto wszystkie banki deklarują, że wprowadziły elementy zrównoważonego finansowania w ofercie produktowej. Podobnie ponad 80% ankietowanych deklaruje wprowadzenie tych elementów w administracji.

Oprócz wymienionych w badaniu obszarów, wskazano że elementy zrównoważonego finansowania wprowadzono również w:

 • Programie emisji instrumentów finansów (np. zielonych obligacji);
 • Pozyskiwania finansowania;
 • Emisji zielonych listów zastawnych jako źródła finansowania.
 1. In the business strategy/ operating strategy
 2. In lending products
 3. In investment products (including exclusion policy for sectors, industries)
 4. In the organizational structure (a dedicated committee, unit or position such as Chief Sustainability Officer)
 5. In credit assessment process
 6. In the process of risk identification and assessment, stress testing, and ICAAP
 7. In product pricing
 8. In administration process

Dane i procesy IT wspierające wymogi ESG

Pytanie: Jakie dane planują Państwo wykorzystywać na potrzeby identyfikacji i szacowania ryzyka ESG kontrahentów

Tylko 1 z 16 banków nie analizował jeszcze preferowanych źródeł i dostawców danych – w porównaniu do 3 z 14 ankietowanych podmiotów w poprzednim roku.

Pośród banków, które dokonały takiej analizy, 94% z nich wskazało, że najczęściej planują wykorzystywać dane pozyskane bezpośrednio od kontrahenta, takie jak: sprawozdania, certyfikaty, formularze.

Znacznie częściej niż rok temu instytucje wskazywały, że będą wykorzystywać powszechnie dostępne dane na temat kontrahenta, jak np. ujawnienia, informacje medialne, dane ze stron www oraz z informacje dostarczanych przez wyspecjalizowane komercyjne podmioty w postaci ratingów, certyfikatów oraz baz danych w zakresie ESG – 75% ankietowanych wskazało to działanie w porównaniu z 57% w poprzednim roku.

Wpływ na procesy

Pytanie: W jakich procesach Państwa instytucja planuje w najbliższym roku wykorzystać kryteria dla działalności zrównoważonej określone w Taksonomii i technicznych kryteriach klasyfikacji?

Wszystkie wymienione w ankiecie procesy, w których mogą być wykorzystane kryteria dla działalności zrównoważonej określone w Taksonomii i technicznych kryteriach klasyfikacji, zostały wskazane przez co najmniej kilka banków.

Najczęściej wskazywano:

 • Określenie ram dla zrównoważonych produktów kredytowych (63% banków) oraz procesy raportowania niefinansowego i komunikacji zewnętrznej;
 • Realizacja celów określonych w przyjętej strategii ESG – deklarowane przez 56% instytucji;
 • Potrzeby budowania wewnętrznej bazy danych o klientach kwalifikujących się do Taksonomii i poziomu ich zgodności z Taksonomią (wskazywane przez około połowę podmiotów).

Tylko 1 z 16 instytucji nie planuje w najbliższym roku wykorzystywać kryteriów dla działalności zrównoważonej określonych w Taksonomii i technicznych kryteriach klasyfikacji.

 1. W dobrowolnym procesie raportowania niefinansowego i komunikacji zewnętrznej
 2. Na potrzeby realizacji celów określonych w przyjętej strategii ESG
 3. Na potrzeby określenia ram dla zrównoważonych produktów inwestycyjnych
 4. Na potrzeby określenia ram dla zrównoważonych produktów kredytowych
 5. W procesie oceny dostawców i klientów
 6. W procesie identyfikacji i szacowania poziomu ryzyka klimatycznego
 7. w procesie dystrybucji gwarancji lub dotacji w ramach dostępnych programów wsparcia zrównoważonego rozwoju (krajowych lub unijnych)
 8. na potrzeby budowania wewnętrznej bazy danych o klientach kwalifikujących się do Taksonomii i poziomu ich zgodności z Taksonomią

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi trendami ze świata biznesu? Zaznacz poniższe pola:

* Pola obowiązkowe

** Administratorem Twoich danych osobowych jest PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. lub inna spółka z sieci PwC, będąca autorem publikacji (lista spółek znajduje się tutaj), z siedzibą w Warszawie (00-633)  przy ul. Polnej 11. Dane osobowe przetwarzane będą w celu dostarczenia zamówionej publikacji. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności (link).

O badaniu

Raport przedstawia wyniki badania przeprowadzonego przez PwC wśród banków komercyjnych i specjalistycznych działających w Polsce. Badania ankietowe miały miejsce w maju oraz czerwcu 2022 roku. Na pytania odpowiedziało anonimowo 16 banków, których aktywa wynoszą ponad 70 proc. całej sumy bilansowej polskiego sektora bankowego.

Niniejszy raport jest drugą edycją przeprowadzonych w kwietniu 2021 roku badań ankietowych i wywiadów wśród polskich banków dotyczących aktualnego stopnia uwzględniania czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych w organizacji wewnętrznej i systemie zarządzania ryzykiem oraz planów w tym zakresie na najbliższy rok.

Skontaktuj się z nami

Przemysław Paprotny

Przemysław Paprotny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 766

Piotr Bednarski

Piotr Bednarski

Dyrektor, PwC Polska

Dorota Hutny

Dorota Hutny

Starsza Menedżerka, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 215

Tomasz Kassel

Tomasz Kassel

Partner zarzadzający, Tax, Legal and People (TLP), PwC Polska

Tel.: +48 502 184 846

Obserwuj nas