Lista spółek

W ramach sieci PwC w Polsce swoją działalność prowadzą następujące spółki:

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28, REGON 012500673. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS.

PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000741448, NIP 113-239-99-79, REGON 015239399. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS.

PricewaterhouseCoopers Service Delivery Center Poland Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320947, NIP 701-016-86-38, REGON 141702974, kapitał zakładowy 50 000,00 zł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS.

PwC Legal Żelaźnicki sp.k. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000336634, NIP 701-019-93-20, REGON 142007839. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS.

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000270501, NIP 701-005-16-46, REGON 140816658. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS.

PwC IT Services sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000213301, NIP 527-24-47-195, REGON 015791760, kapitał zakładowy 567 000,00 zł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS.

PwC Business Services Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0001032995, NIP 7010622511, REGON 36571526500000, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS.

Siedzibą każdej z ww. spółek jest Warszawa, adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa. Spółki posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.