Lista spółek

  • PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
  • PricewaterhouseCoopers Service Delivery Center Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
  • PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
  • PwC IT Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • PwC Legal Pawłowski, Żelaźnicki spółka komandytowa 
  • PwC Tax Services Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedzibą wymienionych podmiotów jest Warszawa (00-633), ul. Polna 11, Polska.

Dane kontaktowe:

Tel.: +48 22 746 4000
Fax: +48 22 742 4040

E-mail

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: pl_privacy@pwc.com