Edycja

3

Tech Minds

Zapraszamy zespoły uczniów i studentów do przygotowania projektu technologicznego w Waszej szkole lub na uczelni. Do wygrania trzy granty po 25 tys. zł na ich realizację.

Zgłoszenia do konkursu zostały zakończone

Temat tegorocznej edycji konkursu:

W jaki sposób odpowiedzialnie wykorzystać technologię, by wspierać edukację?

Konkurs grantowy Tech Minds skierowany jest do zespołów uczniowskich ze szkół podstawowych, średnich oraz studentów.

Spośród wszystkich zgłoszeń zostaną wybrani finaliści, którzy zaprezentują swoje projekty przed Kapitułą Konkursu. Do wygrania są trzy granty po 25 tys. złotych po jednym z każdej kategorii: szkoła podstawowa, szkoła średnia, uczelnia wyższa oraz po 5 tys. złotych dla finalistów, a także nagrody rzeczowe.

Zmieniamy pomysły i potrzeby w rozwiązania technologiczne

Chcesz się zainspirować?

Udział w Tech Minds to szansa na lepsze zrozumienie technologii i efektywne połączenie jej z edukacją. To wsparcie dla uczniów, studentów a także nauczycieli w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów, w dostarczaniu im inspiracji od ekspertów, a także w tworzeniu przestrzeni do działania. Tech Minds to też odkrywanie nowych talentów i docenianie pracy zespołowej.


Poznaj laureatów poprzednich edycji:

Konkurs

Zadanie konkursowe:

W jaki sposób odpowiedzialnie wykorzystać technologię by wspierać edukację?

Jeśli jesteś uczniem szkoły podstawowej, średniej czy studentem i masz pomysł jak Twoja nauka lub strategie uczenia się mogą zostać wsparte przez nowe technologie - zbierz zespół i zgłoś się do 3. edycji konkursu Tech Minds.

Jeśli jesteś nauczycielem, opiekunem czy dyrektorem i dostrzegasz potrzebę wsparcia swoich metod nauczania poprzez nowe technologie, przygotuj wspólnie z uczniami czy studentami projekt, który umożliwi nowy, ciekawszy sposób nauki czy też dzielenia się wiedzą.

Cel i założenia konkursu:

Celem konkursu grantowego jest wyróżnianie i nagradzanie talentów. Tech Minds to przestrzeń do działania oraz odkrywania i wzmacniania zdolności uczniów i studentów oraz docenianie pracy zespołowej.

Jeśli masz pomysł, jak nowe technologie mogą wesprzeć edukację, dzielenie się wiedzą i rozwój, przygotuj projekt - działanie, które przyczyni się do wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych lub wykorzystania już istniejącej technologii w Twojej szkole lub na uczelni.

Wszystkie informacje o założeniach konkursu znajdują się w regulaminie.


Regulamin konkursu grantowego Tech Minds

Kto może wziąć udział?

W konkursie Tech Minds mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, średnich i studenci, którzy we współpracy z osobą opiekującą się zespołem przygotują projekt edukacyjny wykorzystujący nowe technologie.

Zespół powinien składać się z uczniów lub studentów oraz kadry pedagogicznej: nauczycielki, nauczyciela, wykładowczyni, wykładowcy, dyrektorki, dyrektora czy pracowniczki, pracownika szkoły lub uczelni.

Osoba opiekująca się zespołem musi być pełnoletnia.

W składzie zespołu powinny znaleźć się co najmniej 3 osoby, nie więcej niż 5.


Dlaczego warto?

Bycie członkiem zespołu czy opiekunem pozwala podnieść umiejętności dotyczące wdrażania rozwiązania od pomysłu do realizacji. Buduje również kreatywność, zaangażowanie oraz umiejętność współpracy.

Trzy najlepsze pomysły, po jednym z każdej kategorii: szkoła podstawowa, szkoła średnia, uczelnia otrzymają grant w kwocie 25 tys. zł , na wdrożenie projektu w szkole lub na uczelni. Dodatkowo finałowe zespoły otrzymają nagrody w wysokości 5 tys. złotych oraz nagrody rzeczowe.

Wszyscy członkowie finałowych drużyn otrzymają certyfikat uczestnictwa w programie Tech Minds.

Dla opiekunów wszystkich zespołów przygotowaliśmy cykl certyfikowanych webinarów dotyczących pracy projektowej. Biorąc w nich udział będziecie mogli m.in. poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie definiowania zadań projektowych, angażowania uczniów i uczennic i budowania w nich poczucia sprawczości, a także poznać inspirujące przykłady innowacyjnych działań. Uczestnicy i uczestniczki szkoleń otrzymają zaświadczenia Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Cyfrowy Dialog.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Zgłoszenia zbierane są do 16 lutego 2024.

Wyniki pierwszego etapu - wybór najlepszych pomysłów - ogłoszone zostaną najpóźniej w dniu 15.03.2024 na stronie internetowej www.pwc.pl/techminds. Do finalistów zostanie wysłany również e-mail z informacją nt. spotkania i formy (stacjonarnie lub online) prezentacji przed Kapitułą Konkursu, która odbędzie się w dniu 16.04.2024.

Ogłoszenie 3 zwycięzców nastąpi 16.04.2024.

Formularz przygotowany jest w technologii Google Forms, która pozwala na edytowanie zgłoszenia po jego wysłaniu. Wysyłający zgłoszenie automatycznie otrzyma na swój adres e-mail link do treści zgłoszenia, którą może dowolnie edytować. Formularz należy wysłać do 16 lutego 2024 do 23:59 i wtedy kończy się możliwość edycji zgłoszenia.

Zespół powinien składać się z uczniów lub studentów oraz kadry pedagogicznej: nauczycielki, nauczyciela, wykładowczyni, wykładowcy, dyrektorki, dyrektora czy pracowniczki, pracownika szkoły lub uczelni.

Osoba opiekująca się zespołem musi być pełnoletnia.

W składzie zespołu powinny znaleźć się co najmniej 3 osoby, nie więcej niż 5, w tym minimum 2 uczniów lub studentów oraz minimum jedna osoba pełnoletnia, która dokonuje Rejestracji Projektu na Stronie Internetowej Organizatora.

Zgłoszone pomysły przechodzą dwa etapy oceny:
1 etap: Wybór projektów przez Radę ekspertów w oparciu o następujące kryteria:
- Cel i wpływ - projekt powinien rozwiązywać konkretne problemy lub potrzeby w dziedzinie edukacji.
- Innowacyjność - nowy pomysł, spojrzenie na sytuacje, rozwój czy ulepszenie istniejącego rozwiązania.
- Adekwatność wykorzystania technologii do problemu - adekwatność projektu do rzeczywistych potrzeb i wyzwań w dziedzinie edukacji; wpływ technologii na rozwiązanie problemu.
- Odpowiedzialne zastosowanie technologii - bezpieczeństwo technologiczne i zgodność z prawem, nastawienie, w którym korzystanie z technologii jest narzędziem (np. komunikacji, nauki, weryfikacji informacji), a nie celem samym w sobie, skupienie uwagi na ludziach, a nie tylko na technologii.
- Wykorzystanie dostępnej infrastruktury w miejscu realizacji Projektu - korzystanie z technologii i sprzętu, który jest już w szkole/uczelni.
- Wpływ na integrację społeczności - współpraca / zaangażowanie różnych grup np. uczniowie / nauczyciele / rodzice / społeczność lokalna.
- Prawdopodobieństwo i realność wykonania Projektu - projekt jest możliwy do wykonania i wdrożenia do 30 kwietnia 2025.
- Potencjał rozwoju, kontynuacji i trwałości - trwałość projektu po zakończeniu jego realizacji.

2 etap: Prezentacja projektów przed Kapitułą konkursu. Wybrane w pierwszym etapie najlepsze projekty, przejdą do finału konkursu. Finaliści w dniu 16 kwietnia 2024 roku podczas spotkania online bądź stacjonarnego zaprezentują swoje pomysły przed Kapitułą konkursu. Czas prezentacji każdego projektu wynosi 7 minut. Następnie Kapituła Konkursowa ma prawo zadać Uczestnikom pytania dotyczące Projektu.

Kapituła Konkursu dokona analizy Projektów z uwzględnieniem kryteriów z pierwszego etapu oraz dodatkowo weźmie również pod uwagę:
- Formę prezentacji Projektu;
- Zaangażowanie Zespołu Projektowego;
- Odpowiedzi udzielone na pytania podczas prezentacji;
- Adekwatność projektu do możliwości i wieku Zespołu projektowego (szkoła podstawowa, ponadpodstawowa czy uczelnia wyższa).

Grant powinien zostać wykorzystany na pokrycie kosztów realizacji projektu w danej szkole lub uczelni. Co ważne, nie więcej niż 40% Grantu może zostać przeznaczone przez Zwycięzcę na zakup urządzeń technicznych oraz nie więcej niż 40% Grantu może zostać przeznaczone przez Zwycięzcę na zakup oprogramowania (licencji).

Tak, osoba niepełnoletnia potrzebuje pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Opiekun zespołu jest odpowiedzialny za zebranie tych zgód i załączenie ich skanów do formularza zgłoszeniowego. Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Tak, zespół powinien składać się z uczniów lub studentów oraz kadry pedagogicznej: nauczycielki, nauczyciela, wykładowczyni, wykładowcy, dyrektorki, dyrektora czy pracowniczki, pracownika szkoły lub uczelni.

Co pomoże przygotować projekt?

Zadeklaruj chęć uczestnictwa w projekcie do 24 listopada (wystarczy podać adres e-mail i wypełnić sekcję dane podstawowe), a otrzymasz dostęp do:

Indywidualnych konsultacji

Oferujemy 30 minutowe, bezpłatne konsultacje projektowe, na których odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące konkursu. Podczas spotkania będzie można np. skonsultować pomysł na projekt.

Dedykowanego webinarium dla zespołów pracujących nad projektem

Podczas webinarium opowiemy o tym, jak: wypełnić formularz zgłoszeniowy, zaplanować budżet projektu, jak wykorzystać potencjał zespołu, aby opisany pomysł zyskał na kreatywności i innowacyjności. Będzie także czas na wyjaśnienie zapisów regulaminowych oraz wymogów formalnych.

Dedykowanej grupy na FB

Grupa powstała aby wzajemnie się inspirować, rozmawiać o pomysłach na projekt, otrzymywać wsparcie w realizacji projektu, informacje o webinarach oraz poznawać osoby o podobnych zainteresowaniach.


Kapituła Konkursu

 

Wiceprezeska Zarządu ds. Rynku Biznesowego, Orange Polska

Członek Zarządu, Bank Millennium S.A.

CIO, ING Bank Śląski

CIO, VOX CAPITAL GROUP

Dyrektor Zarządzający ds. Informatyki i Technologii, mBank S.A.

CIO, Członek Zarządu w Leroy Merlin Polska

< Back

< Back
[+] Read More

Dyrektor IT, Rossmann

Dyrektor Rozwiązań Bezobsługowych, Żabka Future

CIO, Netia S.A.

Dyrektor Strategii i Transformacji IT, Grupa Raiffeisen Bank International AG

CTO, członek zarządu, Agora S.A.

Partner PwC, lider Technology w CEE/CIS

< Back

< Back
[+] Read More

Partner PwC, Digital & Cloud Transformation

Marketing and Business Development Director, PwC

Partner PwC, Technology Consulting Leader

Regional Director Enterprise Software Sales, Salesforce

Dyrektor Kanału Partnerskiego, Microsoft Polska

Dyrektor Rynku Enterprise na Europę Środkowo-Wschodnią Amazon Web Services

< Back

< Back
[+] Read More

Wiceprezes i Dyrektor Sprzedaży, SAP Polska

Członkini Rady Nadzorczej Teach for Poland, Business Development DoxyChain

Akademia Leona Koźminskiego

Prezes Instytutu Lema, Prorektor ds. innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie

Prezeska Zarządu, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog

Managing Partner, CIONET

Prezes Zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej

Współzałożyciel startup’u Maturalni oraz twórca największego edukacyjnego kanału na TikToku

Zwycięzca 2 edycji konkursu Tech Minds

< Back

< Back
[+] Read More

Start konkursu

Zakończenie zbierania wniosków

Analiza zgłoszeń

Ogłoszenie finalistów

Prezentacje projektów i ogłoszenie zwycięzców

Tech Minds 3 Meetup

Organizator

PwC Polska logo

Partner główny

Cionet logo

Partnerzy konkursu

Patronat technologiczny

Patronat naukowy