Szymon Sokal

Szymon Sokal

Senior Manager, PwC Poland

Contact details

Tel: +48 502 184 999

Email

Follow us