Data analytics

In a world where the amount of available data is growing at 40% a year, and poor information quality may lead to a decrease in a company’s operating income by up to 35%, the ability to leverage data is no longer an extra asset but the key to effective business operation in a market.

What are the benefits of using Data Analytics solutions?

Publications

Digital IQ, czyli jak zbudować porządek w chaosie

Digital IQ ocenia działania firm na rzecz maksymalnego wykorzystania inwestycji w digital. Badanie Digital IQ odpowiada na podstawowe pytanie: jakie podjąć działania, by inwestycje w technologie cyfrowe przynosiły korzyści?

Cyfrowa rewolucja

Raport analizujący wpływ globalnych megatrendów związanych z digitalizacją na polski internet i media

 

 

Twitter

Contacts
Mariusz Śpiewak
Partner
Tel: +48 22 746 4260
Email