Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów

Najbliższe terminy szkolenia:

  • 18-19.06.2024 r. – szkolenie w formie online (dwa dni 9:00-12:30)

Szkolenie to skierowane jest zarówno do biegłych rewidentów, jak i do innych osób zainteresowanych tematem szkolenia.

Zapisz się

     

 

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego - szkolenie zalicza 8 godzin doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.

Program szkolenia

  • Szkolenie powinno obejmować swoim zakresem ostatnie zmiany w przepisach podatkowych (CIT, PIT, VAT i inne).
  • Szkolenie powinno także uwzględniać tematy podatkowe, które z różnych względów stanowią w danym roku przedmiot "gorącej" dyskusji publicznej lub rodzą istotne wątpliwości interpretacyjne.
  • Szkolenie powinno koncentrować się na tych zmianach, które mogą mieć istotny wpływ na sprawozdania finansowe za ubiegły i bieżący rok (wliczając w to podatek odroczony) oraz sposób ich badania.
  • Sprawdzian wiadomości.

Prowadzący 

Armin Teske, wykładowca Akademii PwC

Armin jest biegłym rewidentem, doradcą podatkowym, absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu w Heidelbergu oraz Institut Français de Gestion. Pracę w finansach i rachunkowości rozpoczął w 1994 roku od Giełdy Papierów Wartościowych S.A. i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Następnie był kontrolerem finansowym sieci supermarketów real,- sp. z o.o. Praktykę audytora zdobywał pracując w Coopers&Lybrand (PriceWaterhouseCoopers) oraz w Strategia Horwath Sp. z o.o.

Od 1999 był dyrektorem finansowym/członkiem zarządu w Kawneer Polska Sp. z o.o. (Grupa Alcoa) oraz SEGI AT Sp. z o.o. W latach 2008 – 2010 był członkiem Rady Nadzorczej i przewodniczącym Komitetu Audytu w Zakładach Azotowych Tarnów S.A.

W ramach prowadzonej od 2006 działalności gospodarczej prowadził księgi rachunkowe oraz pełnił funkcję dyrektora finansowego/doradcy dla licznych klientów (spółek, fundacji oraz stowarzyszeń). Najbardziej lubi analizować i rozstrzygać aspekty prawno-finansowe nietypowych transakcji oraz dostosowywać politykę rachunkowości do specyfiki klienta.

Lubi też uczyć innych - w ramach Centrum Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Rachunkowości prowadził szkolenia - głównie w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych, rachunku przepływów pieniężnych oraz rozliczania kontraktów długoterminowych.

Biegle zna angielski i niemiecki, sprawnie posługuje się też niderlandzkim. Naukę innych języków (hebrajski, hiszpański, francuski, rosyjski) traktuje jako hobby.

W 2004 roku ukazała się książka autorstwa Alfreda Dürr’a „Kantaty Jana Sebastiana Bacha” z suplementem w postaci tekstów ponad 200 kantat, których Armin jest tłumaczem.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 

  • 549 zł brutto (specjalna cena dla Biegłych Rewidentów)
  • 890 zł + 23% VAT 

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia.

Dodatkowe rabaty

Rabat*: -10% w przypadku zapisu co najmniej 2 osób z jednej firmy lub zapisu na co najmniej 2 szkolenia Akademii PwC.

*Rabaty nie dotyczą ceny preferencyjnej dla biegłych rewidentów

Liczba uczestników

Liczba uczestników w grupie ograniczona do 30 osób.

Informacje administracyjne

Szkolenie odbywa się w formie online.

Godziny zajęć:

  • 18-19.06.2024 r. – szkolenie w formie online (dwa dni 9:00-12:30)

Szczegółowe informacje administracyjne zostaną wysłane nie później niż 2 dni przed datą szkolenia.

Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej do 5 dni po szkoleniu.

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Starszy Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Obserwuj nas