Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów

Najbliższe terminy szkolenia:
 • jesień 2024
Szkolenie to skierowane jest zarówno do biegłych rewidentów, jak i do innych osób zainteresowanych tematem szkolenia.
Zapisz się

  


man

 

 

Szkolenie zalicza 8 godzin doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie

 • Cel szkolenia.
 • Zakres szkolenia.

2. Przepisy regulujące sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych

 • Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 1.
 • Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 7.
 • Różnice pomiędzy rachunkami przepływów pieniężnych sporządzanymi zgodnie z MSR 7 i KRS 1.

3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

 • Przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią i bezpośrednią.
 • Studium przypadku przy użyciu arkusza MS Excel usprawniającego przygotowywanie rachunku przepływów pieniężnych na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat.

4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

 • Omówienie zagadnień dotyczących przygotowania skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych.
 • Przygotowanie skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych przy pomocy arkusza MS Excel.

5. Rachunek przepływów pieniężnych narzędziem zarządzania płynnością finansową

 • Co można wyczytać z rachunku przepływów pieniężnych?
 • Przegląd i analiza przykładowych rachunków przepływów pieniężnych z rzeczywistych sprawozdań finansowych.

6. Sprawdzian wiadomości

 • Test wyboru i / lub zadania sytuacyjne.

 

Prowadzący

Piotr Bejger, wykładowca Akademii PwC
Piotr jest biegłym rewidentem z ponad 20 letnim doświadczeniem w kierowaniu badaniami sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, międzynarodowych grup kapitałowych oraz spółek należących do osób fizycznych.
Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z polskich i międzynarodowych zasad rachunkowości, regularnie publikuje artykuły o aktualnej problematyce księgowej i zastosowaniu prawa rachunkowego w praktyce. Posiada także doświadczenie w tworzeniu i implementacji procedur i polityk rachunkowych oraz wdrażaniu kontroli wewnętrznych.

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 

 • 549 zł brutto (specjalna cena dla Biegłych Rewidentów)
 • 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia.

Dodatkowe rabaty

Rabat*: -10% w przypadku zapisu co najmniej 2 osób z jednej firmy lub zapisu na co najmniej 2 szkolenia Akademii PwC.

*Rabaty nie dotyczą ceny preferencyjnej dla biegłych rewidentów

Liczba uczestników

Liczba uczestników w grupie ograniczona do 30 osób.

Informacje administracyjne

Szkolenie odbywa się w formie online.

Godziny zajęć:

 • 21-22.05.2024 r. – szkolenie w formie online (dwa dni 9:00-12:30)

Szczegółowe informacje administracyjne zostaną wysłane nie później niż 3 dni przed datą szkolenia.

Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej do 5 dni po szkoleniu.

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Starszy Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Obserwuj nas