Raportowanie niefinansowe ESG - czym jest i jak zacząć je analizować?

Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów

Najbliższe terminy szkolenia:
 • 16-17.04.2024 r. – szkolenie w formie online (dwa dni 9:00-12:30)
 • 11-12.06.2024 r. – szkolenie w formie online (dwa dni 9:00-12:30)
Szkolenie to skierowane jest zarówno do biegłych rewidentów, jak i do innych osób zainteresowanych tematem szkolenia.
Zapisz się

Szkolenie zalicza 8 godzin doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do terminologii

 • Czym jest CSR, czym jest ESG?,
 • Dlaczego coraz częściej słyszymy te terminy zarówno w życiu codziennym, korporacyjnym i na rynkach finansowych?,
 • Kim są interesariusze, na jakie grupy można ich podzielić, sposoby kontaktu i dialogu?,
 • Informacja niefinansowa – jakie są jej cechy, czym różni się od informacji finansowej, jaka jest jej istotność,
 • Jak ją raportować – czym jest GRI, SASB, Integrated Reporting, SIN, UN GC,
 • Jakie są dyrektywy Unii Europejskiej w tym zakresie i jak zaimplementowane są w Polsce.

2. E - environment - kwestie środowiskowe i klimatyczne

 • Jak spółki wpływają na środowisko i klimat oraz jak środowisko i klimat na nie wpływają,
 • Zrównoważony rozwój czyli jaki?,
 • Czym jest ślad węglowy, gazy cieplarniane, GHG Protocol, Scope 1, 2 i 3,
 • Scenariusze i ryzyka klimatyczne – czym są, jakie są ich rodzaje, na jakie zjawiska i tendencje wskazują?,
 • Jakie są kluczowe wskaźniki, którymi można zilustrować kwestie środowiskowe i klimatyczne.

3. S - social - kwestie społeczne

 • Kluczowe wskaźniki dotyczące kwestii społecznych, jakie ryzyka mogą nam pokazać?,
 • Prawa człowieka a Kodeksy Etyki i Kodeks dla Dostawców,
 • Kwestie społeczne w łańcuchu dostaw,
 • Kwestie związane z działaniami antykorupcyjnymi.

4. G - governance - ład korporacyjny

 • Jakie są uprawnienia zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia akcjonariuszy,
 • Dlaczego ład korporacyjny jest kluczowy dla ESG?,
 • Międzynarodowe regulacje, np. wytyczne OECD, Komisji Europejskiej,
 • Krajowe regulacje - Dobre Praktyki Spółek Giełdowych 2016 i 2021,
 • Dyrektywa SRD II oraz polska ustawa o ofercie – polityka wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej.

5. Analiza niefinansowa

Jak analizować informacje niefinansowe?,

Czym jest analiza luk a czym normalizacja danych niefinansowych?,

Czym jest greenwashing i jak go zauważyć?,

Jak zbudować własny ranking ESG i wykorzystać go do oceny kontrahenta, spółki czy inwestycji,

Dlaczego ESG będzie zyskiwać na znaczeniu.

6. Sprawdzian wiadomości

 • Test wyboru i/ lub zadania sytuacyjne.

Prowadzący

Ilona Pieczyńska-Czerny, Dyrektor w PwC Polska

Ekspert w zakresie regulacji i standardów raportowania. Posiada wieloletnie doświadczenie nadzorcze na rynku kapitałowym. W ramach UKNF sprawowała nadzór nad emitentami, w tym w zakresie raportowania informacji niefinansowych. Uczestniczyła również w pracach grup roboczych i inicjatywach mających na celu wsparcie emitentów we właściwym raportowaniu informacji niefinansowej. Członek Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW. Współpracuje z organizacjami reprezentującymi uczestników rynku, w tym w obszarze ładu korporacyjnego.

Anna Henclik, PwC Polska

Anna specjalizuje się w ocenie cyklu życia LCA, śladzie węglowym oraz analizie środowiskowych aspektów ESG. Posiada 20 lat doświadczenia w obliczaniu śladu środowiskowego oraz śladu węglowego produktów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobyła w jednostce Polskiej Akademii Nauk, gdzie uczestniczyła w badaniach naukowych i projektach m.in. w zakresie oceny cyklu życia, śladu węglowego, gospodarki odpadami i wodno-ściekowej, gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki niskoemisyjnej.

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 

 • 549 zł brutto (specjalna cena dla Biegłych Rewidentów)
 • 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia.

Dodatkowe rabaty

Rabat*: -10% w przypadku zapisu co najmniej 2 osób z jednej firmy lub zapisu na co najmniej 2 szkolenia Akademii PwC.

*Rabaty nie dotyczą ceny preferencyjnej dla biegłych rewidentów

Liczba uczestników

Liczba uczestników w grupie ograniczona do 30 osób.

Informacje administracyjne

Szkolenie odbywa się w formie online.

Godziny zajęć:

 • 16-17.04.2024 r. – szkolenie w formie online (dwa dni 9:00-12:30)
 • 11-12.06.2024 r. – szkolenie w formie online (dwa dni 9:00-12:30)

Szczegółowe informacje administracyjne zostaną wysłane nie później niż 2 dni przed datą szkolenia.

Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej do 5 dni po szkoleniu.

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Starszy Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Obserwuj nas