Umowy o niezakończone usługi - ujęcie rachunkowe oraz procedury badania

Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów

Najbliższe terminy szkolenia:
 • jesień 2024
Szkolenie to skierowane jest zarówno do biegłych rewidentów, jak i do innych osób zainteresowanych tematem szkolenia.
Zapisz się

  


Szkolenie zalicza 8 godzin doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do tematu szkolenia

 • Cel stosowania przedmiotowego rozwiązania,
 • Zakres usług (m.in. budowlane, informatyczne, projektowe, itd.),
 • Specyficzne definicje,
 • Rodzaje umów oraz ich łączenie i dzielenie.

2. Metody ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługę

 • Metody pomiaru stopnia zaawansowania prac,
 • Ustalanie przychodów i kosztów,
 • Globalny budżet przychodów i kosztów,
 • Spodziewane straty na umowach,
 • Podatek dochodowy bieżący i odroczony,
 • Zaangażowanie pracowników zajmujących się różnymi obszarami działalności jednostki w proces wyceny umów o niezakończone usługi,
 • Zagadnienia sytuacyjne.

3. Ujęcie w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniu finansowym

 • Przykłady ujęcia w księgach rachunkowych,
 • Opis zasad rachunkowości we wprowadzeniu,
 • Prezentacja w bilansie oraz rachunku zysków i strat,
 • Nota w dodatkowych informacjach i objaśnieniach,
 • Przykłady liczbowe.

4. Badanie przez biegłego rewidenta

 •  Identyfikacja ryzyk badania,
 • Weryfikacja globalnego budżetu przychodów i kosztów,
 • Weryfikacja rozliczania i ujęcia w księgach rachunkowych,
 • Badanie szacunków,
 • Przykładowe procedury badania,
 • Dokumentacja badania,
 • Zagadnienia sytuacyjne.

5. Sprawdzian wiadomości

 • Test wyboru i/ lub zadania sytuacyjne.

Prowadzący

Piotr Bejger, wykładowca Akademii PwC
Piotr jest biegłym rewidentem z ponad 20 letnim doświadczeniem w kierowaniu badaniami sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, międzynarodowych grup kapitałowych oraz spółek należących do osób fizycznych.
Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z polskich i międzynarodowych zasad rachunkowości, regularnie publikuje artykuły o aktualnej problematyce księgowej i zastosowaniu prawa rachunkowego w praktyce. Posiada także doświadczenie w tworzeniu i implementacji procedur i polityk rachunkowych oraz wdrażaniu kontroli wewnętrznych.

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 

 • 549 zł brutto (specjalna cena dla Biegłych Rewidentów)
 • 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia.

Dodatkowe rabaty

Rabat*: -10% w przypadku zapisu co najmniej 2 osób z jednej firmy lub zapisu na co najmniej 2 szkolenia Akademii PwC.

*Rabaty nie dotyczą ceny preferencyjnej dla biegłych rewidentów

Liczba uczestników

Liczba uczestników w grupie ograniczona do 30 osób.

Informacje administracyjne

Szkolenie odbywa się w formie online.

Godziny zajęć:

 • 09-10.05.2024 r. warsztaty odbywają się każdego dnia w godzinach 09:00 - 12:30

Szczegółowe informacje administracyjne zostaną wysłane nie później niż 2 dni przed datą szkolenia.

Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej do 5 dni po szkoleniu.

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Starszy Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Obserwuj nas