Finanse dla menedżerów niefinansowych | Dołącz 17, 19 i 21 czerwca 2024

Co powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa ?

Zapraszamy na szkolenie „Finanse dla menedżerów niefinansowych”, podczas którego, zwiększą Państwo swoją świadomość finansową i zapoznają się z terminologią oraz wiedzą na temat zagadnień i pojęć z zakresu finansów.

Dla zainteresowanych klientów, powyższe szkolenie oferujemy również w formie zamkniętej, dostosowanej
dla uczestników danej firmy.

Zapisz się na szkolenie

 

Finanse dla menedżerów niefinansowych to program budujący wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych pojęć i koncepcji finansowych. Skierowany jest do osób nie posiadających przygotowania finansowego, którzy w codziennej pracy współpracują z działami księgowo-finansowymi, jak również tych którzy chcą zrozumieć podstawowe kwestie związane z finansami przedsiębiorstwa.

Program szkolenia:

1. Finanse – czym się zajmujemy?

 • Rachunkowość finansowa, zarządcza, podatkowa
 • Planowanie, podejmowanie decyzji i kontrola
 • Terminologia

2. Podstawowe regulacje i zasady rachunkowości

 • Ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, US GAAP
 • Zasada memoriału
 • Zasada kontynuacji działania
 • Cechy jakościowe sprawozdań finansowych

3. Co muszę wiedzieć o przedsiębiorstwie zanim zacznę czytać sprawozdania finansowe?

 • Modele analizy otoczenia
 • Strategia
 • Cykl życia

4. Bilans – sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

 • Ujęcie poszczególnych pozycji aktywów i pasywów
 • Wycena i problemy z nią związane

5. Rachunek zysków i strat – efektywność przedsiębiorstwa

 • Metody sporządzania rachunku zysków i strat
 • Ujmowanie poszczególnych rodzajów przychodów i kosztów

6. Rachunek przepływów pieniężnych – zdolność do generowania środków pieniężnych

 • Metoda kasowa
 • Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
 • Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w praktyce

7. Analiza informacji finansowej

 • Analiza pionowa i pozioma
 • Analiza wskaźnikowa (Rentowności, Płynności, Zadłużenia)

8. Kreatywna rachunkowość czy kreatywna agresywna rachunkowość?

 • Manipulacja sprawozdaniami finansowymi
 • Na co zwracać uwagę

Trenerzy

Astrid Zakrzewska FCCA, FCMA, CGMA

 • Astrid ma ponad 20-letnie doświadczenie w szkoleniach w dziedzinie finansów i rachunkowości.
 • Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rachunkowości zarządczej, zarządzania finansowego i strategicznego, nabytego po przeprowadzeniu ponad 11 tysięcy godzin szkoleń i warsztatów w Polsce i za granicą.
 • Prowadziła kursy przygotowujące do egzaminów CIMA, ACCA i CIA. 
 • W latach 2002–2005 zajmowała stanowisko dyrektora finansowego i administracyjnego w TVN S.A. 
 • W latach 1993–2002 pracowała w PricewaterhouseCoopers w dziale ubezpieczeń, gdzie specjalizowała się w badaniu instytucji sektora finansowego (w tym funduszy inwestycyjnych).

Informacje dodatkowe

Termin szkolenia

Termin (3 warsztaty): 17, 19 i 21 czerwca 2024 r.

Czas trwania: 13 godzin zegarowych warsztatów w godzinach od 9:00 do 13:30 CET
(uwzględniając jedną 15 min. przerwę).

Format: szkolenie otwarte, live-online.

Kurs może być przeprowadzony w formacie szkoleń zamkniętych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta.

Koszt uczestnictwa

Całkowity koszt wynosi 1800 PLN + VAT

Skontaktuj się z nami

Svitlana Zasukhina

Trener, Starszy Manager, MBA, CFA, ACMA/CGMA, CIA, PwC Polska

Tel.: +48 519 062 937

Angelika Łapat

Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 854

Obserwuj nas