Finanse dla niefinansistów

Zapraszamy na szkolenie „Finase dla niefinansistów”, gdzie zwiększą Państwo swoją świadomość finansową i zapoznają się z terminologią oraz wiedzą na temat zagadnień i pojęć z zakresu finansów.


Finanse dla niefinansistów to program budujący wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych pojęć i koncepcji finansowych. Skierowany jest do osób nie posiadających przygotowania finansowego, którzy w codziennej pracy współpracują z działami księgowo-finansowymi, jak również tych którzy chcą zrozumieć podstawowe kwestie związane z finansami przedsiębiorstwa.

 

Dla zainteresowanych klientów, powyższe szkolenie oferujemy również w formie zamkniętej, dostosowanej dla uczestników danej firmy.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do świata finansów

 • Rola działu finansowego w organizacji
 • Czym zajmują się: finanse; księgowość; rachunkowość; controlling; procesy raportowe i budżetowe
 • Decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwo i ich wpływ na finanse
 • Finanse jako źródło informacji potrzebnej do zarządzania i podejmowania decyzji

2. Model finansów przedsiębiorstwa

 • Podstawowe pojęcia finansów i rachunkowości
 • Źródła pochodzenia kapitału i jego wykorzystanie w przedsiębiorstwie
 • Kiedy powstaje zysk i jak się przekłada na gotówkę
 • Ujmowanie transakcji i zdarzeń ekonomicznych w raportach finansowych i zarządczych oraz zasady rachunkowości

3. Sprawozdania finansowe w pigułce

 • Blians – czyli majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania
 • Rachunek wyników – czyli różne poziomy wyniku dostarczają różnych informacji
 • Rachunek przepływów pieniężnych – czyli jak to możliwe, że zyskowne przedsiębiorstwa bankrutują
 • Wynik finansowy, a podatkowy

4. Analizy finansowe i analizy zarządcze

 • Grupy wskaźników finansowych
 • Analiza progu rentowności (CVP)
 • Dźwignia finansowa i operacyjna

Prowadzący:

< Back

< Back
[+] Read More
Monika Wołczyńska

Monika obecnie prowadzi własną działalność jako biegły rewident. Posiada długoletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, nadzoru nad kontraktami dot. outsourcingu usług księgowych, due dilligence oraz przygotowaniu sprawozdań grupowych, MSR dla wybranych klientów. Monika od 2009 r. do 2015 r. jako Dyrektor Finansowy oraz Członek Zarządu grupy GTECH/ IGT pełniła nadzór nad funkcją finansów oraz administracji i zarządzania ryzykiem.

Koordynowała migrację procesów finansowych z krajów Europy i Azji do zewnętrznego centrum usług wspólnych. Monika jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (kwalifikacja biegłego rewidenta) od 2006 roku oraz członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych i Rewidentów (kwalifikacja ACCA) od 2000 roku.

Jako wykładowca brała udział w licznych szkoleniach i seminariach w zakresie rachunkowości organizowanych przez PwC i na zaproszenie innych instytucji. 

Termin szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie prosimy o kontakt e-mailowy.

View more

Miejsce szkolenia

Hotel Golden Tulip

Towarowa 2,

00-811 Warszawa

View more

Koszt uczestnictwa

480 PLN + 23% VAT

View more

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Katarzyna Szac-Krzyżanowska

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 220

Obserwuj nas