Zasady rachunkowości według niemieckiego kodeksu handlowego (HGB)

Zapraszamy na szkolenie z zasad rachunkowości według niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Szkolenie jest świetną okazją na zdobycie oraz uporządkowanie wiedzy z tego zakresu. 

Celem oferowanego szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z niemieckim prawem bilansowym. Główny nacisk będzie położony na podsumowanie głównych zasad stosowanych do wyceny bilansowej według niemieckich przepisów, jak również na wskazanie istotnych różnic pomiędzy niemieckimi i polskimi zasadami rachunkowości. Przedstawione zagadnienia poparte będą przykładami jak również praktycznymi ćwiczeniami, które dadzą uczestnikom możliwość zastosowania uzyskanych informacji w konkretnym przypadku.

Dodatkowe informacje

Szkolenie dedykowane dla:

 • dyrektorów finansowych,
 • głównych księgowych,
 • specjalistów ds. księgowości,
 • kontrolerów finansowych sporządzających dane finansowe (pakiety grupowe) według HGB na potrzeby ich udziałowców w Niemczech.

Formuła prowadzonych warsztatów:

Czas trwania: 8 godzin lekcyjnych.
Warsztaty mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub live-online:
- 1 dni (9.00 – 16.30)
- 2 webinary (9.00 – 12.15)
Kurs oferowany jest w formacie szkoleń zamkniętych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta.

Szkolenie odbywa się w języku polskim.

Program szkoleniowy

Prezentowany poniżej program jest przykładowy i może być modyfikowany w celu spełnienia unikalnych potrzeb biznesowych organizacji.

1. Ogólne reguły HGB

 • zasada ostrożności
 • ochrona wierzycieli

2. Wycena podstawowych pozycji bilansowych i RZiS, podstawowe różnice w stosunku do polskich zasad rachunkowości, m.in:

 • środki trwałe
 • rezerwy
 • zapasy
 • podatek odroczony

3. Różnice w prezentacji danych w bilansie i RZiS w stosunku do polskich zasad rachunkowości:

 • koszty operacyjne
 • pozostałe przychody i koszty operacyjne
 • środki trwałe
 • leasing środków trwałych
 • kapitały

4. Sprawozdawczość grupowa (pakiety grupowe) - najczęściej spotykane korekty:

 • odpis aktualizujący wartość należności
 • odpis aktualizujący wartość zapasów
 • korekty prezentacyjne
 • rezerwy

Trener

Julita Jarmużek

Po ukończeniu studiów na uniwersytecie Humboldta w Niemczech, Julita rozpoczęła przygodę z audytem finansowym w PwC w Berlinie, aby po dwóch latach dołączyć w ramach międzynarodowej wymiany do poznańskiego zespołu PwC. Jako członek German Business Group, Julita pracowała głównie z klientami z niemieckimi korzeniami, skupiając się na rozwoju wiedzy z zakresu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IFRS). W międzyczasie ukończyła ścieżkę kształcenia oraz została członkiem stowarzyszenia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz współpracowała z PwC Academy spełniając się jako trener w szkoleniach z zakresu metodologii audytu oraz technicznych szkoleniach z zakresu IFRSów.

Obecnie Julita pracuje w audycie wewnętrznym u jednego ze światowych producentów szkła, mając w swojej odpowiedzialności obszar Europy środkowej i wschodniej. Dodatkowo, poszerza wiedzę będąc słuchaczem studiów Executive MBA. 

Informacje organizacyjne

Liczba uczestników

Szkolenia organizowane są w formie zamkniętej dla grupy uczestników (do 20 osób) dedykowanej przez klienta.

Koszt uczestnictwa

Zachęcamy do kontaktu. W związku z elastycznym podejściem do realizowanych szkoleń cena ustalana jest indywidualnie i zależna będzie od zakresu i unikatowych potrzeb biznesowych klienta.

Proponowany termin

Zachęcamy do kontaktu. Szkolenie odbędzie się w terminie uzgodnionym przez Akademię PwC i Klienta. Trenerzy będą dedykowani do poprowadzenia szkoleń zgodnie z ich dostępnością.

Miejsce szkolenia

Główna siedziba PwC ul. Polna 11 00-633 Warszawa lub inne lokalizacje - zgodnie z potrzebami Klienta.

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Starszy Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Follow us