Analiza Transakcyjna w coachingu

W co grają ludzie? W co gra mój coachee?

Zapraszamy do udziału w wyjątkowy warsztacie, wszystkich zainteresowanych, w szczególności osoby posługujące się stylem coachingowym i  prowadzące procesy coachingowe.


Podczas dwudniowego szkolenia przyjrzymy się Analizie Transakcyjnej pod kątem komunikacji i realizacji celu oraz sprawdzimy jak styl zarządzającego procesem determinuje zachowanie obu stron.

Analiza Transakcyjna to stworzona przez Erica Berne'a psychologiczna koncepcja stosunków międzyludzkich, opierająca się na idei wyodrębnienia w JA trzech współistniejących schematów zachowania i odczuwania, przybierających formę: Ja – Dorosły, Ja – Dziecko oraz Ja – Rodzic. To teoria oparta na podejmowaniu świadomych decyzji, zmianie, budowaniu odpowiedniego kontraktu i nastawienia na efekt, również w zależności coacha i coachee.

 


Poznając założenia Analizy Transakcyjnej zyskujesz:

wiedzę jak optymalizować działania coacha w kierunku bardziej świadomego i skutecznego zarządzania sobą

możliwość rozumienia motywacji i intencji ludzkiego zachowania

umiejętności refleksyjnego podejścia do swojego stylu kierowania zmianą i dostosowanie go do zmieniających się sytuacji i ludzi

świadomość skupienia się na zasobach, na tym, że jesteśmy OK

poznanie AT jako narzędzia skutecznej i pozytywnej komunikacji

narzędzie skutecznej interwencji w trudnej sytuacji

Zakres programu:

Założenia Analizy Transakcyjnej

Ten moduł to wprowadzenie do AT i istota stanów JA. Głównym celem pracy z klientem w AT jest zmiana oraz osiągnięcie autonomii. Autonomia osiągana jest natomiast poprzez świadomość siebie i innych, spontaniczność w relacjach oraz budowanie zaufania i otwartości.

View more

Możliwości wykorzystania AT w codziennej pracy coacha

Narzędzia AT mają na celu motywowanie klientów do zmiany nieaktualnych i nieskutecznych strategii działania w celu rozwiązywania pojawiających się problemów i osiągania celów. AT dostarcza kompleksowej perspektywy, dzięki której rozwiązywanie problemów jednostki staje się możliwe i maksymalnie uproszczone. Podejmiemy się również tematu kontrakowania na różnych poziomach stanów JA.

 

View more

Autodiagnoza AT

Analiza stanów Ja – model funkcjonalny i strukturalny w zakresie zachowania, sposobu podejmowania decyzji, wchodzenia w interakcję z innymi i rozwijania jej potencjału. Poprzez rozumienie wewnętrznych i zewnętrznych procesów pozwala na uzyskiwanie autonomii i elastyczności w zakresie komunikacji z innymi z poziomu Rodzica, Dziecka i Dorosłego.
Co coach myśli o sobie i innych? Jak to wpływa na zachowanie coachee? 

View more

Pozycje życiowe i zasady AT w procesie coachingowym

Zgłębimy temat załóżeń, na których opiera się AT:

- Każdy jest OK, które zakłada wiarę w to, że kazdy człowiek jest wartościowy i wymaga szacunku
- Każdy potrafi myśleć samodzielnie, znajdować rozwiązania dla swoich problemów
- Każdy może się zmienić poprzez zmianę swojego zachowania, sposobu myślenia i odczuwania,  jeśli tylko podejmie taką decyzję

 

View more

Scenariusze na życie, czyli skąd bierze się skrypt życiowy

To część poświęcona:
- planom na zmiany w życiu, które dla siebie tworzymy
- skryptom życiowym coacha i coachee i jego tajemnicom
- ograniczeniom, zasobom i budowaniu
- różnicom pomiędzy autonomią i niezależnością

 

View more

Pozytywne i negatywne aspekty stanów JA Dziecko i JA Rodzic

Matryca zachowań coacha i coachee, która bierze pod uwagę kulturę organizacyjną, styl i jakość przywództwa oraz dynamikę relacji pomiędzy tymi dwoma elementami a jednostkami i grupami 
w procesach coachingowych, bądź w organizacji.

 

View more

Komunikacja przez pryzmat stanów JA

- Jak ułatwiać komunikację?
- Jak ludzie się komunikują i dlaczego?
- Jak unikać konfliktów oraz jak skutecznie sobie z nimi radzić?
- Jak inaczej wywierać wpływ? Jak zarządzać i jak komunikować się z trudnymi coachee?

Transakcje to skarbnica wiedzy na temat procesu komunikowania się między jednostkami. Pozwala diagnozować źródła trudności w procesie coachingowym, pozwala odkrywać źródła konfliktów, pozwala rozumieć zachowania pracowników. Uczestnicy będą mieli okazję poprzyglądać się również najczęściej używanym przez siebie kanałom komunikacji i ich wpływie na skuteczność swoich działań.

View more

Nierozpoznania

O tym czego nie widzimy w sobie, nie dostrzegamy w innych i nie zauważamy w sytuacji.

View more

AT jako styl zarządzania procesem i trójkąt S.Karpmana

Sposoby na trudne rozmowy z coachee – komunikaty i reakcje – przestaję wartościować, a zaczynam adekwatnie działać. Istotą trójkąta S.Karpmana jest nieuświadomione i zautomatyzowane wchodzenie w trzy określone role ratownika, ofiary i prześladowcy w procesie naprzemiennym. Kolejne role następują po sobie w cyklach, które mają różny okres trwania i są symbolicznym schemat zachowań, często nieuświadomionych. Dla coacha bardzo ważne jest wyzbycie się chęci pomagania ludziom w charakterystyczny dla Ratownika sposób, bo to może nie służyć relacji, która jest podstawą coachingu. Trening sposobów na wyjście z trójkąta i autokorekta.

 

View more

Model WDK a AT

Planowanie pracy zgodnie z modelem Wynik-Działanie-Kompetencje zakłada i pozwala zrozumieć,  co jest celem i wynikiem jaki ma być osiągnięty. Pozwala zaplanować konieczne działania i upewnić się, że dysponujemy niezbędnymi zasobami (czas, wiedza, umiejętności, możliwości finansowe) dla zrealizowania i wdrożenia zobowiązań. AT umożliwia zwrócenie uwagi na motywacjęi postawę w trakcie realizacji. 

View more

Gry psychologiczne, do których zaprasza coachee

- Gry psychologiczne to najbardziej atrakcyjny element Analizy Transakcyjnej.
- Czym jest gra?
- W co grają ludzie podczas procesu coachingowego?
- Dlaczego grają?
- Jak przerywać gry i jak sobie z nimi radzić?

Gry psychologiczne to narzędzia nieświadomej manipulacji. To źródła konfliktów, utraty produktywności, czasem spowolnienia, spadku motywacji oraz zaangażowania. Podczas warsztatów omówione zostaną zarówno najbardziej popularne gry i ich dynamika, jak również najczęstsze przyczyny występowania oraz najskuteczniejsze sposoby przerywania gier. Uczestnicy będą mogli zdiagnozować swoje ulubione gry, zobaczyć jakie korzyści z nich czerpią i jakie skutki negatywne one wywołują. Dodatkowo przyjrzymy się grom najczęściej granym w organizacji i wypracujemy sposoby radzenia sobie z nimi.

 

View more

   

Prowadząca: Anna Olszewska-Florczak

Od 15 lat konsultant, praktyk i trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie sprzedaży i zarządzania potencjałem kompetencyjnym. Specjalizuje się w coachingu relacji oraz projektowaniu i prowadzeniu szkoleń z tematów soft skills dla klientów wielu branż. W swojej karierze wykorzystując doświadczenie menedżerskie poprowadziła ponad 500 dni szkoleniowych m.in. z zakresu: przywództwa, komunikacji, umiejętności menedżerskich, Analizy Transakcyjnej, budowania zespołu, asertywności, sprzedaży, negocjacji, standardów obsługi klienta i rozwoju osobistego.
Trener Przywództwa Sytuacyjnego - Situational Leadership® Training & Management Model by CLS. Master & Team Coach (ukończyła kurs akredytowany przez EMCC). Odpowiada w Polsce za akredytację konsultantów i trenerów z Teorii Ról Zespołowych Belbin Associates®.

W 2016 r. ukończyła Akademię Analizy Transakcyjnej (140h szkoleniowych), w ramach których odbyło się SZKOLENIE 101, prowadzone przez PTSTA (certyfikowanego szkoleniowca i superwizora Analizy Transakcyjnej) z Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (EATA). Uzyskany certyfikat umożliwia Ani stosowanie modeli AT w organizacji.

Termin szkolenia: 19-20 marca 2020

Miejsce: biuro PwC w Warszawie ul. Polna 11
(Metro Politechnika)

Cena: 1590 zł / 1290 zł dla Alumnów kursu
Business Coaching Diploma PwC

UWAGA: Udział w szkoleniu przyznaje 12 dodatkowych punktów w procesie akredytacji ICF CCE (Continuing Coach Education)

 

Anna Olszewska-Florczak

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Katarzyna Szac-Krzyżanowska

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 220

Obserwuj nas