Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Business Coaching Diploma Advanced Coach

  

Working together

Zostań ugruntowanym coachem

ACSTH
level 2 icf

Coach, który doskonali się w swojej profesji staje się bardziej świadomy siebie, relacji z klientem, otoczenia i systemu oraz potrafi uważnie korzystać z relacji coachingowej. Jest gotowy na holistyczną pracę z człowiekiem, biorąc pod uwagę obszar umysłu, emocji i ciała. Kieruje się odwagą w pracy z klientem, towarzyszy klientowi w trudnych emocjach, dzieli się spostrzeżeniami i przyznaje się do błędów.

   

Poszerz swoją coachingową wiedzę

Moduł 5 - Advanced Coach to warsztat, którego celem jest uzupełnienie wiedzy oraz poszerzenie zakresu umiejętności coachingowych, zdobytych podczas kursu 
Business Coaching Diploma. 

Zwieńczeniem modułu jest dyplom Business Coaching Diploma Advanced Coach, który umożliwia ubieganie się o indywidualną akredytację International Coach Federation (ICF) - Associate Certified Coach (ACC) lub Professional Certified Coach (PCC) przez najbardziej ułatwioną ścieżkę ACTP.

   

woman

Struktura programu

Dla kogo?

Warsztat Moduł 5 - Advanced Coach dedykowany jest głównie osobom, które zainteresowane są poszerzaniem wiedzy coachingowej oraz:
- ukończyły kurs Business Coaching Diploma lub inny odpowiedni*
- odbyły praktykę w postaci ok. 50 h coachingu
- zrealizował min. 10 h mentoringu

* W takiej sytuacji weryfikujemy czas trwania szkolenia oraz spójność treści programu szkoleniowego ze standardami, kompetencjami i kodeksem etycznym International Coaching Federation (ICF)

 

View more

Program kursu

Warsztat Moduł 5 - Advanced Coach składa się z następujących części:

Dzień 1
- Praca systemowa: zasady funkcjonowania systemów
- Zarządzanie sobą w roli coacha: świadome korzystanie ze swoich kompetencji energetycznych

Dzień 2
- Praca z ciałem i emocjami w coachingu
- Odwaga i gotowość w towarzyszeniu klientowi w trudnych tematach

Dzień 3
- Co wyróżnia coacha na poziomie ICF PCC - markery
- Praktyka coachingowa w parach/trójkach i sesje obserwowalne

Dzień 4
- Prezentacja uczestników nt. własnej drogi coachingowej
- Egzamin końcowy - praktyczna sesja z klientem oceniana zgodnie z markerami ICF PCC

View more

Proces certyfikacji i akredytacja

Pełny kurs Business Coaching Diploma Advanced Coach (kurs Business Coaching Diploma lub tożsamy + Moduł 5 - Advanced Coach) posiada akredytację Accredited Coaching Training Program (ACTP) wydaną przez International Coaching Federation (ICF).

Absolwenci warsztatu otrzymują certyfikat sygnowany przez PwC, potwierdzający zrealizowanie łącznie 193 godzin kursu ICF ACTP (Level 2).

Uzyskany dyplom stanowi podstawę do ubiegania się o indywidualną akredytację ICF: ACC oraz PCC przyspieszoną ścieżką ACTP (Level 2).

View more

Harmonogram

Wersja stacjonarna

Dzień 1: 07.11.2022 (Poniedziałek)

Dzień 2: 08.11.2022 (Wtorek) 

Dzień 3: 09.11.2022 (Środa)

Dzień 4 + Egzamin: 21-22.11.2022 (Poniedziałek - Wtorek) 

*Zajęcia będą prowadzone w godzinach: 09:00 - 17:00 

View more

Cena

Koszty związane z udziałem w programie:

Cena regularna: 7900 zł + 23% VAT
Cena dla Absolwentów kusru Business Coaching Diploma: 6900 zł + 23% VAT 

View more

Informacje dodatkowe

Miejsce warsztatów:

  • Warszawa, siedziba PwC, ul. Polna 11

Grupy:

  • Kameralne, do 15 osób

Zasady rekrutacji:

  • Na warsztat Moduł 5 - Advanced Coach zapraszamy po ukończeniu kursu Business Coaching Diploma lub innego tożsamego kursu, który zostanie zweryfikowany pod kątem spójności ze standardami, kompetencjami i kodeksu etycznego ICF.
  • Przed przyjęciem uczestnika na kurs zapraszamy na rozmowę z liderką kursu, Joanną Kucharczyk-Capigą, która również zweryfikuje poziom praktyki coachingowej uczestnika.

Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu z Akademią PwC: pl_academy@pwc.com

View more

Dołączając do programu:

tools

Zdobędziesz wiedzę i praktyczne narzędzia do pracy systemowej

body

Dowiesz się jak zarządzać swoimi kompetencjami energetycznymi

process

Zostaniesz zaproszony do odwagi i pracy z trudnymi tematami

talk

Skonfrontujesz się z różnymi emocjami klienta

wskaznik

Dowiesz się jak pracować z ciałem w coachingu

grow

Poznasz specyfikę pracy coachingowej na poziomie ICF PCC

   

Poznaj naszych trenerów

ICF PCC

ICF MCC

< Back

< Back
[+] Read More

   

Contact us

Anna Olszewska-Florczak

Manager, PwC Poland

Tel: +48 519 504 314

Elżbieta Kąkol

Koordynator szkoleń, PwC Poland

Tel: +48 519 50 5061

Obserwuj nas