Aikido komunikacji i perswazji

Komunikacja - z tym pojęciem mamy do czynienia na co dzień. Mogłoby się wręcz wydawać, że skoro komunikujemy się praktycznie nieustannie, jesteśmy w tym temacie biegli. Nic bardziej mylnego.

Być może się komunikujemy, ale czy w sposób efektywny? Czy pomaga on nam osiągnąć nasze cele - bliższe i dalsze? Czy potrafimy budować i utrzymywać służące nam relacje? Czy czujemy się pewnie w interakcji z innymi i potrafimy ich przekonać do swoich racji?

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które prowadzony jest w sposób warsztatowy. Krótkie części teoretyczne przeplatane są ćwiczeniami, dyskusjami, analizą przypadków, symulacjami, czy w końcu - pracą z kamerą. Dzięki takiemu podejściu proponujemy spotkanie interaktywne, podczas którego uczestnicy nie tylko poznają, ale również przetestują różne podejścia, zasady, style i narzędzia, które przybliżą ich do komunikowania się w sposób bardziej świadomy i skuteczny.

Dla zainteresowanych klientów, powyższe szkolenie oferujemy również w formie zamkniętej, dostosowanej dla uczestników danej firmy.


Program szkolenia:

Dzień 1:

1.Osobisty SWOT komunikacyjny

 • Omówienie postawy i relacji z Partnerami Biznesowymi
 • Matryca Integracji Zasobów - diagnoza mocnych stron oraz obszarów do rozwoju

2.Komunikacja w pigułce

 • Odbiorca - Nadawc (wzajemna odpowiedzialność)
 • Podstawowe błędy w komunikacji
 • Zarządzanie przekonaniami i stereotypami (np. w pracy z innymi kulturami)

3.Techniki prezentacji  i praca głosem

 • Struktura wypowiedzi
 • Triada retoryczna
 • Elementy pracy z dykcją i przekazem emocjonalnym

4.Style komunikacji

 • Style komunikacyjne – test
 • Omówienie typologii i wyników testów
 • Najczęstsze problemy komunikacyjne na styku różnych stylów komunikacji
 • Jak dostosowywać komunikację do danego typu osobowości

5.Narzędzia komunikacyjne

 • Pytania otwarte i zamknięte
 • Model GROW
 • Pacing i Leading

6.Trudne sytuacje - jak je rozwiązać w praktyce (ćwiczenia oparte o case study, symulacje i scenki).

Proponujemy, aby Case Study i symulacje rozmów oparte były na rzeczywistych sytuacjach, z którymi spotykają się uczestnicy szkolenia.

Każda osoba dostanie konstruktywny feedback + kilka scenariuszy na rozwiązanie sytuacji.

Dzień 2:

1.Najnowsze trendy we wpływaniu na procesy decyzyjne i motywację drugiego człowieka

 • 4 MAT i wykorzystanie wiedzy o mózgu w komunikacji
 • Definicja i wykorzystanie procesów decyzyjnych

2.Wywieranie wpływu

 • Definicje: manipulacja, perswazja i wywieranie wpływu
 • Podobieństwa i różnice
 • Dyskusja moderowana

3.Język perswazji znany z teorii R. Cialdiniego – jego aktualność, inne ujęcie, nowe trendy

 • 9 praw perswazji K. Hogana
 • Trójkąt dramatyczny  B. Karpmana

4.Budowanie autorytetu w komunikacji

 • Inwentarz zasobów osobistych
 • Model dyskontowania
 • Model T-shirt

5.Perswazja i wpływanie na ludzi odpowiednim językiem – argumentacja logiczna i emocjonalna

 • Lingwistyka perswazji
 • Sygnały werbalne i niewerbalne w perswazji
 • Dopasowanie, dostrojenie, prowadzenie w komunikacji

6.Wykorzystywanie siły przeciwnika

 • 4 techniki asertywności w komunikacji
 • Kanały sensoryczne
 • Metaprogramy – co to takiego?
 • Typy metaprogramów – test

 

Anna Olszewska-Florczak

Prowadzący: 

Anna Olszewska - Florczak

Od 18 lat konsultant, trener biznesu. Certyfikowany Master & Team Coach EMCC. Trener Przywództwa Sytuacyjnego – Situational Leadership® Training & management Model by CLS. Odpowiadała w Polsce za akredytację konsultantów i trenerów z Teorii Ról Zespołowych Belbin Associates®. Redaktor merytoryczny książki „Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek”.
Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie sprzedaży i zarządzania potencjałem kompetencyjnym zespołów na każdym szczeblu organizacji. Projektuje i wprowadza cykle szkoleń rozwojowych dla branży telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, finansowej, FMCG oraz produkcyjnej.
W swojej karierze wykorzystując doświadczenie managerskie i korporacyjne poprowadziła ponad 1200 dni szkoleniowych z zakresu przywództwa, komunikacji, umiejętności menedżerskich, budowania zespołu, asertywności, sprzedaży, negocjacji, standardów obsługi klienta i rozwoju osobistego. Specjalizuje się w coachingu biznesowym oraz szkoleniach z zakresu soft skills dotyczących m.in.: przywództwa sytuacyjnego, komunikacji interpersonalnej, motywacji, zarządzania sobą w stresie i w czasie oraz zarządzania zespołem i umiejętności managerskich, wywierania wpływu oraz inspirowania menedżerów do wzięcia odpowiedzialności za zespoły i zmiany w organizacji. Potrafi łączyć świat psychologii z potrzebami biznesowymi i rynkowymi oraz dobierać rozwiązania poprawiające skuteczność i efektywność operacyjną.

Informacje dodatkowe

Terminy warsztatu

Osoby zainteresowane tematem szkolenia proszone są o kontakt.

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zebrania grupy szkoleniowej - min. 15 osób.

View more

Miejsce warsztatu

Biuro PwC w Warszawie

ul. Polna 11 (przystanek metro Politechnika) 

View more

Koszt uczestnictwa

960 PLN + VAT / 2 dni

View more

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Katarzyna Szac-Krzyżanowska

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 220

Obserwuj nas