Raportowanie w formacie XBRL

Zapraszamy na szkolenie z wymogów ESEF - Europejskiego, jednolitego, elektronicznego formatu raportowania, który od 2020 roku będzie stanowił nową formę raportowania rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek notowanych na rynkach regulowanych Unii Europejskiej.

Szkolenie odbędzie się 18.11.2020 w godzinach od 09:00 - 13:00 w formie online.

Learning man

Taksonomia ESEF opiera się na taksonomii MSSF, przygotowywanej i corocznie uaktualnianej przez Fundację Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS Foundation). Zapewnia ona emitentom strukturę hierarchiczną wykorzystywaną do celów klasyfikacji informacji finansowych.

finance

Korzyści z zastosowania XBRL Reporter

inwestorzy i analitycy
organy regulacyjne
spolki

Agenda spotkania

 • Wprowadzenie do tematyki XBRL 
  - Zarys historyczny
  - Czym jest format raportowania XBRL?
  - XML vs XBRL kluczowe różnice
  - Wymogi związane z zastosowaniem XBRL dla spółek giełdowych
 • Wyzwania związane z raportowaniem w formacie XBRL 
  - Taksonomia MSSF i obowiązujące znaczniki
  - Proces sporządzania sprawozdania w formacie XBRL
  - Trudności w zastosowaniu taksonomii
  - Wymogi polskiego regulatora (KNF / Ministerstwo Finansów)
  - Rola audytora
 • Oznaczanie przykładowego SF (na bazie Illustrative PwC) 
  - Wprowadzenie do narzędzia XBRL reporter
  - Podstawowe wymogi ESEF w zakresie oznaczania
  - Oznaczenie przykładowych pozycji sprawozdania finansowego w zakresie bilansu, rachunku wyników, przepływów pieniężnych i kapitałów
 • Jak uniknąć błędów? 
  - Podobne etykiety - jak znaleźć odpowiednią?
  - Taksonomia ESEF vs własne rozszerzenie
  - Rachunek wyników i przepływy pieniężne - matematyczna poprawność
  - Tagowanie wielowymiarowe w tabeli
  - Pozostałe
 • Walidacje ESEF 
  - Walidacje ESEF – na co zwrócić uwagę?
  - Typy walidacji wraz z przykładami

Prowadzący

Anna_Wójtowicz

Anna Wójtowicz

Dyrektor PwC

 • Współtwórca narzędzia XBRL Reporter
 • Ekspert w zakresie MSSF
 • Sprawowała nadzór ekspercki w projekcie budowy narzędzia do raportowania zgodnie z MSSF 16 - myLease Manager
 • Należy do grupy ogólnoeuropejskich specjalistów tematyki ESEF
 • Posiada szerokie doświadczenie w projektach związanych z transakcjami na rynkach kapitałowych, badaniu sprawozdań finansowych oraz doradztwie księgowym na rzecz spółek z różnych sektorów

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa jednej osoby to 490 zł + VAT.

Liczba uczestników

Liczba uczestników w grupie ograniczona została do 30 osób.

Informacje administracyjne

Szkolenie odbywa się w formie online. Godziny zajęć: 09:00-13:00. Szczegółowe informacje administracyjne zostaną wysłane nie później niż 3 dni przed datą szkolenia. Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej w dniu szkolenia.

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Obserwuj nas