Raportowanie w formacie XBRL

 

 

Zapraszamy na szkolenie z wymogów ESEF - Europejskiego, jednolitego, elektronicznego formatu raportowania, który od 2020 roku będzie stanowił nową formę raportowania rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek notowanych na rynkach regulowanych Unii Europejskiej.

 

Learning man

Taksonomia ESEF opiera się na taksonomii MSSF, przygotowywanej i corocznie uaktualnianej przez Fundację Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS Foundation). Zapewnia ona emitentom strukturę hierarchiczną wykorzystywaną do celów klasyfikacji informacji finansowych.

finance

Korzyści z zastosowania XBRL Reporter

inwestorzy i analitycy
organy regulacyjne
spolki

Agenda spotkania

 • Wprowadzenie do tematyki XBRL 
  - Zarys historyczny
  - Czym jest format raportowania XBRL?
  - XML vs XBRL kluczowe różnice
  - Wymogi związane z zastosowaniem XBRL dla spółek giełdowych
 • Zmiany w taksonomii - wyzwania związane z raportowaniem w formacie XBRL 
  - Taksonomia MSSF i obowiązujące znaczniki
  - Proces sporządzania sprawozdania w formacie XBRL
  - Trudności w zastosowaniu taksonomii
  - Wymogi polskiego regulatora (KNF / Ministerstwo Finansów)
  - Rola audytora
 • Oznaczanie przykładowego SF (na bazie Illustrative PwC) 
  - Wprowadzenie do narzędzia XBRL reporter
  - Podstawowe wymogi ESEF w zakresie oznaczania
  - Oznaczenie przykładowych pozycji sprawozdania finansowego w zakresie bilansu, rachunku wyników, przepływów pieniężnych i kapitałów
 • Jak uniknąć błędów? 
  - Podobne etykiety - jak znaleźć odpowiednią?
  - Taksonomia ESEF vs własne rozszerzenie
  - Rachunek wyników i przepływy pieniężne - matematyczna poprawność
  - Tagowanie wielowymiarowe w tabeli
  - Pozostałe
 • Walidacje ESEF 
  - Walidacje ESEF – na co zwrócić uwagę?
  - Typy walidacji wraz z przykładami

Prowadzący

Anna_Wójtowicz

Anna Wójtowicz

Dyrektor PwC

 • Współtwórca narzędzia XBRL Reporter
 • Ekspert w zakresie MSSF
 • Sprawowała nadzór ekspercki w projekcie budowy narzędzia do raportowania zgodnie z MSSF 16 - myLease Manager
 • Należy do grupy ogólnoeuropejskich specjalistów tematyki ESEF
 • Posiada szerokie doświadczenie w projektach związanych z transakcjami na rynkach kapitałowych, badaniu sprawozdań finansowych oraz doradztwie księgowym na rzecz spółek z różnych sektorów

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa jednej osoby to 890 PLN netto.

Zapraszamy do kontaktu!

Liczba uczestników

Liczba uczestników w grupie ograniczona została do 30 osób.

Informacje administracyjne

Zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Starszy Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Obserwuj nas