Business Coaching Diploma - zostań profesjonalnym coachem!

Start 10. edycji w Warszawie: 04.10.2019, w Krakowie: 08.11.2019

Chcesz zostać profesjonalnym coachem?

Business Coaching Diploma to kompleksowy kurs coachingowy, którego celem jest przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu, umożliwiającej podjęcie praktyki profesjonalnego coacha.

 

 

Certyfikacje przyznane przez ICF i EMCC:

Business Coaching Diploma = 

Mindset + Moduły 1-4

Business Coaching Diploma Advanced Coach = 

Mindset + Moduły 1-4 (Business Coaching Diploma) + Moduł 5 (Advanced Coach)

Sylabus programu Business Coaching Diploma - jesień 2019

Mindset

•Wstęp do kursu

•Przedstawienie uczestników

•Wstęp do coachingu grupowego

•Ustalenie Kontraktu grupowego

•Przedstawienie siebie w formie metafory

•Konstrukcja prawidłowego feedbacku

•Mocne pytania w coachingu

•Podróż bohatera - storytelling

 

•Praca z wewnętrznym krytykiem – „Poskramianie Gremlinów”

•Przeramowanie poprzez pytania

•Rama problemu i rama rozwiązania 

 

•Mapa marzeń – wizja i prezentacja

•Podsumowanie Mindsetu i refleksja

•Sesja informacji zwrotnej

 

View more

Moduł 1

Podstawy relacji coachingowej w biznesie

•Definicje i cele coachingu

•Filary coachingu

•Paradygmat, czyli znaczenie mapy w coachingu

•Proces zmiany w coachingu

•Coaching jako narzędzie pracy w środowisku biznesowym

•Kodeksy etyczne EMCC i ICF

•Kontrakt coachingowy

•Coaching a inne dyscypliny (mentoring, szkolenie, terapia)

•Wprowadzenie do narzędzi w coachingu (pytania, techniki, feedback, metafora)

•Struktura procesu coachingowego

•Struktura sesji coachingowej

•Podstawa relacji coachingowej – bezpieczeństwo i zaufanie

•Model GROW jako modelowe narzędzie w coachingu biznesowym

Świadoma postawa coacha

•Coachingowe style komunikacji (PCSI®/BELBIN®/MBTI®)

•Samoświadomość coacha i jego pozycji życiowej

•Poziomy logiczne Diltsa jako źródło budowania świadomej postawy coacha

•Trudne sytuacje w coachingu

•Znaczenie superwizji coachingowej

Komunikacja w coachingu

•Efektywna komunikacja w coachingu – rola i znaczenie

•Efektywne pytania i feedback w coachingu (pytania i feedback sięgający sedna)

•Pacing & leading

•3 poziomy aktywnego słuchania

•Techniki uważnego słuchania

•Uważność na lingwistykę i pułapki lingwistyczne w coachingu

•Dostrojenie do Klienta: rapport, używanie języka Klienta, intencja coacha

•Metaprogramy: jak zrozumieć procesy myślowe Klienta

Coaching jako metoda budowania świadomości Klienta

•Kreatywne metody budowania świadomości:  karty coachingowe, storytelling, metafory, wizja

•Poziomy logiczne Diltsa jako metoda budowania świadomości Klienta

•Coaching oparty o wartości i tożsamość Klienta

•Efekt domykania procesu

View more

Moduł 2

Ustalanie celów coachingowych

•Ustalanie celów w coachingu

•Istota stref wpływu przy ustalaniu celów coachingowych

•Wymiarowanie celów

•Techniki ustalania celów: cel & efekt, praca z dylematem

Bilans zasobów

•Ocena bieżącej sytuacji jako początek procesu coachingowego

•Bilans zasobów – matryca aktywności

•Asocjacja i dysocjacja

Planowanie i wdrażanie działań

•Planowanie działań jako istotny element wdrożenia rozwiązań coachingowych w życie

•Praca z nawykiem

•Kaizen – metoda małych kroków

•Solution-Based Coaching

View more

Moduł 3

Uwalnianie potencjału – praca z przekonaniami

•Praca na przekonaniach

•Przekonania ograniczające jako źródło blokowania potencjału

•Rozkruszanie przekonań – metoda pytań

•Metafora jako metoda pracy z przekonaniami

•RTZ (Racjonalna Terapia Zachowań)

•The Work – Byron Katie

Innowacje – wyjście z wzorca

•Flow – optymalny stan umysłu

•Techniki coachingowe ułatwiające generowanie innowacyjnych pomysłów:

−Strategia Walta Disneya

−CANVAS

−SPP

Dodatkowe narzędzia pracy z Klientem

•Elementy Gestaltu

View more

Moduł 4

Budowanie satysfakcjonujących relacji

•Skuteczne techniki do pracy z relacją:

−Praca systemowa – 4 perspektywy relacji

−Most wartości

−Panorama społeczna

•Coaching jako metoda wspierająca rozwiązywanie konfliktów

Uwalnianie motywacji wewnętrznej

•Wprowadzenie do coachingu Co-Active

•Duża agenda vs mała agenda

•Praca z intuicją

•Praktyki: coaching Spełnienia, Równowagi, Procesu

View more

Egzamin

 • Egzamin teoretyczny – test
 • Egzamin praktyczny – przeprowadzenie sesji coachingowej z klientem

View more

Sylabus Modułu 5 (Advanced Coach) - jesień 2019

Dzień 1

 • Pozycja coacha
 • Praca systemowa

­  Podejście systemowe wg. Johna Whittingtona

­  Zasady podejścia systemowego

­  Praca z celem i ukrytą dynamiką

­  Mapa relacji

 • Zarządzanie swoją energią a praca coacha

View more

Dzień 2

 

Superwizja grupowa/mentoring

Praca z ciałem i praca z trudnymi emocjami

 

 • Praca z objawami w ciele i metaforami
 • Dialog Ego & Duszy wg. Alana Seale’a
 • Trudne sytuacje i trudne emocje - jak z nimi pracować?

View more

Dzien 3

 

Superwizja grupowa/mentoring

Przegląd znaczników PCC

 • Co wyróżnia zaawansowanego coacha?

Mocne zakończenie procesu coachingu

 

 

View more

Dzień 4

 

Prezentacja - moja podróż coachingowa

 

 • Autorefleksje na temat: jakim jestem coachem?

 

Egzamin – przeprowadzenie sesji coachingowej z klientem wg. znaczników ICF PCC

 

View more

Poznaj naszych prowadzących

Dowiedz się więcej >

Dowiedz się więcej >

Dowiedz się więcej >

Dowiedz się więcej >

Dowiedz się więcej >

Dowiedz się więcej >

< Back

< Back
[+] Read More

Goście specjalni edycji w Krakowie

Gość specjalny: Katarzyna Pieciul

Operations Director i Partner Zarządzający LHH DBM Polska od 2007 roku. Senior Career Consultant i Executive Coach. Team Coaching Faciltator, Co-Active Coach, Trener Biznesu, Psycholog, MBA.

Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w realizacji procesów coachingu, jest również supewizorem programów coachingu kariery (9 lat) i Project Managerem (6 lat). Superwizor programów coachingu kariery. Autorka modeli realizacji programów coachingu, konsultingu karierowego i procesów rozwoju kompetencji liderskich.

Przeprowadziła kilkaset spotkań interwencji kryzysowej ETM (Employee Transition Meeting). Specjalizuje się w procesach planowania indywidualnych strategii przejścia przez zmianę i rozwijania kompetencji liderskich w nowych rolach. Zaprojektowała i wdrożyła proces regularnych superwizji procesów coachingu kariery i coachingu biznesowego dla ponad 60 konsultantów i coachów. Prowadzi nadzór merytoryczny nad programami ponad 20 seminariów i 14 webinariów realizowanych cyklicznie dla ok 1300 klientów rocznie.

Zrealizowała warsztaty z zakresu komunikacji, negocjacji i trudnych rozmów w biznesie. Prowadziła warsztaty Zarządzania karierą na studiach MBA w Akademii L. Koźmińskiego. Realizowała zadania HR Managera (5 lat), trener biznesowy i kierownik firmy szkoleniowej BEAVER Szkolenia (4 lata), konsultant ds. rekrutacji i executive search w jednej z pierwszych firm rekrutacyjnych w Polsce (3,5 roku).

View more

Gość specjalny: Dorota Soida, ICF PCC

Senior Coach i Mentor w LHH DBM Polska. Pracuje jako coach w organizacjach biznesowych od 2008 roku. Posiada certyfikację na poziomie ICF PCC od 2015. Współtwórca metodyki mentoringowej, wzbogacająca coaching o wiedzę i doświadczenia wynikające z procesów coachingowych z ponad 150 menedżerami. Wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich (w tym odpowiedzialność zarówno za wyniki, jak i wprowadzanie projektów zmianowych), tak by praca indywidualna z klientami, efektywniej odpowiadała na potrzeby biznesu i pozwalała w krótszym czasie doskonalić kompetencje i rozwijać dojrzałość menedżerów.

Ma ponad 25 lat doświadczeń w organizacjach polskich i międzynarodowych, w tym kilkanaście na stanowiskach menedżerskich w branży petrochemicznej, FMCG, HORECA oraz szkoleniowej (członek Zarządu BP Express, członek Leadership Team BP Polska, Dyrektor ds. Rozwoju i Szkoleń na Europę Centralną i Środkową, Menedżer Projektów Strategicznych). Zarządzała siecią ponad 100 sklepów typu convenience. Wdrażała wysokobudżetowe projekty zmianowe, obejmujące reorganizacje, zmiany procesów, narzędzi oraz oferty.  Członek Rady Programowej LHH DBM.

Doświadczenie w pracy coachingowej:
- blisko 2000 indywidualnych sesji coachingowych i mentoringowy
- blisko 200 godzin team coachingu
- ponad 1000 godzin warsztatów rozwojowych
- ponad 1000 godzin szkoleń i warsztatów zmianowych

 

 

 

View more

156 godzin zatwierdzonych przez International Coach Federation (ICF) jako Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)

 

Program wyróżniony znakiem jakości European Quality Award (EQA) na poziomie Practitioner przyznawany przez European Mentoring & Coaching Council (EMCC)

 

Maksimum praktyki - szerokie spektrum narzędzi i technik coachingowych

 

Indywidualne podejście - kameralne grupy, wyjątkowa atmosfera

 

Wsparcie mentoringowe w trakcie i po kursie - mentoring grupowy i indywidualny 

 

Przygotowanie do akredytacji indywidualnej w ICF ułatwioną i skróconą ścieżką

 

Na kurs składają się: 

 • 15 dni interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem narzędzi i technik coachingowych 
 • Mentoring/superwizje: 3 sesje mentoringu indywidualnego oraz co najmniej 7 superwizji grupowych 
 • Praktyczne sesje coachingowe w parach 
 • 5 obserwowalnych sesji coachingowych 
 • 1 sesja coachingowa z profesjonalnym coachem 
 • Egzamin końcowy

Część warsztatowa jest zróżnicowana pod kątem metod nauki, tj.: wykład interaktywny, dyskusje, demonstracje korzystania z różnych narzędzi coachingowych, ćwiczenia w parach, studia przypadku, odgrywanie scenek, grupowa superwizja/mentoring.

Uczestnicy dodatkowo są zobligowani przeprowadzić 36 godzin coachingu z klientem zewnętrznym (mogą to być godziny w formie pro-bono). 

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują dwa certyfikaty:

1. Sygnowany przez PwC, potwierdzający ukończenie 156 godzin kursu zatwierdzonych przez ICF jako Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)

2. Sygnowany przez PwC, ze znakiem jakości European Quality Award (EQA) European Mentoring & Coaching Council (EMCC) – warunkiem uzyskania certyfikatu jest udokumentowanie odbycia 36 godzin coachingu z klientem zewnętrznym

Po otrzymaniu pierwszego certyfikatu uczestnicy mogą ubiegać się o akredytację indywidualną (ACC lub PCC) ułatwioną ścieżką ACSTH. Pomyślne ukończenie kursu:

 • Oznacza uczestnictwo w wymaganych min.60 godzinach (poziom ACC) czy 125 godzinach (poziom PCC) zatwierdzonego przez ICF kursu coachingowego
 • Zalicza 10 godzin mentoringu
 • Umożliwia dołączenie do społeczności absolwentów kursu i udziału w bezpłatnych inicjatywach organizowanych przez PwC m.in. Peer-to-peer coaching, mentoring grupowy, cykliczne spotkania BCD Alumni
 • Uprawnia do otrzymania wielu zniżek na szkolenia (m.in. organizowane przez Akademię PwC, Coaching Cafe i inne) i konferencje (m.in. organizowane przez ICF)

Po otrzymaniu drugiego certyfikatu członkowie EMCC mają możliwość umieszczenia swoich profili coachingowych w międzynarodowej bazie coachów certyfikowanych przez EMCC.

10. edycja w Warszawie:  
Sesja Termin
Mindset 04-06.10.2019
(piątek-niedziela)
Moduł 1 25-27.10.2019
(piątek-niedziela)
Moduł 2 22-24.11.2019
(piątek-niedziela)
Moduł 3 06-08.12.2019
(piątek-niedziela)
Moduł 4 03-05.01.2020
(piątek-niedziela)
Egzamin 20-21.01.2020 
(poniedziałek-wtorek)
1. edycja w Krakowie:  
Sesja Termin
Mindset 08-10.11.2019 
(piątek-niedziela)
Moduł 1 28-30.11.2019
(czwartek-sobota)
Moduł 2 19-21.12.2019
(czwartek-sobota)
Prelekcja specjalna 17.01.2020
(piątek)
Moduł 3 17-19.01.2020
(piątek-niedziela)
Prelekcja specjalna 13.02.2020
(czwartek)
Moduł 4 13-15.02.2020
(czwartek-sobota)
Egzamin 27-28.02.2020
(czwartek-piątek)

Koszt udziału: 16.900 PLN + 23% VAT
Cena specjalna przy zapisie do 10.08.2019: 14.900 PLN + 23% VAT
Dodatkowe zniżki przy jednorazowym zgłoszeniu 2 i więcej osób!

Cena obejmuje:

 • Uczestnictwo w pełnym kursie 
 • Materiały szkoleniowe 
 • Otrzymanie certyfikatów 
 • Lunch i przerwy kawowe

Miejsce warsztatów:

 • Warszawa, siedziba PwC, ul. Polna 11
 • Kraków, siedziba PwC, ul. Pawia 7*

*Miejsce do potwierdzenie bliżej rozpoczęcia kursu

Grupy:

 • Kameralne, do 15 osób

Zasady rekrutacji:

 • Przed przyjęciem uczestnika na kurs zapraszamy na rozmowę z liderem kursu, Joanną Kucharczyk-Capigą

Moduł 5 - Advanced Coach

Poszerz swoją wiedzę coachingową na Business Coaching Diploma Advanced Coach.

Jest to kurs Business Coaching Diploma rozbudowany o Moduł 5 - Advanced Coach, który uzupełnia wiedzę i umiejętności coachingowe niezbędne do zdobycia certyfikatu akredytowanego na poziomie Accredited Coaching Training Program (ACTP) przez International Coach Federation (ICF).

Na Moduł 5 - Advanced Coach zapraszamy po ukończeniu kursu Business Coaching Diploma lub innego kursu z certyfikacją ACSTH, w celu podniesienia kwalifikacji na poziom PCC.


Po ukończeniu Advanced Coach uczestnicy otrzymują certyfikat sygnowany przez PwC, potwierdzający ukończenie 37 godzin kursu, które wraz z wcześniej odbytym kursem ACSTH są zatwierdzone przez ICF jako 193 godzin kursu na poziomie Accredited Coaching Training Program (ACTP).

Jesteśmy aktualnie w trakcie uzyskiwania akredytacji na poziomie ACTP od ICF.

Najbliższa edycja planowania na Jesień 2019!

Szczegóły wkrótce!

Na Moduł 5 - Advanced Coach składają się:

 • 4 dni interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem narzędzi i technik coachingowych

 • Praktyczne sesje coachingowe w parach/trójkach

 • Sesje obserwowalne

 • Refleksja i prezentacja własna

 • Egzamin końcowy

Cele i zadania:

 • Przekazanie wiedzy i praktyki narzędzi do pracy systemowej.

 • Wprowadzenie do pracy z ciałem. Ćwiczenie umiejętności pracy z objawami pochodzącymi z ciała.

 • Przekazywanie wiedzy o trudnych sytuacjach podczas procesów coachingowych i trudnych emocji.

 • Poznanie sposobu pracy z oporem i trudnymi emocjami klienta/coacha.

 • Przekazanie wiedzy o znacznikach PCC.

 • Budowanie samoświadomości.

Praca systemowa

 • Podejście systemowe wg. Johna Whittingtona

 • Praca z celem i ukrytą dynamiką

 • Mapa relacji


Praca z ciałem i praca z trudnymi emocjami

 • Praca z objawami w ciele i metaforami

 • Dialog Ego & Duszy wg. Alana Seale’a

 • Trudne sytuacje i trudne emocje - jak z nimi pracować?


Markery PCC

 • Co wyróżnia zaawansowanego coacha?

 • Przegląd znaczników PCC

 • Mocne zakończenie procesu coachingu


Autorefleksja - prezentacja i egzamin

 • Moja podróż coachingowa - prezentacje

 • Autorefleksje na temat: jakim jestem coachem?

 • Egzamin – przeprowadzenie sesji coachingowej z klientem

Miejsce warsztatów:

 • Warszawa, siedziba PwC, ul. Polna 11
   

Grupy:

 • Kameralne, do 15 osób
   

Zasady rekrutacji:

 • Na Moduł 5 - Advanced Coach zapraszamy po ukończeniu kursu Business Coaching Diploma lub innego kursu z certyfikacją ACSTH - odbyty kurs będzie zweryfikowany.
 • Przed przyjęciem uczestnika na kurs zapraszamy na rozmowę z liderem kursu, Joanną Kucharczyk-Capigą.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z nami: pwc.academy@pl.pwc.com

W ramach edycji krakowskiej zapraszamy również na prelekcje specjalne:

 • „Coaching a mentoring”– Czym są, czym się różnią? Co kupują klienci w biznesie. Coach jako mentor, czym różni się taka relacja od klasycznego ujęcia coachingu? Coach jako mentor w swojej organizacji.
  Osobą prowadzącą będzie p. Dorota Soida, Senior Coach LHH
 • „Coaching a wypalenie zawodowe”– Coaching kariery w pracy z osobami wypalonymi zawodowo; wyzwania roli coacha w relacji z klientem, granice wsparcia, jak identyfikować obszary do pracy oraz gdzie konieczna jest terapia czy leczenie u specjalisty?
  Osobą prowadzącą będzie p. Katarzyna Pieciul, Partner i Senior Coach LHH

 

Partner edycji krakowskiej:

Skontaktuj się z nami

Joanna Kucharczyk-Capiga

Menedżer

Tel.: +48 519 506 212

Katarzyna Szac-Krzyżanowska

Menedżer

Tel.: +48 519 507 220

Aleksandra Marcinkowska

Koordynator szkoleń

Tel.: +48 519507345

Obserwuj nas