Business Coaching Diploma - zostań profesjonalnym coachem!

Start 10. edycji w Warszawie: 04.10.2019, w Krakowie: 08.11.2019

Chcesz zostać profesjonalnym coachem?

Business Coaching Diploma to kompleksowy kurs coachingowy, którego celem jest przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu, umożliwiającej podjęcie praktyki profesjonalnego coacha.

Jest to pierwszy kurs w Polsce posiadający certyfikację dwóch międzynarodowych instytucji coachingowych: ICF i EMCC.

Business Coaching Diploma z PwC to:

 • 156 godzin zatwierdzonych przez International Coach Federation (ICF) jako Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)
 • Program wyróżniony znakiem jakości European Quality Award (EQA) na poziomie Practitioner przyznawany przez European Mentoring & Coaching Council (EMCC)
 • Maksimum praktyki - szerokie spektrum narzędzi i technik coachingowych
 • Kompleksowa wiedza potrzebna do zrozumienia filozofii coachingu
 • Indywidualne podejście - kameralne grupy, wyjątkowa atmosfera
 • Poznanie najlepszych praktyk od doświadczonych, akredytowanych prowadzących
 • Wsparcie mentoringowe w trakcie i po kursie - mentoring grupowy i indywidualny 
 • Możliwość doświadczenia własnego procesu coachingowego
 • Przygotowanie do akredytacji indywidualnej w ICF ułatwioną i skróconą ścieżką

Certyfikacje przyznane przez ICF i EMCC:

Partner edycji krakowskiej:

Business Coaching Diploma to inspirujący kurs, otwierający nowe perspektywy, budzący ciekawość i motywację do zmian. Pracujemy w kameralnych grupach, aby zapewnić uczestnikom czas i uwagę. Nasi trenerzy to pasjonaci, eksperci z wieloletnią praktyką coachingową i biznesową. Serdecznie zapraszam na kurs, po którym, jak mówią nasi absolwenci, nic już nie wygląda tak samo.

Joanna Kucharczyk-Capiga, lider kursu

Sylabus programu w sesji jesiennej:

Wstęp, budowanie świadomości coacha

Budowanie relacji coachingowej

Projektowanie przyszłości, ustalanie celów

Uwalnianie i przekraczanie potencjału

Budowanie satysfakcjonujących relacji jako źródło sukcesu

Egzamin teoretyczny i praktyczny

< Back

< Back
[+] Read More

W ramach edycji krakowskiej zapraszamy również na prelekcje specjalne:

 • „Coaching a mentoring”– Czym są, czym się różnią? Co kupują klienci w biznesie. Coach jako mentor, czym różni się taka relacja od klasycznego ujęcia coachingu? Coach jako mentor w swojej organizacji.
  Osobą prowadzącą będzie p. Dorota Soida, Senior Coach LHH
 • „Coaching a wypalenie zawodowe”– Coaching kariery w pracy z osobami wypalonymi zawodowo; wyzwania roli coacha w relacji z klientem, granice wsparcia, jak identyfikować obszary do pracy oraz gdzie konieczna jest terapia czy leczenie u specjalisty?
  Osobą prowadzącą będzie p. Katarzyna Pieciul, Partner i Senior Coach LHH

 

Poznaj naszych prowadzących

Joanna Kucharczyk-Capiga, ICF PCC

Doświadczenie zawodowe

ICF Professional Certified Coach, Certyfikowany Business Coach EMCC,  Master & Team Coach, Trener Biznesu, Konsultant. W latach 2012-2014 Prezes European Mentoring & Coaching Council Poland. Certyfikowany Trener Zmiany. Konsultant Teorii Ról Zespołowych Belbina®. Wykładowca akademicki.

W 2007 rozpoczęła karierę w biznesie jako Konsultant w Mercedes-Benz Polska. Pracowała w obszarze satysfakcji klienta oraz sprzedaży. Uczestniczyła jako asesor w projektach Assesment i Development Center. Wdrażała projekty coachingowe dla pracowników sieci dealerskich.

W 2012 rozpoczęła pracę w PwC Polska jako Menedżer w Akademii PwC, gdzie kieruje projektami szkoleniowymi i coachingowymi dla klientów zewnętrznych. Joanna należy do grupy Executive Coachów w PwC.

Koordynowała i realizowała projekty szkoleniowe i coachingowe m.in. dla: Mercedes-Benz Polska, PwC, General Electric, Norman Bennett Group, Ford Polska, Bank BPH, Bank PKO SA, Bank PKO BP, Bank Millennium, Allianz, TAKEDA, Wydawnictwo G+J, Estee Lauder, EDF, Nestle, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Obrony Narodowej, Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Podejście do coachingu

W coachingu ważnym dla mnie aspektem jest praca nad wartościami i przekonaniami klienta. Wierzę w to, że klient posiada wszelkie potrzebne zasoby, aby z pasją kształtować swoje życie i dokonywać świadomych wyborów. Coaching pozwala na „wrócenie do siebie” i działanie w zgodzie z własną etyką charakteru.

Wybrane certyfikaty, akredytacje, ukończone kursy

 • International Coach Federation Professional Certified Coach
 • European Mentoring and Coaching Council - Business Coach, Master and Team Coach
 • Practitioner in the Art of NLP
 • Certyfikowany Trener Zmiany
 • Akredytacja Belbin Team Roles®

View more

Joanna Antkiewicz, ICF MCC

Doświadczenie zawodowe

Dołączyła do PwC w 2011 na stanowisko Lidera ds. Coachingu w regionie CEE. Przed PwC od 2006 pracowała jako coach, a od 1996 jako Manager HR, Dyrektor HR, HR Biznes Partner, CEE Talent Leader i Senior Konsultant w wielu międzynarodowych korporacjach m.in. J.Water Thompson, Arthur Andersen, Sanofi-Aventis, Xerox. Przez ostatnie dwa lata prowadziła swój prywatny biznes coachingu i consultingu.

Przez 15 lat Joanna pracowała z osobami na stanowiskach menedżerskich, a od 2003 do 2009 była członkiem kadry zarządzającej w Xerox. Ponadto, Asia ma 15-letnie doświadczenie w rozwoju osobistym i zarządzaniu talentami. Specjalizuje się w executive coaching, zarządzaniu zmianą, leadership development, coachingu zawodowym jak również w zarządzaniu konfliktem i wypaleniem zawodowym.

Asia jest coachem akredytowanym przez międzynarodową organizację ICF - International Coach Federation (poziom MCC) i członkiem organizacji ICF. Prowadzi wstępne sesje szkoleniowe dla przyszłych coachów ICF, jak również superwizuje coachów indywidualnie i w grupach. Prowadzi wiodące programy mentoringu wymagane przez ICF dla coachów przed ich egzaminem akredytacyjnym. Joanna jest autorem wielu programów szkoleniowych z coachingu dla zespołów zarządzających. Posiada też doświadczenie we wdrażaniu kultury coachingowej. Większość klientów coachingu Asi to członkowie zarządów.

Podejście do coachingu

Moim mottem w coachingu jest „Nigdy nie wątp, że jesteś w stanie osiągnąć cokolwiek, co sobie wymarzysz”. Moich klientów coachuje w sposób wspierający i zachęcający, jednocześnie stawiam im nowe wyzwania i cele. W trakcie coachingu wykorzystuję coaching ko-aktywny i rozwojowy, ale co najważniejsze, wykorzystuje tzw. "taniec z klientem", czyli zawsze podążam za moim klientem. Wierzę też, że moi klienci są pełni zasobów potrzebnych do realizacji ich celów czy marzeń, i wszystko, co powinnam zrobić jako coach, to wyzwolić w nich światło i potencjał poprzez coaching.

Wybrane certyfikaty, akredytacje, ukończone kursy

 • International Coach Federation Master Certified Coach
 • Master Facilitator
 • Harvard Leadership Program
 • Team Coaching Diagnostic license
 • Coactive Coaching, CTI
 • Solution Focused Brief Therapy (1st level training)
 • Coaching Clinic Program license for training delivery

View more

Joanna Zawada-Kubik, ICF MCC

Doświadczenie zawodowe

Executive coach, trener indywidualny i grupowy. Prowadzi własną firmę, której celem jest rozwój umiejętności komunikacyjnych, budowania relacji, coaching indywidualny i zespołowy.

Joanna ma za sobą 10 lat pracy w korporacji na różnych stanowiskach w działach Operacyjnym i Sprzedaży Detalicznej. Różnorodne doświadczenia zawodowe i praca na stanowiskach menedżerskich dały jej szerokie spojrzenie na pracę w korporacji i zrozumienie działających w niej mechanizmów. Joanna angażowała się w projekty dotyczące kluczowych zmian organizacyjnych: zmiany kultury organizacji, postaw, wartości korporacyjnych, systemów motywacji i nawyków pracy.
Pasjonuje się zmianą i ludźmi w procesie zmiany. Obecnie prowadzi coaching indywidualny, coaching zespołów, szkolenia z coachingu i komunikacji. Realizowała duże projekty coachingowe i rozwojowe.

Joanna aktywnie działa w środowisku coachów zrzeszonych w ramach International Coaching Federation (ICF), największej coachingowej organizacji na świecie. Jest asesorem akredytującym coachów na poziom ACC (Associated Certified Coach), współpracuje też z polskimi szkołami coachingu jako asesor akredytujący na poziom PCC.

Podejście do coachingu

Rozwojem, szkoleniami i coachingiem pasjonuję się od wielu lat. Wierzę, że ludzie są nieograniczeni w tym, co mogą osiągnąć i kim mogą się stać. O ich sukcesie decyduje pasja i chęć działania. To z nich wypływa motywacja do pokonywania barier i stopniowe posuwanie się do przodu. Podziwiam liderów, których przywództwo oparte jest na autentyczności i sile wewnętrznej. Fascynuje mnie zmiana i ludzie w procesie zmiany.

Wybrane certyfikaty, akredytacje, ukończone kursy

 • International Coach Federation Master Certified Coach
 • Akredytacja CTI (CPCC)
 • Autoryzowany Facylitator metody Team Diagnostic Assessment przy Team Coaching International (TCI)
 • Licencja Trenera Komunikacji Transformującej
 • Akademia Coachingu przy Gdańskim Wydawnictwie Pedagogicznym
 • Kurs Co-active Coaching organizowany przez The Coaches Training Institute (CTI)
 • Kurs coachingu relacji: Organisational Relationship System Coaching (ORSC)  
 • Transformational Coaching and Leadership (Center for Transformational Presence)

Co-active Leadership Program, The Coaches Training Institute w San Francisco

View more

Michał Kubik, ICF PCC

Doświadczenie zawodowe

15 lat pracował w radiu, gdzie zdobywał doświadczenie nie tylko jako dziennikarz, lecz również jako menedżer. W latach 1990 – 2001 pracował w RMF FM prowadząc popularny codzienny program poranny, potem tworzył – jako dyrektor programowy - m.in. Radio Złote Przeboje czy RMF Classic. Do jego obowiązków należało: rekrutacja, szkolenie i zarządzanie zespołem. Stałym elementem pracy był codzienny monitoring, coaching i mentoring zespołu dziennikarzy występujących na antenie radiowej.

W 2005 roku rozpoczął pracę jako trener pracując w obszarach: współpraca, zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianą, komunikacja, przywództwo. W 2008 założył własna firmę szkoleniową Team & Personal, w latach 2010 – 2013 wspólnie z żoną Joanną Zawada-Kubik prowadził Akademię Umiejętności Kierowniczych – projekt skierowany do przedsiębiorców z Małopolski i Województwa Świętokrzyskiego. Równolegle rozwijał się jako coach; pracuje z Klientami indywidualnie od 2008 roku – obecnie ma za sobą ok. 900 godzin coachingowych, z czego część z liderami na poziomie Zarządu (RMF FM, TÜV Polska).   

Pracuje zarówno w środowisku biznesowym i korporacyjnym, jak i w szkołach i urzędach. Jest coachem indywidualnym i zespołowym, prowadzi również warsztaty rozwojowe dla średniej i wyższej kadry menedżerskiej. Jest zapraszany przez uczelnie (Collegium Civitas, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Wyższa Szkoła Europejska im. Tischnera, Uniwersytet Łódzki) do dzielenia się wiedzą ze studentami studiów dziennych i podyplomowych. Przedmioty, które wykłada to team coaching i coaching tożsamości. 

Od ukończenia pierwszego kursu coachingu w 2008 roku, nieustannie rozwija się jako coach i trener wychodząc z założenia, że ciągłe doskonalenie szczególnie w tym zawodzie jest warunkiem koniecznym do jego wykonywania. 

Podejście do coachingu

Michał lubi patrzyć na sprawy szeroko – w jego postrzeganiu świata wszystko ma znaczenie, jest ze sobą powiązane a każda sytuacja ma wiele odcieni i aspektów; w swoim podejściu daleki jest od „zero-jedynkowości”. Zaprasza swoich Klientów do znaczącego poszerzenia ich pespektywy widzenia siebie i wyzwań, przed którymi stają. Uważność, pełna obecność i totalna akceptacja - na to można liczyć podczas sesji z Michałem. Ma on też naturalną zdolność łatwego budowania relacji ze swoimi Klientami – jest otwartym człowiekiem, który łatwo obdarza innych zaufaniem. 

„Nie jest najważniejsze, byś był lepszy od innych. Najważniejsze jest, byś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego." Mahatma Ghandi 

Wybrane certyfikaty, akredytacje, ukończone kursy

 • International Coach Federation Professional Certified Coach
 • Przywództwo wewnętrzne – The Scherer Leadership Center
 • Podstawy Coachingu – Coaching Center 
 • Team Coaching Diagnostic – Team Coaching International
 • Organisational Relationship System Coaching (ORSC) - Center For Right Relationship
 • Extended DISC Certification Training
 • The Art and Science Of Coaching- Erickson College 
 • Szkoła Inteligencji Emocjonalnej - Akademia Mistrzów Treningu GT Mentor
 • Making The Difference; warsztaty dynamiki grupowej OPUS Consulting
 • Dynamika Grupowa – Prof. Lionel Stapley Masterclass
 • Wprowadzenie do Współczucia w Psychologii i Psychoterapii – The Mind Institute 
 • The Daring Way – Wrażliwość, wstyd i odwaga w relacjach, The Daring Greatly Europe 
 • Soul Mission, Life Vision – Stitching Seale 
 • Transformational Presence Coaching & Leadership

View more

Gość specjalny: Katarzyna Pieciul

Operations Director i Partner Zarządzający LHH DBM Polska od 2007 roku. Senior Career Consultant i Executive Coach. Team Coaching Faciltator, Co-Active Coach, Trener Biznesu, Psycholog, MBA.

Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w realizacji procesów coachingu, jest również supewizorem programów coachingu kariery (9 lat) i Project Managerem (6 lat). Superwizor programów coachingu kariery. Autorka modeli realizacji programów coachingu, konsultingu karierowego i procesów rozwoju kompetencji liderskich.

Przeprowadziła kilkaset spotkań interwencji kryzysowej ETM (Employee Transition Meeting). Specjalizuje się w procesach planowania indywidualnych strategii przejścia przez zmianę i rozwijania kompetencji liderskich w nowych rolach. Zaprojektowała i wdrożyła proces regularnych superwizji procesów coachingu kariery i coachingu biznesowego dla ponad 60 konsultantów i coachów. Prowadzi nadzór merytoryczny nad programami ponad 20 seminariów i 14 webinariów realizowanych cyklicznie dla ok 1300 klientów rocznie.

Zrealizowała warsztaty z zakresu komunikacji, negocjacji i trudnych rozmów w biznesie. Prowadziła warsztaty Zarządzania karierą na studiach MBA w Akademii L. Koźmińskiego. Realizowała zadania HR Managera (5 lat), trener biznesowy i kierownik firmy szkoleniowej BEAVER Szkolenia (4 lata), konsultant ds. rekrutacji i executive search w jednej z pierwszych firm rekrutacyjnych w Polsce (3,5 roku).

View more

Gość specjalny: Dorota Soida, ICF PCC

Senior Coach i Mentor w LHH DBM Polska. Pracuje jako coach w organizacjach biznesowych od 2008 roku. Posiada certyfikację na poziomie ICF PCC od 2015. Współtwórca metodyki mentoringowej, wzbogacająca coaching o wiedzę i doświadczenia wynikające z procesów coachingowych z ponad 150 menedżerami. Wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich (w tym odpowiedzialność zarówno za wyniki, jak i wprowadzanie projektów zmianowych), tak by praca indywidualna z klientami, efektywniej odpowiadała na potrzeby biznesu i pozwalała w krótszym czasie doskonalić kompetencje i rozwijać dojrzałość menedżerów.

Ma ponad 25 lat doświadczeń w organizacjach polskich i międzynarodowych, w tym kilkanaście na stanowiskach menedżerskich w branży petrochemicznej, FMCG, HORECA oraz szkoleniowej (członek Zarządu BP Express, członek Leadership Team BP Polska, Dyrektor ds. Rozwoju i Szkoleń na Europę Centralną i Środkową, Menedżer Projektów Strategicznych). Zarządzała siecią ponad 100 sklepów typu convenience. Wdrażała wysokobudżetowe projekty zmianowe, obejmujące reorganizacje, zmiany procesów, narzędzi oraz oferty.  Członek Rady Programowej LHH DBM.

Doświadczenie w pracy coachingowej:
- blisko 2000 indywidualnych sesji coachingowych i mentoringowy
- blisko 200 godzin team coachingu
- ponad 1000 godzin warsztatów rozwojowych
- ponad 1000 godzin szkoleń i warsztatów zmianowych

 

 

 

View more

Na kurs składają się: 

 • 15 dni interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem narzędzi i technik coachingowych 
 • Mentoring/superwizje: 3 sesje mentoringu indywidualnego oraz co najmniej 7 superwizji grupowych 
 • Praktyczne sesje coachingowe w parach 
 • 5 obserwowalnych sesji coachingowych 
 • 1 sesja coachingowa z profesjonalnym coachem 
 • Egzamin końcowy

Część warsztatowa jest zróżnicowana pod kątem metod nauki, tj.: wykład interaktywny, dyskusje, demonstracje korzystania z różnych narzędzi coachingowych, ćwiczenia w parach, studia przypadku, odgrywanie scenek, grupowa superwizja/mentoring.

Uczestnicy dodatkowo są zobligowani przeprowadzić 36 godzin coachingu z klientem zewnętrznym (mogą to być godziny w formie pro-bono). 

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują dwa certyfikaty:

1. Sygnowany przez PwC, potwierdzający ukończenie 156 godzin kursu zatwierdzonych przez ICF jako Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)

2. Sygnowany przez PwC, ze znakiem jakości European Quality Award (EQA) European Mentoring & Coaching Council (EMCC) – warunkiem uzyskania certyfikatu jest udokumentowanie odbycia 36 godzin coachingu z klientem zewnętrznym

Po otrzymaniu pierwszego certyfikatu uczestnicy mogą ubiegać się o akredytację indywidualną (ACC lub PCC) ułatwioną ścieżką ACSTH. Pomyślne ukończenie kursu:

 • Oznacza uczestnictwo w wymaganych min.60 godzinach (poziom ACC) czy 125 godzinach (poziom PCC) zatwierdzonego przez ICF kursu coachingowego
 • Zalicza 10 godzin mentoringu
 • Umożliwia dołączenie do społeczności absolwentów kursu i udziału w bezpłatnych inicjatywach organizowanych przez PwC m.in. Peer-to-peer coaching, mentoring grupowy, cykliczne spotkania BCD Alumni
 • Uprawnia do otrzymania wielu zniżek na szkolenia (m.in. organizowane przez Akademię PwC, Coaching Cafe i inne) i konferencje (m.in. organizowane przez ICF)

Po otrzymaniu drugiego certyfikatu członkowie EMCC mają możliwość umieszczenia swoich profili coachingowych w międzynarodowej bazie coachów certyfikowanych przez EMCC.

10. edycja w Warszawie:  
Sesja Termin
Mindset 04-06.10.2019
(piątek-niedziela)
Moduł 1 25-27.10.2019
(piątek-niedziela)
Moduł 2 22-24.11.2019
(piątek-niedziela)
Moduł 3 06-08.12.2019
(piątek-niedziela)
Moduł 4 03-05.01.2020
(piątek-niedziela)
Egzamin 20-21.01.2020 
(poniedziałek-wtorek)
1. edycja w Krakowie:  
Sesja Termin
Mindset 08-10.11.2019 
(piątek-niedziela)
Moduł 1 28-30.11.2019
(czwartek-sobota)
Moduł 2 19-21.12.2019
(czwartek-sobota)
Prelekcja specjalna 17.01.2020
(piątek)
Moduł 3 17-19.01.2020
(piątek-niedziela)
Prelekcja specjalna 13.02.2020
(czwartek)
Moduł 4 13-15.02.2020
(czwartek-sobota)
Egzamin 27-28.02.2020
(czwartek-piątek)

Koszt udziału: 16.900 PLN + 23% VAT
Cena specjalna przy zapisie do 10.08.2019: 14.900 PLN + 23% VAT
Dodatkowe zniżki przy jednorazowym zgłoszeniu 2 i więcej osób!

Cena obejmuje:

 • Uczestnictwo w pełnym kursie 
 • Materiały szkoleniowe 
 • Otrzymanie certyfikatów 
 • Lunch i przerwy kawowe

Miejsce warsztatów:

 • Warszawa, siedziba PwC, ul. Polna 11
 • Kraków, siedziba PwC, ul. Pawia 7*

*Miejsce do potwierdzenie bliżej rozpoczęcia kursu

Grupy:

 • Kameralne, do 15 osób

Zasady rekrutacji:

 • Przed przyjęciem uczestnika na kurs zapraszamy na rozmowę z liderem kursu, Joanną Kucharczyk-Capigą

Moduł 5 - Advanced Coach

Poszerz swoją wiedzę coachingową na Business Coaching Diploma Advanced Coach.

Jest to kurs Business Coaching Diploma rozbudowany o Moduł 5 - Advanced Coach, który uzupełnia wiedzę i umiejętności coachingowe niezbędne do zdobycia certyfikatu akredytowanego na poziomie Accredited Coaching Training Program (ACTP) przez International Coach Federation (ICF).

Na Moduł 5 - Advanced Coach zapraszamy po ukończeniu kursu Business Coaching Diploma lub innego kursu z certyfikacją ACSTH, w celu podniesienia kwalifikacji na poziom PCC.


Po ukończeniu Advanced Coach uczestnicy otrzymują certyfikat sygnowany przez PwC, potwierdzający ukończenie 37 godzin kursu, które wraz z wcześniej odbytym kursem ACSTH są zatwierdzone przez ICF jako 193 godzin kursu na poziomie Accredited Coaching Training Program (ACTP).

Jesteśmy aktualnie w trakcie uzyskiwania akredytacji na poziomie ACTP od ICF.

Najbliższa edycja planowania na Jesień 2019!

Szczegóły wkrótce!

Na Moduł 5 - Advanced Coach składają się:

 • 4 dni interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem narzędzi i technik coachingowych

 • Praktyczne sesje coachingowe w parach/trójkach

 • Sesje obserwowalne

 • Refleksja i prezentacja własna

 • Egzamin końcowy

Cele i zadania:

 • Przekazanie wiedzy i praktyki narzędzi do pracy systemowej.

 • Wprowadzenie do pracy z ciałem. Ćwiczenie umiejętności pracy z objawami pochodzącymi z ciała.

 • Przekazywanie wiedzy o trudnych sytuacjach podczas procesów coachingowych i trudnych emocji.

 • Poznanie sposobu pracy z oporem i trudnymi emocjami klienta/coacha.

 • Przekazanie wiedzy o znacznikach PCC.

 • Budowanie samoświadomości.

Praca systemowa

 • Podejście systemowe wg. Johna Whittingtona

 • Praca z celem i ukrytą dynamiką

 • Mapa relacji


Praca z ciałem i praca z trudnymi emocjami

 • Praca z objawami w ciele i metaforami

 • Dialog Ego & Duszy wg. Alana Seale’a

 • Trudne sytuacje i trudne emocje - jak z nimi pracować?


Markery PCC

 • Co wyróżnia zaawansowanego coacha?

 • Przegląd znaczników PCC

 • Mocne zakończenie procesu coachingu


Autorefleksja - prezentacja i egzamin

 • Moja podróż coachingowa - prezentacje

 • Autorefleksje na temat: jakim jestem coachem?

 • Egzamin – przeprowadzenie sesji coachingowej z klientem

Miejsce warsztatów:

 • Warszawa, siedziba PwC, ul. Polna 11
   

Grupy:

 • Kameralne, do 15 osób
   

Zasady rekrutacji:

 • Na Moduł 5 - Advanced Coach zapraszamy po ukończeniu kursu Business Coaching Diploma lub innego kursu z certyfikacją ACSTH - odbyty kurs będzie zweryfikowany.
 • Przed przyjęciem uczestnika na kurs zapraszamy na rozmowę z liderem kursu, Joanną Kucharczyk-Capigą.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z nami: pwc.academy@pl.pwc.com

Skontaktuj się z nami

Joanna Kucharczyk-Capiga

Menedżer

Tel.: +48 519 506 212

Katarzyna Szac-Krzyżanowska

Menedżer

Tel.: +48 519 507 220

Aleksandra Marcinkowska

Koordynator szkoleń

Tel.: +48 519507345

Obserwuj nas