Business Coaching Diploma - zostań profesjonalnym coachem!

Start 10. edycji w Warszawie: 04.10.2019, w Krakowie 18.10.2019

Chcesz zostać profesjonalnym coachem?

Business Coaching Diploma to kompleksowy kurs coachingowy, którego celem jest przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu, umożliwiającej podjęcie praktyki profesjonalnego coacha.

Jest to pierwszy kurs w Polsce posiadający certyfikację dwóch międzynarodowych instytucji coachingowych: ICF i EMCC.

Business Coaching Diploma z PwC to:

 • 156 godzin zatwierdzonych przez International Coach Federation (ICF) jako Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)
 • Program wyróżniony znakiem jakości European Quality Award (EQA) na poziomie Practitioner przyznawany przez European Mentoring & Coaching Council (EMCC)
 • Maksimum praktyki - szerokie spektrum narzędzi i technik coachingowych
 • Kompleksowa wiedza potrzebna do zrozumienia filozofii coachingu
 • Indywidualne podejście - kameralne grupy, wyjątkowa atmosfera
 • Poznanie najlepszych praktyk od doświadczonych, akredytowanych prowadzących
 • Wsparcie mentoringowe w trakcie i po kursie - mentoring grupowy i indywidualny 
 • Możliwość doświadczenia własnego procesu coachingowego
 • Przygotowanie do akredytacji indywidualnej w ICF ułatwioną i skróconą ścieżką

Kurs zatwierdzony przez:

Business Coaching Diploma to inspirujący kurs, otwierający nowe perspektywy, budzący ciekawość i motywację do zmian. Pracujemy w kameralnych grupach, aby zapewnić uczestnikom czas i uwagę. Nasi trenerzy to pasjonaci, eksperci z wieloletnią praktyką coachingową i biznesową. Serdecznie zapraszam na kurs, po którym, jak mówią nasi absolwenci, nic już nie wygląda tak samo.

Joanna Kucharczyk-Capiga, lider kursu

Sylabus programu w sesji jesiennej:

Wstęp, budowanie świadomości coacha

Budowanie relacji coachingowej

Projektowanie przyszłości, ustalanie celów

Uwalnianie i przekraczanie potencjału

Budowanie satysfakcjonujących relacji jako źródło sukcesu

Egzamin teoretyczny i praktyczny

< Back

< Back
[+] Read More

Poznaj naszych prowadzących

Joanna Kucharczyk-Capiga, ICF PCC

Doświadczenie zawodowe

ICF Professional Certified Coach, Certyfikowany Business Coach EMCC,  Master & Team Coach, Trener Biznesu, Konsultant. W latach 2012-2014 Prezes European Mentoring & Coaching Council Poland. Certyfikowany Trener Zmiany. Konsultant Teorii Ról Zespołowych Belbina®. Wykładowca akademicki.

W 2007 rozpoczęła karierę w biznesie jako Konsultant w Mercedes-Benz Polska. Pracowała w obszarze satysfakcji klienta oraz sprzedaży. Uczestniczyła jako asesor w projektach Assesment i Development Center. Wdrażała projekty coachingowe dla pracowników sieci dealerskich.

W 2012 rozpoczęła pracę w PwC Polska jako Menedżer w Akademii PwC, gdzie kieruje projektami szkoleniowymi i coachingowymi dla klientów zewnętrznych. Joanna należy do grupy Executive Coachów w PwC.

Koordynowała i realizowała projekty szkoleniowe i coachingowe m.in. dla: Mercedes-Benz Polska, PwC, General Electric, Norman Bennett Group, Ford Polska, Bank BPH, Bank PKO SA, Bank PKO BP, Bank Millennium, Allianz, TAKEDA, Wydawnictwo G+J, Estee Lauder, EDF, Nestle, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Obrony Narodowej, Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Podejście do coachingu

W coachingu ważnym dla mnie aspektem jest praca nad wartościami i przekonaniami klienta. Wierzę w to, że klient posiada wszelkie potrzebne zasoby, aby z pasją kształtować swoje życie i dokonywać świadomych wyborów. Coaching pozwala na „wrócenie do siebie” i działanie w zgodzie z własną etyką charakteru.

Wybrane certyfikaty, akredytacje, ukończone kursy

 • International Coach Federation Professional Certified Coach
 • European Mentoring and Coaching Council - Business Coach, Master and Team Coach
 • Practitioner in the Art of NLP
 • Certyfikowany Trener Zmiany
 • Akredytacja Belbin Team Roles®

View more

Joanna Antkiewicz, ICF MCC

Doświadczenie zawodowe

Dołączyła do PwC w 2011 na stanowisko Lidera ds. Coachingu w regionie CEE. Przed PwC od 2006 pracowała jako coach, a od 1996 jako Manager HR, Dyrektor HR, HR Biznes Partner, CEE Talent Leader i Senior Konsultant w wielu międzynarodowych korporacjach m.in. J.Water Thompson, Arthur Andersen, Sanofi-Aventis, Xerox. Przez ostatnie dwa lata prowadziła swój prywatny biznes coachingu i consultingu.

Przez 15 lat Joanna pracowała z osobami na stanowiskach menedżerskich, a od 2003 do 2009 była członkiem kadry zarządzającej w Xerox. Ponadto, Asia ma 15-letnie doświadczenie w rozwoju osobistym i zarządzaniu talentami. Specjalizuje się w executive coaching, zarządzaniu zmianą, leadership development, coachingu zawodowym jak również w zarządzaniu konfliktem i wypaleniem zawodowym.

Asia jest coachem akredytowanym przez międzynarodową organizację ICF - International Coach Federation (poziom MCC) i członkiem organizacji ICF. Prowadzi wstępne sesje szkoleniowe dla przyszłych coachów ICF, jak również superwizuje coachów indywidualnie i w grupach. Prowadzi wiodące programy mentoringu wymagane przez ICF dla coachów przed ich egzaminem akredytacyjnym. Joanna jest autorem wielu programów szkoleniowych z coachingu dla zespołów zarządzających. Posiada też doświadczenie we wdrażaniu kultury coachingowej. Większość klientów coachingu Asi to członkowie zarządów.

Podejście do coachingu

Moim mottem w coachingu jest „Nigdy nie wątp, że jesteś w stanie osiągnąć cokolwiek, co sobie wymarzysz”. Moich klientów coachuje w sposób wspierający i zachęcający, jednocześnie stawiam im nowe wyzwania i cele. W trakcie coachingu wykorzystuję coaching ko-aktywny i rozwojowy, ale co najważniejsze, wykorzystuje tzw. "taniec z klientem", czyli zawsze podążam za moim klientem. Wierzę też, że moi klienci są pełni zasobów potrzebnych do realizacji ich celów czy marzeń, i wszystko, co powinnam zrobić jako coach, to wyzwolić w nich światło i potencjał poprzez coaching.

Wybrane certyfikaty, akredytacje, ukończone kursy

 • International Coach Federation Master Certified Coach
 • Master Facilitator
 • Harvard Leadership Program
 • Team Coaching Diagnostic license
 • Coactive Coaching, CTI
 • Solution Focused Brief Therapy (1st level training)
 • Coaching Clinic Program license for training delivery

View more

Joanna Zawada-Kubik, ICF MCC

Doświadczenie zawodowe

Executive coach, trener indywidualny i grupowy. Prowadzi własną firmę, której celem jest rozwój umiejętności komunikacyjnych, budowania relacji, coaching indywidualny i zespołowy.

Joanna ma za sobą 10 lat pracy w korporacji na różnych stanowiskach w działach Operacyjnym i Sprzedaży Detalicznej. Różnorodne doświadczenia zawodowe i praca na stanowiskach menedżerskich dały jej szerokie spojrzenie na pracę w korporacji i zrozumienie działających w niej mechanizmów. Joanna angażowała się w projekty dotyczące kluczowych zmian organizacyjnych: zmiany kultury organizacji, postaw, wartości korporacyjnych, systemów motywacji i nawyków pracy.
Pasjonuje się zmianą i ludźmi w procesie zmiany. Obecnie prowadzi coaching indywidualny, coaching zespołów, szkolenia z coachingu i komunikacji. Realizowała duże projekty coachingowe i rozwojowe.

Joanna aktywnie działa w środowisku coachów zrzeszonych w ramach International Coaching Federation (ICF), największej coachingowej organizacji na świecie. Jest asesorem akredytującym coachów na poziom ACC (Associated Certified Coach), współpracuje też z polskimi szkołami coachingu jako asesor akredytujący na poziom PCC.

Podejście do coachingu

Rozwojem, szkoleniami i coachingiem pasjonuję się od wielu lat. Wierzę, że ludzie są nieograniczeni w tym, co mogą osiągnąć i kim mogą się stać. O ich sukcesie decyduje pasja i chęć działania. To z nich wypływa motywacja do pokonywania barier i stopniowe posuwanie się do przodu. Podziwiam liderów, których przywództwo oparte jest na autentyczności i sile wewnętrznej. Fascynuje mnie zmiana i ludzie w procesie zmiany.

Wybrane certyfikaty, akredytacje, ukończone kursy

 • International Coach Federation Master Certified Coach
 • Akredytacja CTI (CPCC)
 • Autoryzowany Facylitator metody Team Diagnostic Assessment przy Team Coaching International (TCI)
 • Licencja Trenera Komunikacji Transformującej
 • Akademia Coachingu przy Gdańskim Wydawnictwie Pedagogicznym
 • Kurs Co-active Coaching organizowany przez The Coaches Training Institute (CTI)
 • Kurs coachingu relacji: Organisational Relationship System Coaching (ORSC)  
 • Transformational Coaching and Leadership (Center for Transformational Presence)

Co-active Leadership Program, The Coaches Training Institute w San Francisco

View more

Marzena Konieczny, ICF PCC

Doświadczenie zawodowe

Coach z powołania, certyfikowany przez Academy of Executive Coaching (Wielka Brytania, "Practitioner Diploma in Executive Coaching"). Posiada akredytację Associate Certified Coach w International Coach Federation.

Łączy kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach zarządzających w międzynarodowej firmie konsultingowej branży finansowej (PwC – dyrektor w dziale audytu, coach indywidualny i zespołowy w Europie Środkowo-Wschodniej) z praktyką coacha wewnętrznego i zewnętrznego. Zainicjowała projekt zmiany kultury firmy PwC w Europie Środkowo-Wschodniej - pełniła role trenera, mentora i lidera coachów wspierających zespoły w procesie zmiany.

Od 5 lat prowadzi procesy coachingu w języku polskim i angielskim dla kadry zarządzającej, menedżerów korporacji międzynarodowych i liderów organizacji pozarządowych. Trafiają do niej osoby na stanowiskach zarządzających w międzynarodowych korporacjach, które przechodzą  kryzys kariery i/lub wieku średniego. Poruszają między innymi kwestie: przywództwa, zarządzania ludźmi, zmianą i zespołem, wdrażania projektów, planowania kariery i sukcesji, motywacji, łączenia życia zawodowego z prywatnym.  

Podejście do coachingu

Fascynuje mnie potencjał tkwiący w człowieku i coaching jako metoda do jego wyzwalania. Czerpię radość z coachingu, który przynosi widoczne efekty. Cieszy mnie wspieranie ludzi, którzy mają odwagę realizować wyzwania i osiągać marzenia. Towarzyszę moim klientom w podróży do życia pełnią.

Wybrane certyfikaty, akredytacje, ukończone kursy

 • International Coach Federation Associated Certified Coach
 • Transformational Presence Leadership Coaching (Alan Seale, USA)
 • CoachWise Essential Program® (Coaching Center, Polska)
 • CYNERGY® Coaching Zarządzania Konfliktem (Cinnie Noble, Kanada)
 • Practitioner Diploma in Executive Coaching (Academy of Executive Coaching, Wielka Brytania)
 • Kwalifikacje zawodowe Biegłego Rewidenta według standardów ACCA, Wielka Brytania Fellow Member of the Association of Charted Certified Accountants (FCCA), Member of the Association of Charted Certified Accountants (ACCA)

View more

Agata Katyl, ICF ACC

Doświadczenie zawodowe

Coach, trener. Konsultant w Dziale Doradztwa Biznesowego w zespole People&Change. Realizuje projekty związane z transformacją przedsiębiorstw i szeroko rozumianą zmianą.

Swoją karierę zawodową rozpoczęła osiem lat temu w Renault Polska, gdzie pracowała w obszarze After Sales. Następnie dołączyła do zespołu HR w Leroy Merlin, gdzie była odpowiedzialna za obszary związane przede wszystkim z rozwojem pracowników i organizacji, zarządzaniem kompetencjami, zarządzaniem zmianą oraz budowaniem zaangażowania pracowników.

Agata posiada kilkuletnie doświadczenie jako asesor w sesjach assessment i development centre. Jest autorką programów szkoleniowych oraz rozwojowych.

Agata jest akredytowanym coachem ICF (ACC) oraz trenerem umiejętności psychospołecznych. Posiada także akredytację trenera Insights Discovery.

Podejście do coachingu

Wierzę w coaching, bo „zmusza do myślenia” :) Jako coach pracuję przede wszystkim w oparciu o autentyczną  relację, która polega wg mnie na partnerstwie i wzajemnym zrozumieniu. Wierzę w siłę słowa  i w podejście holistyczne. Inspiracje czerpię także z Gestalt i coachingu prowokatywnego. Uważam, że podstawą udanego coachingu jest budowanie świadomości.

Wybrane certyfikaty, akredytacje, ukończone kursy

 • International Coach Federation - Associated Certified Coach
 • Professional Coach Training ACSTH
 • Insights Discovery Accreditation
 • Certficate in Positive Psychology

View more

Na kurs składają się: 

 • 15 dni interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem narzędzi i technik coachingowych 
 • Mentoring/superwizje: 3 sesje mentoringu indywidualnego oraz co najmniej 7 superwizji grupowych 
 • Praktyczne sesje coachingowe w parach 
 • 5 obserwowalnych sesji coachingowych 
 • 1 sesja coachingowa z profesjonalnym coachem 
 • Egzamin końcowy

Część warsztatowa jest zróżnicowana pod kątem metod nauki, tj.: wykład interaktywny, dyskusje, demonstracje korzystania z różnych narzędzi coachingowych, ćwiczenia w parach, studia przypadku, odgrywanie scenek, grupowa superwizja/mentoring.

Uczestnicy dodatkowo są zobligowani przeprowadzić 36 godzin coachingu z klientem zewnętrznym (mogą to być godziny w formie pro-bono). 

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują dwa certyfikaty:

1. Sygnowany przez PwC, potwierdzający ukończenie 156 godzin kursu zatwierdzonych przez ICF jako Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)

2. Sygnowany przez PwC, ze znakiem jakości European Quality Award (EQA) European Mentoring & Coaching Council (EMCC) – warunkiem uzyskania certyfikatu jest udokumentowanie odbycia 36 godzin coachingu z klientem zewnętrznym

Po otrzymaniu pierwszego certyfikatu uczestnicy mogą ubiegać się o akredytację indywidualną (ACC lub PCC) ułatwioną ścieżką ACSTH. Pomyślne ukończenie kursu:

 • Oznacza uczestnictwo w wymaganych min.60 godzinach (poziom ACC) czy 125 godzinach (poziom PCC) zatwierdzonego przez ICF kursu coachingowego
 • Zalicza 10 godzin mentoringu
 • Umożliwia dołączenie do społeczności absolwentów kursu i udziału w bezpłatnych inicjatywach organizowanych przez PwC m.in. Peer-to-peer coaching, mentoring grupowy, cykliczne spotkania BCD Alumni
 • Uprawnia do otrzymania wielu zniżek na szkolenia (m.in. organizowane przez Akademię PwC, Coaching Cafe i inne) i konferencje (m.in. organizowane przez ICF)

Po otrzymaniu drugiego certyfikatu członkowie EMCC mają możliwość umieszczenia swoich profili coachingowych w międzynarodowej bazie coachów certyfikowanych przez EMCC.

Edycja w Warszawie:

Sesja Termin
Mindset 04-06.10.2019
Moduł 1 25-27.10.2019
Moduł 2 22-24.11.2019
Moduł 3 06-08.12.2019
Moduł 4 03-05.01.2020
Egzamin 20-21.01.2020

Edycja w Krakowie:

Sesja Termin
Mindset 18-20.10.2019
Moduł 1 08-10.11.2019
Moduł 2 06-08.12.2019
Moduł 3 10-12.01.2020
Moduł 4 14-16.02.2020
Egzamin 20-21.02.2020

Koszt udziału: 16.000 PLN + 23% VAT

Cena obejmuje:

 • Uczestnictwo w pełnym kursie 
 • Materiały szkoleniowe 
 • Otrzymanie certyfikatów 
 • Lunch i przerwy kawowe

Zapytaj o możliwość zniżek!

Miejsce warsztatów:

 • Warszawa, siedziba PwC, ul. Lecha Kaczyńskiego 14
 • Kraków, siedziba PwC, ul. Pawia 7

Grupy:

 • Kameralne, do 12 osób

Zasady rekrutacji:

 • Przed przyjęciem uczestnika na kurs zapraszamy na rozmowę z liderem kursu, Joanną Kucharczyk-Capigą

Moduł 5 - Advanced Coach

Poszerz swoją wiedzę coachingową na Business Coaching Diploma Advanced Coach.

Jest to kurs Business Coaching Diploma rozbudowany o Moduł 5 - Advanced Coach, który uzupełnia wiedzę i umiejętności coachingowe niezbędne do zdobycia certyfikatu akredytowanego na poziomie Accredited Coaching Training Program (ACTP) przez International Coach Federation (ICF).

Na Moduł 5 - Advanced Coach zapraszamy po ukończeniu kursu Business Coaching Diploma lub innego kursu z certyfikacją ACSTH, w celu podniesienia kwalifikacji na poziom PCC.


Po ukończeniu Advanced Coach uczestnicy otrzymują certyfikat sygnowany przez PwC, potwierdzający ukończenie 37 godzin kursu, które wraz z wcześniej odbytym kursem ACSTH są zatwierdzone przez ICF jako 193 godzin kursu na poziomie Accredited Coaching Training Program (ACTP).

Jesteśmy aktualnie w trakcie uzyskiwania akredytacji na poziomie ACTP od ICF.

Najbliższa edycja planowania na Jesień 2019!

Szczegóły wkrótce!

Na Moduł 5 - Advanced Coach składają się:

 • 4 dni interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem narzędzi i technik coachingowych

 • Praktyczne sesje coachingowe w parach/trójkach

 • Sesje obserwowalne

 • Refleksja i prezentacja własna

 • Egzamin końcowy

Cele i zadania:

 • Przekazanie wiedzy i praktyki narzędzi do pracy systemowej.

 • Wprowadzenie do pracy z ciałem. Ćwiczenie umiejętności pracy z objawami pochodzącymi z ciała.

 • Przekazywanie wiedzy o trudnych sytuacjach podczas procesów coachingowych i trudnych emocji.

 • Poznanie sposobu pracy z oporem i trudnymi emocjami klienta/coacha.

 • Przekazanie wiedzy o znacznikach PCC.

 • Budowanie samoświadomości.

Praca systemowa

 • Podejście systemowe wg. Johna Whittingtona

 • Praca z celem i ukrytą dynamiką

 • Mapa relacji


Praca z ciałem i praca z trudnymi emocjami

 • Praca z objawami w ciele i metaforami

 • Dialog Ego & Duszy wg. Alana Seale’a

 • Trudne sytuacje i trudne emocje - jak z nimi pracować?


Markery PCC

 • Co wyróżnia zaawansowanego coacha?

 • Przegląd znaczników PCC

 • Mocne zakończenie procesu coachingu


Autorefleksja - prezentacja i egzamin

 • Moja podróż coachingowa - prezentacje

 • Autorefleksje na temat: jakim jestem coachem?

 • Egzamin – przeprowadzenie sesji coachingowej z klientem

Miejsce warsztatów:

 • Warszawa, siedziba PwC, ul. Polna 11
   

Grupy:

 • Kameralne, do 15 osób
   

Zasady rekrutacji:

 • Na Moduł 5 - Advanced Coach zapraszamy po ukończeniu kursu Business Coaching Diploma lub innego kursu z certyfikacją ACSTH - odbyty kurs będzie zweryfikowany.
 • Przed przyjęciem uczestnika na kurs zapraszamy na rozmowę z liderem kursu, Joanną Kucharczyk-Capigą.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z nami: pwc.academy@pl.pwc.com

Skontaktuj się z nami

Joanna Kucharczyk-Capiga

Menedżer

Tel.: +48 519 506 212

Katarzyna Szac-Krzyżanowska

Menedżer

Tel.: +48 519 507 220

Aleksandra Marcinkowska

Koordynator szkoleń

Tel.: +48 519507345

Obserwuj nas