Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

CIMA - przyspieszona ścieżka Gateway

Skorzystaj z przyspieszonej ścieżki
i zdobądź członkostwo w CIMA

Gateway to unikatowa ścieżka dla osób posiadających określone wykształcenie lub dyplomy. Dzięki tej przyspieszonej opcji, osoby te mają wyjatkową mozliwość uzyskania zwolnień aż z 11 egzaminów i rozpocząć kwalifikację od egzaminu Management Case Study.

Dowiedź się więcej o CIMA: Niezbędnik CIMA

 

   

Z przyspieszonej ścieżki Gateway skorzystać mogą jedynie osoby posiadające min. jedno z poniższych:

  • MBA
  • CFA III level
  • 10 egzaminów PIBR (lub finalny egzamin PIBR)
  • Członkostwo ACCA

Osoby zakwalifikowane do ścieżki Gateway w pierwszej kolejności przystepują do egzaminu Management Case Study (nazywany także egzaminem Gateway). Jest to 3-godzinny egzamin komputerowy, który stanowi podsumowanie materiału z poziomu Management w postaci studium przypadku. Podczas egzaminu studenci odpowiadają na 3-4 pytania otwarte, oparte na tzw. pre-seen, czyli materiale dostępnym ok.6 tygodni przed egzaminem, objaśniającym firmę i branżę, której będzie dotyczył egzamin w danej sesji egzaminacyjnej.

Egzamin odbywa się w 4 sesjach egzaminacyjnych w roku (luty, maj, sierpień i listopad). Co może być ważne przy planowaniu egzaminu, obowiązuje ten sam pre-seen do dwóch sesji: maj + sierpień oraz listopad + luty.

Po zaliczeniu egzaminu, student otrzymuje Certyfikat CIMA Advanced Diploma in Management Accounting i możliwość kontynuacji ścieżki na poziomie Strategic.
 

Aby zakwalifikować się na ścieżkę Gateway należy:

  • Zarejestrować się jako student na stronie CIMA (wybierając opcję "gateway route")
  • Przesłać do CIMA dokumenty potwierdzające odpowiednie kwalifikacje lub wykształcenie (dyplomy i suplementy w języku angielskim - jeśli oryginały są w języku polskim, należy również przesłać tłumaczenie)

Po przeprocesowaniu rejestracji i przejrzeniu przesłanych dokumentów, CIMA potwierdza zakwalifikowanie się na przyspieszoną ścieżkę mailowo w ciągu 20 dni roboczych.
 

Opłata rejestracyjna na ścieżce Gateway to 425 GBP. Koszt ten obejmuje:

  • Opłatę rejestracyjną w CIMA
  • Pierwsze podejście do egzaminu Management Case Study (ważne 2 lata od momentu rejestracji)
  • Możliwość kontynuowania ścieżki na poziomie strategicznym po zaliczeniu egzaminu Management Case Study - koszt dalszych egzaminów jest liczony po standardowej stawce obowiązującej w dniu zapisu

   

Szkolenia w Akademii PwC

Pakiet Gateway

W celu odpowiedniego przygotowania się do egzaminu na ścieżce gateway zapraszamy na szkolenia do F2, P2 i E2 oraz na szkolenie do Management Case Study.

W ramach pakietu obowiązuje zniżka -45% na szkolenia do F2, P2 i E2 oraz -5% na szkolenie do Management Case Study.

Łączna cena pakietu: 7 425 PLN + 23% VAT
(Cena standardowa: 11 100 PLN + 23% VAT)

P2, E2, F2

Kurs prowadzony w formie Live Online w godz. 8:30 - 14:30 

Management Case Study

Kurs prowadzony w formie Live Online w godz. 8:30 - 14:30

Skontaktuj się z nami

Beata Lipińska

Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 578

Katarzyna Szac-Krzyżanowska

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 220

Obserwuj nas