Audyt

Nowoczesny audyt jest umiejętnym połączeniem bogatej wiedzy merytorycznej audytorów, otwartego podejścia i nowoczesnych technologii. Te trzy elementy tworzą proces badania sprawozdań finansowych i definiują audyt PwC.- audyt, który zapewnia najwyższą jakość i bezpieczeństwo klientom. Stanowi wartość dodaną, dzięki kompleksowemu podejściu i spojrzeniu na działalność klienta. Nasi audytorzy są częścią grup branżowych i centrów kompetencyjnych, po to by mogli być dla Państwa doradcą i wartościowym partnerem do rozmowy.

Zapraszamy do spotkania z audytorami PwC! 

Aktualności

Rady nadzorcze 2016. Trendy i kierunki zmian

Firma może osiągnąć więcej z dobrą radą nadzorczą. Właściciele, Zarządy i Rady Nadzorcze stawiają w nadzorze na lojalność, doświadczenie w budowaniu strategii biznesowej i holistyczne spojrzenie. Zarządy widzą duży potencjał rozwoju kompetencji rad nadzorczych, z którymi współpracują.

Jednolity Plik Kontrolny – rewolucja w raportowaniu podatkowym

Wszystko co musisz wiedzieć o rewolucji w podatkach.

Trendy

(Współ)dziel i rządź

Niniejszy raport obrazuje tempo, kierunki zmian i wyzwania przed jakimi stoją firmy i ustawodawca odpowiadając na dynamiczny rozwój technologii. Pokazujemy, że dzięki technologii digital, która oddała w ręce przedsiębiorców nowe narzędzia, ekspansja geograficzna i wzrost skali obrotów nabrały bezprecedensowego tempa, a przełomu w tradycyjnych sektorach dokonują zupełnie nowi gracze.

Digital IQ, czyli jak zbudować porządek w chaosie

Digital IQ ocenia działania firm na rzecz maksymalnego wykorzystania inwestycji w digital. Badanie Digital IQ odpowiada na podstawowe pytanie: jakie podjąć działania, by inwestycje w technologie cyfrowe przynosiły korzyści?


Kontakty
Krzysztof Szułdrzyński
Partner
Tel.: +48 22 746 4103
Email
Agnieszka Janković-Żelazna
Menedżer ds. Marketingu Komunikacji i Rozwoju Biznesu
Tel.: +48 519 504 385
Email