Audyt

Nowoczesny audyt jest umiejętnym połączeniem bogatej wiedzy merytorycznej audytorów, otwartego podejścia i nowoczesnych technologii. Te trzy elementy tworzą proces badania sprawozdań finansowych i definiują audyt PwC.- audyt, który zapewnia najwyższą jakość i bezpieczeństwo klientom. Stanowi wartość dodaną, dzięki kompleksowemu podejściu i spojrzeniu na działalność klienta. Nasi audytorzy są częścią grup branżowych i centrów kompetencyjnych, po to by mogli być dla Państwa doradcą i wartościowym partnerem do rozmowy.

Zapraszamy do spotkania z audytorami PwC! 

Aktualności

Rady nadzorcze 2017. Trendy i kierunki zmian.

Jak brzmi sześć przykazań polskiego rynku kapitałowego i na ile spółki notowane na warszawskim parkiecie się do nich stosują?

Klauzula obejścia prawa – wstępna ocena proponowanych regulacji (wersja uaktualniona).

W publikacji przedstawiono założenia planowanego wprowadzenia do plskiego systemu prawnego tzw. Klauzuli obejścia prawa podatkowego, jak również oceny tych zapisów. W oparciu o aktualny (z dn. 22 marca 2016r.) projekt zmian do Ordynacji podatkowej dokonano porównania proponowanych rozwiązań z modelowym funkcjonowaniem tego typu przepisów.

Rady nadzorcze 2016. Trendy i kierunki zmian

Firma może osiągnąć więcej z dobrą radą nadzorczą. Właściciele, Zarządy i Rady Nadzorcze stawiają w nadzorze na lojalność, doświadczenie w budowaniu strategii biznesowej i holistyczne spojrzenie. Zarządy widzą duży potencjał rozwoju kompetencji rad nadzorczych, z którymi współpracują.

Jednolity Plik Kontrolny – rewolucja w raportowaniu podatkowym

Wszystko co musisz wiedzieć o rewolucji w podatkach.

Trendy

7 pokus polskiej energetyki. Raport o kluczowych wyzwaniach dla sektora

Raport prezentuje 7 zagadnień, które stanowią wyzwanie nie tylko dla firm energetycznych, ale również dla państwa – jako kształtującego przyszłe warunki funkcjonowania branży.

Przywództwo przyszłości. Polski lider gotowy na zmiany?

Na podstawie badania „Przywództwo przyszłości. Polski lider gotowy na zmiany?” PwC opracowało raport, którego celem jest zrozumienie działań współczesnych liderów w obszarach, które są dla nich znaczące: nowych technologii, specyfiki przywództwa przyszłości, kształtowania strategii, a także relacji z otoczeniem zewnętrznym.

(Współ)dziel i rządź

Niniejszy raport obrazuje tempo, kierunki zmian i wyzwania przed jakimi stoją firmy i ustawodawca odpowiadając na dynamiczny rozwój technologii. Pokazujemy, że dzięki technologii digital, która oddała w ręce przedsiębiorców nowe narzędzia, ekspansja geograficzna i wzrost skali obrotów nabrały bezprecedensowego tempa, a przełomu w tradycyjnych sektorach dokonują zupełnie nowi gracze.

Digital IQ, czyli jak zbudować porządek w chaosie

Digital IQ ocenia działania firm na rzecz maksymalnego wykorzystania inwestycji w digital. Badanie Digital IQ odpowiada na podstawowe pytanie: jakie podjąć działania, by inwestycje w technologie cyfrowe przynosiły korzyści?


Kontakty
Krzysztof Szułdrzyński
Partner Zarządzający w dziale audytu i usług doradczych
Tel.: +48 22 746 4103
Email
Agnieszka Janković-Żelazna
Menedżer ds. Marketingu Komunikacji i Rozwoju Biznesu
Tel.: +48 519 504 385
Email