Audyt, badanie sprawozdań finansowych, usługi księgowe

Czym właściwie jest audyt?

Wyobraź sobie sytuację, w której jesteś inwestorem - prywatnym lub korporacyjnym - i lokujesz pieniądze w wybranej firmie. Co pewien czas zadajesz sobie pytania:  czy rozsądnie gospodaruję moim środkami? czy warto nadal w ten sposób je wykorzystywać, czy też lepiej je wycofać? To dylematy, które nurtują inwestorów niemal każdego dnia. 

Niestety nie mają oni możliwości uczestniczenia w sprawach firmy na bieżąco, a w swojej ocenie kondycji firmy muszą opierać się na składanych przez nią raportach finansowych. Za sprawdzenie czy informacje, które spółka dostarcza inwestorom, są rzetelne, a wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym znajdują potwierdzenie w rzeczywistości odpowiadają audytorzy.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z usług PwC. Dzięki ogromnym zasobom wiedzy i doświadczenia branżowego zapewniamy naszym Klientom rzetelność, niezależność i najwyższą, jakość kompleksowego badania sprawozdania finansowego.

W naszej pracy opieramy się na indywidualnym podejściu i dostosowaniu działań do specyfiki Klientów. Dzięki temu dostarczamy im wartość dodaną, wykraczającą poza proste badanie sprawozdań finansowych.

Nasi audytorzy są specjalistami w kluczowych dziedzinach takich jak Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz doradztwo w zakresie nadzoru korporacyjnego. Uczestniczyli w opiniowaniu znowelizowanej ustawy o rachunkowości i tłumaczeniu na język polski Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej firmowanych przez International Accounting Standards Committee. Są także autorami szeregu analiz rynkowych i publikacji z zakresu stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Dogłębna znajomość nowych przepisów dotyczących rachunkowości pozwala nam na odpowiednio wczesne przygotowanie naszych Klientów do zmian w regulacjach prawnych.

W naszej pracy korzystamy z doświadczeń 60 tys. zatrudnionych w PwC audytorów stosujących tę samą metodologię badania, zgodną z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i lokalnymi przepisami. Jest ona na bieżąco uaktualniana, dzięki czemu uwzględnia zmiany przepisów, a także wymogi wynikające z naszego wewnętrznego programu poprawy jakości i efektywności.

Stosowanie jednolitej globalnej metodologii pozwala na użycie globalnych narzędzi rewizyjnych i informatycznych. Umożliwia także dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w międzynarodowych zespołach specjalistów.

Światowa sieć ekspertów branżowych i produktowych, pracujących wspólnie, ponad granicami, gwarantuje Państwu najbardziej profesjonalny i efektywny audyt oraz dostęp do najlepszych światowych rozwiązań problemów biznesowych.

Dziś, kiedy szczególną uwagę zwraca się na niezależność rewidentów, ład korporacyjny i odpowiedzialność firm względem otoczenia mogą Państwo w pełni zaufać naszej metodologii!

Pracujemy w wyspecjalizowanych grupach branżowych:

Produkty przemysłowe, konsumpcyjne i usługi (CIPS)

 • sektor energetyczny i wydobywczy (w tym górnictwo, paliwa i gaz)
 • handel detaliczny i dobra konsumpcyjne
 • przemysł motoryzacyjny
 • przemysł farmaceutyczny
 • przemysł chemiczny
 • nieruchomości
 • sektor inżynieryjno-budowlany

Informacja i komunikacja, media i rozrywka, technologia (TICE)

 • informacja i komunikacja: rynek operatorów telekomunikacyjnych i kablowych
 • media i rozrywka: branża filmowa, stacje telewizyjne, radiowe, platformy cyfrowe, wydawcy prasy i książek, portale internetowe, agencje reklamowe, hotele, biura podróży, restauracje
 • technologia: producenci oprogramowania, producenci sprzętu teleinformatycznego, dystrybutorzy sprzętu IT

Usługi finansowe (FS)

 • banki
 • domy maklerskie
 • firmy leasingowe
 • firmy zarządzające aktywami, w tym fundusze inwestycyjne oraz emerytalne
 • nieruchomości
 • zakłady ubezpieczeń