Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

MSSF UE - Lista kontrolna informacji do ujawnienia

10/10/16

Niniejsza publikacja opiera się na wymogach standardów i interpretacji MSSF, które obowiązują w Unii Europejskiej

Zmiany w MSSF

08/02/16

Zamysłem tej publikacji jest zestawienie i krótkie przedstawienie wszystkich nadchodzących zmian MSSF zatwierdzonych przez Radę MSSF. Uzupełnieniem zestawienia są wypowiedzi naszych ekspertów na temat możliwego wpływu danego standardu na jednostki działające w Polsce.

Przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF

27/03/15

Niniejsza publikacja opiera się na wymogach standardów i interpretacji MSSF, które obowiązują w Unii Europejskiej

30/07/15

Niniejsza publikacja opiera się na wymogach standardów i interpretacji MSSF, które obowiązują w Unii Europejskiej w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 r.


11/05/15

Niniejsza publikacja opiera się na wymogach standardów i interpretacji MSSF, które obowiązują w Unii Europejskiej w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 r.

08/03/15

Niniejsza publikacja opiera się na wymogach standardów i interpretacji MSSF, które obowiązują w Unii Europejskiej w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r.


27/12/14

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej przyjęte do stosowania w Unii Europejskiej - Lista kontrolna informacji do ujawnienia 2014 r.

MSSF UE - Lista kontrolna informacji do ujawnienia 2013 r.

17/12/13

Lista kontrolna informacji do ujawnienia wg MSSF przyjętych do stosowania w Unii Europejskiej została uaktualniona aby uwzględnić standardy i interpretacje obowiązujące dla lat obrotowych rozpoczynających w styczniu 2013 r.