Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Szkolenia obligatoryjne | Akademia PwC

Jako jednostka uprawniona dostarczamy szkolenia stacjonarne, które spełniają wymogi obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów. 

Oferujemy Państwu również szkolenia w formie on-line.
Szkolenie podzielone jest na dwie części, które
odbywają się dzień po dniu w godz. 09:00 - 13:00 
(zalicza 8 godzin doskonalena zawodowego).
Learning man

Tematy szkoleniowe :

Termin szkolenia: 25-26.05.2022

Termin szkolenia: 07.05.2022 oraz 23-24.05.2022

Termin szkolenia: 14.05.2022 oraz 30-31.05.2022

Termin szkolenia: 19-20.05.2022 oraz 09-10.06.2022

Termin szkolenia: 01-03.06.2022

< Back

< Back
[+] Read More

* Uczestnik szkolenia powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 5MB/s lub 512kB/s

Kody zniżkowe dla biegłych rewidentów, których należy użyć przy zakupie:

  • Jednego szkolenia – BR1
  • Dwóch szkoleń – BR2
  • Trzech szkoleń – BR3
  • Czterech szkoleń – BR4
  • Pięciu szkoleń – BR5
  • Sześciu szkoleń – BR6
  • Siedmiu szkoleń – BR7

  Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Obserwuj nas