Szkolenia obligatoryjne dla biegłych

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Szkolenie odbędzie się 29 maja 2017 w Krakowie

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Szkolenie odbędzie się 22 maja 2017 w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Warszawa, 31 maja 2017, Biuro PwC w Warszawie

Podział, łączenie i przekształcenie jednostek w świetle Ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym

Warszawa, 2 czerwca 2017, Biuro PwC w Warszawie | Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów

Moduł IX - Ryzyka specyficzne dla wybranych branż - Warszawa

Warszawa, 16 grudnia 2016, Biuro PwC w Warszawie

Moduł IX - Ryzyka specyficzne dla wybranych branż - Kraków

Kraków, 21 listopada 2016, Biuro PwC w Krakowie

Moduł V - Dokumentowanie procesu badania w sposób zgodny z wymogami MSRF - Warszawa

Warszawa, 17 – 18 listopada 2016, Biuro PwC w Warszawie