Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów

Akademia PwC

PwC jako jednostka uprawniona oferuje stacjonarne szkolenia, które spełniają wymogi obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów. 

Biegli rewidenci obowiązani są stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w każdym roku kalendarzowym.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą. 

Dla zainteresowanych klientów, poniższe szkolenia oferujemy również w formie zamkniętej, dostosowanej dla uczestników danej firmy.


Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Dorota Lach-Wawryszuk

Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 340

Obserwuj nas