Szkolenia obligatoryjne | Akademia PwC

Jako jednostka uprawniona dostarczamy szkolenia online oraz stacjonarne, które spełniają wymogi obligatoryjnego doskonalenia zawodowego Biegłych Rewidentów.

Oferujemy Państwu szkolenia w dwóch formatach.

Szkolenia stacjonarne:

 • Szkolenie jednodniowe odbywa się w godz. 09:00-16:30. (zalicza 8 godz. ODZ),
 • Szkolenia dwudniowe odbywają się dzień po dniu w godz. 09:00-16:30 (zalicza 16 godz. ODZ).

Szkolenia online:

 • Szkolenie jednodniowe odbywają się w godz. 09:00-16:00. (zalicza 8 godz. ODZ),
 • Szkolenia dwudniowe odbywają się dzień po dniu w godz. 09:00-13:00 (zalicza 8 godz. ODZ),
 • Szkolenia trzydniowe odbywają się dzień po dniu w godz. 09:00-14:00 (zalicza 16 godz. ODZ).
Learning man

Tematy szkoleniowe :

Termin szkolenia: jesień 2024

Termin szkolenia: jesień 2024

Termin szkolenia: jesień 2024

Termin szkolenia: 18-19.06.2024 r.

Termin szkolenia: jesień 2024

Termin szkolenia: jesień 2024

Termin szkolenia: jesień 2024

Termin szkolenia: jesień 2024

Termin szkolenia: jesień 2024

Termin szkolenia: jesień 2024

< Back

< Back
[+] Read More

* Uczestnik szkolenia powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 5MB/s lub 512kB/s

Kody zniżkowe dla biegłych rewidentów, których należy użyć przy zakupie:

 • Jednego dowolnego* szkolenia – BR1
 • Dwóch dowolnych* szkoleń – BR2
 • Trzech dowolnych* szkoleń – BR3
 • Czterech dowolnych* szkoleń – BR4
 • Pięciu dowolnych* szkoleń – BR5
 • Sześciu dowolnych* szkoleń – BR6
 • Siedmiu dowolnych* szkoleń – BR7
 • Szkolenia z "Utrata wartości aktywów..." – BR1U
 • Szkolenia z "Instrumenty finansowe..." – BR1I

* Za wyjątkiem szkolenia "Utrata wartości aktywów..." oraz "Instrumenty finansowe..." na które są odrębne kody.

Przykład 1.
Zakup 2 szkoleń obligatoryjnych (BEZ szkolenia ”Utrata wartości aktywów” i/lub ”Instrumenty finansowe”) – proszę użyć tylko kodu BR2.
Przykład 2.
Zakup 2 szkoleń obligatoryjnych (w tym szkolenie ”Utrata wartości aktywów” lub ”Instrumenty finansowe”) – proszę użyć tylko kodu BR1U lub BR1I oraz BR1.

  

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Starszy Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Obserwuj nas