Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa - skutki księgowe

Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów

Pierwszy termin: 24-25 września w godzinach 09:00 - 12:15
Drugi termin: 17 i 18 listopada w godzinach 09:00 - 12:15
Podczas naszego szkolenia omówimy kwestie księgowe i podatkowe związane z rozliczeniem  transakcji z udziałem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W ramach szkolenia poruszymy zarówno kwetie teoretyczne, jak i praktyczne zastosowanie przepisów. Na szkoleniu przeanalizujemy również kwestie takie jak: definicja ZCP w przespiach prawa, rozliczanie transakcji z użyciem ZCP zgodnie zwytycznymi Ustawy o Rachunkowości, a także MSSF. Szkolenie pozwoli uczestnikom na usystematyzowanie, pogłębienie i aktualizację wiedzy z tego tematu.

Oferujemy Państwu szkolenia w formie on-line. Szkolenie podzielone jest na dwie części, które odbywają się dzień po dniu (zalicza 8 godzin doskonalena zawodowego).

Szkolenie to skierowane jest zarówno do biegłych rewidentów, jak i do innych osób zainteresowanych tematem szkolenia.

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe - Szkolenie zalicza 8 godzin doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.


Program szkolenia:

1. Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) 

2. Rodzaje transakcji związanych z ZCP 

3. Transakcje ZCP w świetle prawa handlowego 

4. Transakcje ZCP w prawie podatkowym 

5. Niespójność transakcji ZCP w regulacjach prawnych 

6. Ujęcie transakcji ZCP w księgach rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości 

 • Rozliczenie w księgach sprzedającego ZCP
 • Rozliczenie w księgach kupującego
 • Ustalenie właściwej metody rozliczenia: metoda nabycia czy metoda łączenia udziałów?
 • Dzień nabycia
 • Ustalenie ceny nabycia
 • Identyfikacja i wycena przejętych składników majątkowych
 • Ustalenie wartości firmy/ujemnej wartości firmy
 • Ujęcie i wycena przejętych składników na kolejne daty bilansowe
 • Prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
 • Rozliczenie w księgach wnoszącego aport w postaci ZCP
 • Rozliczenie w księgach otrzymującego aport w postaci ZCP

7. Transakcje ZCP według MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” 

 • Rozliczenie w księgach sprzedającego ZCP
 • Rozliczenie w księgach kupującego
 • Ustalenie właściwej metody rozliczenia: metoda przejęcia czy inna?
 • Dzień przejęcia
 • Ustalenie wynagrodzenia za przejęcie
 • Ujęcie kosztów transakcyjnych
 • Identyfikacja i wycena przejętych składników majątkowych
 • Ustalenie wartości firmy/zysku na okazyjnym nabyciu
 • Ujęcie i wycena przejętych składników na kolejne daty bilansowe
 • Prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
 • Rozliczenie w księgach wnoszącego aport w postaci ZCP
 • Rozliczenie w księgach otrzymującego aport w postaci ZCP

 

Prowadzący: 

< Back

< Back
[+] Read More

Radomił Maślak jest dyrektorem w PwC  w zespole doradców ds. Rynków kapitałowych i rachunkowości (CMAAS). Radomił ma ponad 19-letnie doświadczenie w doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz doradztwie z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Prowadził projekty m.in. z zakresu połączeń jednostek gospodarczych, reorganizacji grup kapitałowych, testowania na utratę wartości, rozliczenia ceny nabycia, rozliczenia księgowego projektów inwestycyjnych, wdrożenia MSSF, automatyzacji procesów sprawozdawczości finansowej.

Jego doświadczenie obejmuje doradztwo księgowe związane z MSSF, wdrażaniem nowych standardów MSSF oraz stosowaniem MSSF do złożonych transakcji. Prowadził wiele projektów związanych z usprawnieniem procesów sprawozdawczości finansowej i wdrażaniem narzędzi księgowych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 

 • 390 zł brutto (specjalna cena dla Biegłych Rewidentów)
 • 790 zł + 23% VAT (cena standardowa)

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia.

View more

Dodatkowe rabaty

Rabat*: -10% w przypadku zapisu co najmniej 2 osób z jednej firmy lub zapisu na co najmniej 2 szkolenia Akademii PwC.

*Rabaty nie dotyczą preferncyjnej ceny dla biegłych rewidentów

View more

Liczba uczestników

Liczba uczestników w grupie ograniczona do 30 osób, aby zapewnić jak najlepszą interaktywność.

View more

Informacje administracyjne

Szkolenie odbywa się w formie online w ciągu dwóch następujących po sobie dni. 

Godziny zajęć: 9:00-12:15 

Szczegółowe informacje administracyjne zostaną wysłane nie później niż 3 dni przed datą szkolenia.

Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej w dniu szkolenia.

View more

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Dorota Lach-Wawryszuk

Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 340

Obserwuj nas