Raport o polskich metropoliach 2015

Można zaryzykować twierdzenie, że miniona dekada stanowiła okres najbardziej burzliwego rozwoju polskich miast w całej ich nowoczesnej historii.

Zmianom gospodarczym i społecznym towarzyszyły radykalne zmiany w zakresie jakości życia, infrastruktury, funkcjonowania instytucji publicznych, aktywności miast jako centrów kulturowych. Polskie metropolie znalazły się w awangardzie zachodzących w kraju przemian, korzystając z sukcesów transformacji gospodarczej i szans tworzonych przez procesy integracji europejskiej.

Obecny Raport stanowi trzecią z kolei, dokonaną przez PwC ocenę szans i wyzwań rozwojowych stojących przed polskimi metropoliami. Poprzednie dwa raporty zostały przez nas przedstawione w latach 2007 i 2011, wzbudzając powszechne zainteresowanie i stanowiąc zachętę dla pogłębionej dyskusji na temat strategii rozwojowej. Europa potrzebuje silnych miast i regionów, w których dobrze się żyje – to stwierdzenie, stanowiące myśl przewodnią „Karty Lipskiej” przyjętej przez Unię Europejską w roku 2007, może stanowić motto dla wszystkich tych opracowań.


Bydgoszcz

Pobierz raport

Bydgoszcz

Raport o polskich metropoliach 2015: Bydgoszcz


Lublin

Pobierz raport

Lublin

Raport o polskich metropoliach 2015: Lublin


Kraków

Pobierz raport

Kraków

Raport o polskich metropoliach 2015: Kraków


Katowice

Pobierz raport

Katowice

Raport o polskich metropoliach 2015: Katowice


Trójmiasto

Pobierz raport

Trójmiasto

Raport o polskich metropoliach 2015: Trójmiasto


Rzeszów

Pobierz raport

Rzeszów

Raport o polskich metropoliach 2015: Rzeszów


Poznań

Pobierz raport

Poznań

Raport o polskich metropoliach 2015: Poznań


Warszawa

Pobierz raport

Warszawa

Raport o polskich metropoliach 2015: Warszawa


Białystok

Pobierz raport

Białystok

Raport o polskich metropoliach 2015: Białystok


Wrocław

Pobierz raport

Wrocław

Raport o polskich metropoliach 2015: Wrocław


Łódź

Pobierz raport

Łódź

Raport o polskich metropoliach 2015: Łódź

Kolejne raporty będą dostępne po ich premierze w odpowiednich miastach.