Witold  Orłowski

Witold Orłowski

Główny doradca ekonomiczny, PwC Polska

Prof. Witold Orłowski pełni funkcję głównego doradcy ekonomicznego w PwC.

Witold jest byłym doradcą ekonomicznym Prezydenta RP. Poza pracą w PwC prowadzi także działalność akademicką i naukową - w ramach Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych (NOBE) oraz jako dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

W obszarze bieżącego doradztwa w kwestiach ekonomicznych prof. Orłowski jest zaangażowany m.in. w rozwój usług PwC opartych na analizach ekonomicznych dla klientów z sektora publicznego i prywatnego.

Contact details

Tel.: +48 22 746 4394

Email

Obserwuj nas