Okiem prezesa o branży telekomunikacji, mediów i technologii

Cze 02, 2016

Zdaniem prezesów spółek z branży technologii, mediów i telekomunikacji (TMT), według przeprowadzonej przez PwC wśród prezesów na całym świecie ankiety 19th Annual Global CEO Survey, rosnące zapotrzebowanie na nowe technologie budzi optymizm.

Dotyczący przyszłego wzrostu przychodów w tych sektorach, ale istnieją też poważne obawy, czy uda się dotrzymać kroku gwałtownym przemianom technologicznym i zapewnić sobie pracowników, dysponujących odpowiednimi umiejętnościami, aby pokierować zmianami i zrealizować docelowe wskaźniki wzrostu.

"Nigdy dotąd prezesi w sektorze TMT nie stawali wobec tak złożonych trudności przy ocenie pozytywnych i negatywnych czynników wynikających z rozległych zmian wywołanych rozwojem technologii. Muszą oni zarządzać własną ewolucją cyfrową i jednocześnie podążać za innowacjami w pozostałych częściach rynku. Wprawdzie perspektywy wzrostu w branży technologii, telekomunikacji oraz rozrywki i mediów są ogromne, ale jasno widać, że pozyskanie wykwalifikowanych i elastycznych pracowników nabiera jeszcze większego znaczenia niż do tej pory".

Jass Sarai, lider zespołu ds. sektora telekomunikacji, technologii, mediów i rozrywki na Wielką Brytanię i Europę Środkowo-Wschodnią.

Telekomunikacja

Prezesi z sektora telekomunikacyjnego dostrzegają w swoich programach wzrostu zarówno wielkie szanse, jak i zagrożenia, dążąc do rewolucyjnych zmian, przeobrażają charakter swoich biznesów tak, aby był bardziej związany z komunikacją cyfrową.

Poszukują nowego rodzaju pracowników z nowymi umiejętnościami, którzy nie byli dotąd związani z tym sektorem, więc w ankiecie aż 81% prezesów wyraziło obawę o dostępność ludzi o kluczowych umiejętnościach. Jest to wskaźnik wyższy niż średnia światowa wynosząca 72%.

Ponad 80% szefów spółek telekomunikacyjnych obawia się nadmiernie restrykcyjnych regulacji i znacznie bardziej niepokoi się bezrobociem niż prezesi w innych sektorach (59% wobec 46%).

Niemniej jednak prezesi z sektora telekomunikacyjnego należą do najbardziej spokojnych o przyszłe przychody, jako że 81% przewiduje ich wzrost w przyszłym roku. 93% twierdzi, że są pewni perspektyw wzrostu przychodów swoich firm w ciągu następnych trzech lat.

Niemal 60% prezesów spółek telekomunikacyjnych planuje w tym roku zawarcie nowych sojuszy strategicznych lub wspólnych przedsięwzięć, w porównaniu z 49% wszystkich szefów. Wskazuje to na obserwowaną w branżach technologii i mediów tendencję do wykorzystywania różnego rodzaju powiązań i narzędzi, aby zachować pozycję konkurencyjną.

Nieco ponad 40% uważa, że wzrost w nadchodzącym roku będzie też wynikać z krajowych fuzji i przejęć, co stanowi kontynuację tendencji występującej wśród spółek telekomunikacyjnych przeprowadzających wielkie fuzje i ułatwia integrację nowego potencjału i technologii „na żądanie”.

View more

Branża technologiczna

Wprawdzie prezesi spółek technologicznych myślą z większym optymizmem o szansach wzrostu niż ich odpowiednicy w innych branżach, ale 80% z nich twierdzi, że głównym problemem staje się zapewnienie ludzi o odpowiednich umiejętnościach. Stanowi to gwałtowny wzrost z poziomu 58% w 2010 r. Pomimo obaw o znalezienie potrzebnych talentów, dwie trzecie z nich (67%) – o 12% więcej niż w zeszłym roku – planuje zatrudnienie nowego personelu, co stanowi najwyższy odsetek w ciągu ostatnich sześciu lat.

Ogólnoświatowe badanie pokazało, że większość szefów w spółkach technologicznych niepokoi się, iż nie będzie w stanie dotrzymać kroku coraz szybszym zmianom w dziedzinie technologii – wzrost do 66% z zeszłorocznego poziomu 54%. Niemal 70% z nich obawia się też o konkurencję ze strony nowych podmiotów wchodzących na rynek w ramach coraz większego wysypu technologicznych „start-upów”. 

Szefowie spółek technologicznych częściej też dostrzegają ryzyko w zagrożeniach bezpieczeństwa cyfrowego niż szefowie w innych branżach (średnio 61%). Na liście głównych zagrożeń ryzyko cyfrowe skoczyło z szóstego na drugie miejsce dla 76% szefów spółek (w porównaniu z 65% rok wcześniej). 

Prezesi z optymizmem wyrażają się o przyszłych perspektywach sprzedaży – 90% szefów spółek technologicznych spodziewa się wzrostu przychodów ze sprzedaży w ciągu najbliższych miesięcy.

Niemal 60% liderów planuje sojusze strategiczne i wspólne przedsięwzięcia, aby osiągnąć docelowy wzrost, przy czym USA, Chiny i Wielka Brytania są uważane za najważniejsze rynki wzrostu w ciągu najbliższych miesięcy.

View more

Media i rozrywka

Niepewność geopolityczna, dostępność utalentowanych ludzi oraz tempo zmian w technologiach to główne troski szefów spółek z branży rozrywki i mediów.

76% prezesów w tej branży uważa, że obecnie więcej czynników zagraża perspektywom wzrostu ich firm niż trzy lata temu, ponieważ zachowania konsumentów i kanały dystrybucji ewoluują w zawrotnym tempie. Jest to wzrost z poziomu 67% rok temu i odsetek ten jest wyższy niż w większości innych sektorów.

Podobnie jak ich odpowiednicy w branży technologii i telekomunikacji, szefowie spółek z sektora rozrywki i mediów niepokoją się z powodu nowych podmiotów pojawiających się na rynku – 74% uważa, że mogą one zagrozić perspektywom wzrostu – większy odsetek (66%) uważa także za zagrożenie ryzyko cyfrowe w porównaniu z poprzednimi latami (w 2015 r.: 60%; w 2014 r.: 43%). 

Wyniki ankiety pokazują ogólnoświatowe odejście od globalizacyjnej wizji świata w kierunku wielobiegunowości, przy czym 72% prezesów z branży rozrywki i mediów spodziewa się coraz większej regionalizacji w swojej dziedzinie. Ponad 80% przewiduje, że zróżnicowanie światopoglądowe będzie odgrywać ważną rolę w społecznościach, akcentując potrzebę odpowiadania na oczekiwania klientów i zapotrzebowanie w skali lokalnej.

Niemal 70% prezesów uważa, że ich spółki będą zawierać sojusze strategiczne lub wspólne przedsięwzięcia w ciągu najbliższych miesięcy, natomiast około jednej trzeciej stara się usprawnić działalność operacyjną poprzez outsourcing procesów biznesowych. Jest to odsetek wyższy niż w branży technologii (23%) lub telekomunikacji (24%).

View more

loading-player

Playback of this video is not currently available

 

Wywiad z Jayminem Patelem, prezesem Brightstar Corp., US

loading-player

Playback of this video is not currently available

 

Wywiad z Nicole Sheffield, prezesem NewsLifeMedia

Obserwuj nas