Polska Strefa Inwestycji – nowy instrument wsparcia inwestycji, który zastąpi Specjalne Strefy Ekonomiczne

W 2018 r. planowane jest wprowadzenie nowego instrumentu wsparcia nowych inwestycji w Polsce, który będzie dostępny na terenach inwestycyjnych całego kraju. Polska Strefa Inwestycji przyniesie szereg korzyści przedsiębiorcom, ale także postawi przed nimi nowe wymagania

Projektowane zmiany oznaczają bardziej elastyczny dostęp do zwolnień podatkowych dla inwestorów, którzy planują realizację nowych inwestycji w Polsce. Firmy, które chcą wdrażać projekty na terenach objętych już statusem Specjalnych Stref Ekonomicznych wciąż mogą ubiegać się o wydanie zezwolenia strefowego uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podatkowego. Po wejściu w życie projektowanej ustawy wdrażającej nowy system wsparcia, zezwolenia strefowe nie będą już wydawane. Ustawa o SSE będzie funkcjonowała do końca 2026 r. tylko dla wydanych już zezwoleń.

„Dostępność zwolnienia z CIT w dowolnym miejscu w Polsce jest długo oczekiwanym uelastycznieniem reguł wspierania nowych inwestycji. Uwolnienie tego instrumentu od wyraźnych granic powinno zdecydowanie wpłynąć na zwiększenie liczby i skali inwestycji zwłaszcza w sektorze produkcyjnym”.

Rafał Pulsakowski, starszy menedżer w zespole Innowacji i B+R, Dotacji i Ulg
Jedna strefa inwestycji w miejsce 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych
Przełomowy projekt koncepcji wsparcia inwestorów w Polsce w ramach instrumentu zwolnień podatkowych dotyczy nowych inwestycji
Terytorium całej Polski jedną strefą inwestycyjną

10-15
lat

tyle wyniesie czas, w jakim będzie można wykorzystać zwolnienie z CIT. Dodatkowe 5 lat przysługiwać będzie inwestycjom realizowanym na obecnych terenach SSE

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło założenia rewolucji w udzielaniu zwolnień podatkowych z tytułu realizacji nowych inwestycji

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy przedstawiona została przełomowa koncepcja nowego instrumentu zwolnień podatkowych dla projektów inwestycyjnych w Polsce. Będzie on funkcjonował równolegle do obecnych Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). Docelowo zastąpi je po 2026 r., kiedy SSE przestaną istnieć. Projekt nowych przepisów zakłada m.in. możliwość korzystania ze zwolnienia z CIT przez firmy inwestujące w dowolnym miejscu w Polsce, ocenę projektów pod kątem jakościowym i ilościowym oraz konkretny okres na wykorzystanie zwolnienia podatkowego.

Wg nowej koncepcji:

  • zachęty podatkowe będą dostępne na całym terytorium Polski, co oznacza większą swobodę w wyborze lokalizacji inwestycji;
  • zostanie zlikwidowana długotrwała i obciążająca przedsiębiorców procedura zmiany granic SSE.

Warunki korzystania ze zwolnień w Polskiej Strefie Inwestycji

Nowy system przyniesie korzyści w postaci wprowadzenia terminu korzystania ze zwolnienia (od 10 do 15 lat oraz dodatkowo 5 lat w przypadku inwestycji na terenie obecnych SSE). Dotychczas wykorzystanie zwolnienia w SSE było możliwe tylko do 2026 r.

Pojawią się jednak nowe wymagania – inwestycja będzie musiała spełnić nie tylko kryterium ilościowe (odpowiednią wysokość nakładów inwestycyjnych), ale także liczne kryteria jakościowe. Wspierane będą projekty o najwyższej jakości, które przekładać się będą na rozwój gospodarczy kraju.

„Wprowadzenie kryteriów jakościowych to postawienie na wysokowartościowe inwestycje, co może być wyzwaniem dla części inwestorów. Z drugiej strony, instrument może być atrakcyjny z uwagi na dłuższy okres zwolnienia. Firmy, które planują inwestycje muszą rozważyć, co będzie dla nich bardziej korzystne –ubieganie się o zezwolenie strefowe na starych zasadach, czy o pomoc już w nowym systemie”.

Jacek Zimoch, starszy menedżer w zespole Innowacji i B+R, Dotacji i Ulg

Skontaktuj się z nami

Andrzej Jacek Jarosz

Andrzej Jacek Jarosz

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 608

Rafał Pulsakowski

Rafał Pulsakowski

Dyrektor, Pomoc Publiczna i Innowacje, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 206

Jacek  Zimoch

Jacek Zimoch

Starszy menedżer, Innowacje i B+R, Dotacje i ulgi, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 165

Obserwuj nas