5 przykładowych korzyści z wdrożenia RODO

16/02/18

Wdrożenie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) to nie tylko obowiązki, ale również ogromne szanse

Zbliżająca się wielkimi krokami data rozpoczęcia stosowania RODO – 25 maja 2018 r. – sprawia, że temat przygotowania się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zdominował publikacje prawnicze i marketingowe. Niemal wszyscy podkreślają, że RODO nakłada na administratorów danych oraz podmioty przetwarzające dane szereg obowiązków pod groźbą wysokich kar administracyjnych i ryzyka pozwów cywilnych.

Niestety mało kto dostrzega inny – pozytywny – aspekt konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji procesów przetwarzania danych osobowych. Nie powinniśmy zapominać, że każda zmiana przepisów to nie tylko wyzwanie, ale również szansa.

5 przykładowych korzyści z wdrożenia RODO

1. Ochrona danych osobowych, czyli kapitał informacyjny firmy

Zmiana przepisów dotyczących ochrony danych osobowych sprawia, że coraz większa grupa przedsiębiorców zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że w dzisiejszym świecie informacja to jedna z najbardziej wartościowych walut. Można zaryzykować stwierdzenie, że wraz ze wzrostem informacji rośnie nasza szansa na sukces.   

Posiadanie rozbudowanej bazy danych wraz z rozwojem nowoczesnych technologii pozwala na skuteczniejsze prowadzenie biznesu. Przedsiębiorcy dysponujący wiedzą dotyczącą swoich klientów (ich zachowań, preferencji czy też środowiska, z którego pochodzą) są w stanie stosować skuteczniejsze metody dotarcia z przekazem reklamowym oraz na bieżąco podnosić jakość świadczonych usług lub sprzedawanych towarów. Prawidłowe informacje w połączeniu z nowoczesnymi kampaniami reklamowymi pomagają więc wyprzedzić konkurencję lub zaistnieć nowym graczom na współczesnym, niezwykle wymagającym rynku.

Dane osobowe mają zatem wymierną wartość przekładającą się na sukces ekonomiczny. Jednak, podobnie jak każde inne wartościowe aktywo, wymagają należytej ochrony.

Prawidłowe i skuteczne wdrożenie RODO nie tylko pozwala na ochronę praw lub wolności osób fizycznych, ale powinno również służyć interesom przedsiębiorców, którzy będą w stanie skuteczniej chronić swój informacyjny kapitał.

 

View more

2. Technologiczna neutralność RODO

Jedną z głównych zalet nowych przepisów o ochronie danych jest ich technologiczna neutralność – RODO nie wskazuje wprost, jakie rozwiązania technologiczne i organizacyjne należy wdrożyć w celu ochrony danych. Daje to administratorom możliwość swobody w doborze najbardziej odpowiednich środków. 

Przedsiębiorca prowadzący mały sklep spożywczy nie jest zmuszony do stosowania odgórnie narzuconych rozwiązań technologicznych, które bardzo często mogłyby okazać się zbyt kosztowne. Nierzadko (przy mniej wrażliwych danych osobowych) dostatecznym środkiem ochrony danych będzie zaktualizowany i zabezpieczony w rozsądnym zakresie system informatyczny oraz odpowiednie środki zabezpieczenia pomieszczeń (bez wchodzenia w duże inwestycje).

Z kolei duże przedsiębiorstwa, które chcą inwestować w ochronę danych osobowych, mają możliwość sięgania po najbardziej zaawansowane rozwiązania techniczno-organizacyjne. Przykładowo w przepisach RODO została dopuszczona możliwość stosowania biometrycznych rozwiązań służących zapewnieniu wyższych standardów bezpieczeństwa.

Technologiczna neutralność RODO oznacza również, że przepisy o ochronie danych osobowych nie będą hamowały rozwoju nowoczesnych technologii. W szczególności nowe przepisy RODO dają przedsiębiorcom doskonałą okazję, aby przygotować własne bazy danych do gwałtownego rozwoju sztucznej inteligencji. Prawidłowa inwentaryzacja posiadanych danych osobowych oraz zapewnienie ich prawidłowości i aktualności będzie przekładać się na lepsze i bardziej skuteczne działanie rozwiązań opartych na AI. Realizacja zasad przetwarzania danych wyrażonych w RODO będzie więc obustronną korzyścią administratora i osoby, której dane dotyczą.

 

View more

3. Pragmatyczne podejście do przetwarzania danych osobowych

Przepisy RODO wprost odnoszą się do zasady risk-based approach, a więc podejścia opartego na ocenie ryzyka. Daje to administratorom danych osobowych przestrzeń na odpowiednie zarządzanie ryzykiem procesów przetwarzania danych i pozwala na pragmatyczne, a nie formalistyczne, podejście do kwestii jego ograniczania (wykorzystujemy to w naszym podejściu do przetwarzania danych osobowych).

 

View more

4. Wdrożenie RODO pozwala wykryć różne nieprawidłowości organizacji

Realizując kompleksowy projekt wdrożenia RODO, administrator danych ma szansę zwrócić uwagę na wiele innych problemów dotyczących zarządzania procesami przetwarzania danych. Jako przykład możemy wskazać problemy związane z jakością danych, poważne problemy z bezpieczeństwem kluczowych danych (również danych biznesowych), które mogą być łatwo wykradzione lub utracone. Bardzo często w audycie przetwarzania danych „odkrywane” są zagrożenia dla zapewnienia ciągłości działania procesów czy też stwierdza się zaskakująco szerokie uprawnienia poszczególnych użytkowników systemów IT. W ramach organizacji bardzo często mamy do czynienia z tworzeniem się „wysp” nieaktualnych danych, które niekorzystnie wpływają na jakość operacji przetwarzania, jak również z istnieniem „starych” i fatalnych z punktu biznesowego umów outsourcingowych.

Wdrożenie RODO jest w takich przypadkach doskonałą okazją do uporządkowania wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości, co przekłada się na wymierne biznesowe korzyści.

 

View more

5. Wdrożenie RODO zachęca do nowych inicjatyw biznesowych

Z uwagi na duże zainteresowanie tematami nowych przepisów o ochronie danych stwierdzamy rosnący poziom świadomości naszych klientów. Bardzo często działania podejmowane podczas wdrożenia RODO, takie jak analiza posiadanych danych oraz ich jakości, kompletności i aktualności, zachęca niektórych administratorów do podejmowania inicjatyw biznesowych znacznie wykraczających poza samo RODO. 

Znając cel regulacji oraz orientując się w zasadach przetwarzania danych, klienci zaczynają dostrzegać możliwość wykorzystania posiadanych danych w szerszym niż dotąd zakresie. Rosnący poziom wiedzy dotyczącej przetwarzania danych sprawia, że administratorzy coraz częściej decydują się na rozpoczęcie procesów, których dotąd się obawiali jako potencjalnie niezgodnych z prawem. Współpraca w ramach wdrożenia RODO pozwala na znalezienie odpowiednich sposobów dla zapewnienia zgodności tego rodzaju inicjatyw z przepisami ochrony danych.

 

View more

Skontaktuj się z nami

Konrad Dobrowolski

Associate, Adwokat, PwC Legal

Tel.: + 48 519 507 484

Obserwuj nas