Ceny transferowe stają się kluczowe dla funkcjonowania Podatkowych Grup Kapitałowych

29/11/17

Ustawodawca zaplanował daleko idące zmiany w zakresie podatku CIT, których wejście w życie planowane jest na 1 stycznia 2018 r.

Zmiany te nie ominą również Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK). Jedne z najważniejszych zmian dotyczące PGK nastąpią w obszarze cen transferowych

 

W przypadku rozpadu grupy przed upływem terminu na jaki została zawiązana nie będzie konieczne przygotowanie formalnej dokumentacji cen transferowych za przeszłe lata podatkowe

Transakcje w ramach PGK (Podatkowych Grup Kapitałowych)

Przede wszystkim od 1 stycznia 2018 roku organy podatkowe będą miały prawo badać zgodność cen transferowych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK z cenami ustalonymi pomiędzy podmiotami niezależnymi. W konsekwencji organy podatkowe będą uprawnione do szacowania cen stosowanych w transakcjach pomiędzy członkami PGK.

Zlikwidowany zostanie jednak obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dla takich transakcji. Co ważne, w przypadku rozpadu grupy przed upływem terminu na jaki została zawiązana nie będzie konieczne przygotowanie formalnej dokumentacji cen transferowych za przeszłe lata podatkowe. W związku z tym organy nie będą miały możliwości stosowania sankcyjnej 50% stawki podatku CIT.

Przyjęte rozwiązanie stwarza pewne korzyści w związku z ograniczeniem obciążenia PGK , w proces przygotowywania dokumentacji cen transferowych. 

Jednak, PGK powinny pomyśleć również o zabezpieczeniu własnej pozycji podatkowej na wypadek ewentualnej kontroli organów podatkowych. W praktyce wyjściem może być sporządzanie uproszczonej dokumentacji zawierającej tylko najważniejsze elementy, jak analiza funkcjonalna oraz sposób kalkulacji ceny, a także wybranych analiz porównawczych (benchmarków) dla takich transakcji. Brak dokumentacji w przypadku kontroli przeprowadzanej po latach może uniemożliwić skuteczną obronę zastosowanej ceny transferowej pomiędzy podmiotami tworzącymi PGK. 

 

Transakcje spółek z PGK z innymi podmiotami powiązanymi 

Obowiązek stosowania cen rynkowych w transakcjach członków PGK z podmiotami powiązanymi spoza PGK istnieje już obecnie i jest jednym z warunków utrzymania statusu podatnika przez PGK. Jednak od 1 stycznia 2018 roku jego spełnienie będzie jeszcze bardziej istotne, z uwagi na planowane przez ustawodawcę obostrzenia. W przypadku rozpadu PGK przed upływem terminu na jaki została zawiązana, np. z powodu zawierania transakcji na warunkach nierynkowych z podmiotami spoza grupy konieczne będzie dokonanie indywidualnych rozliczeń przez spółki dotychczas tworzące PGK za ostatnie 3 lata podatkowe. 

Do wejścia w życie nowych przepisów pozostało jeszcze trochę czasu, jednak już teraz warto sprawdzić, czy wdrożone procedury i sposób postępowania przez spółki tworzące PGK w wystarczającym stopniu zabezpieczają ryzyka w obszarze cen transferowych.

Obserwuj nas