Jedynym stałym czynnikiem w pracy działu podatkowego będzie zmiana

07/08/18

W prasie branżowej, środowisku dyrektorów i doradców podatkowych coraz częściej mówi się o „zarządzaniu podatkami”.

Kiedyś podatki się po prostu liczyło, teraz się nimi zarządza. Wiele słyszy się o efektywnej funkcji podatkowej czy o podejściu procesowym.

Jakie zatem są trendy i na co firmy oraz działy podatkowe powinny zwrócić uwagę, jeśli chcą być skuteczne w obszarze podatków?

Podatnicy obecnie powinni proaktywnie zarządzać danymi podatkowymi, podejmować decyzje zanim dana transakcja się wydarzy.

Technologia, światowe trendy, w tym światowe trendy w administracji wymuszają zmianę w zarządzaniu różnymi obszarami, w tym także podatkami.

Tych czynników jest wiele i wciąż podlegają dynamicznym zmianom. Modele biznesowe według których aktualnie działają firmy, są modelami opartymi na współpracy globalnej. Coraz częściej powstają centra usług wspólnych. Co bardzo korzystnie wpływa na polską gospodarkę i na ilość miejsc pracy w Polsce. Wymaga to jednak odpowiedniej organizacji pracy, ponieważ polegamy na współpracy wielu osób, a nie na wiedzy, którą posiada tylko i wyłącznie jedna osoba. W tej chwili szczególnie podmioty operujące globalnie centralizują funkcję podatkową w jednym miejscu. Ograniczając wiedzę podatkową w działach, które obsługują bezpośrednio, czy są umiejscowione bezpośrednio w spółkach.

Innym aspektem są bardzo dynamiczne zmiany w prawie jak na przykład wymóg transparentności - czyli publikowanie danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych przez ministerstwo finansów. Podatnicy obecnie powinni proaktywnie zarządzać danymi podatkowymi, podejmować decyzje zanim dana transakcja się wydarzy. Zmiana ta sprzyja także większej świadomości opinii publicznej i skupieniu jej uwagi na tym jak biznes realizuje swoje zobowiązania społeczne. To z kolei powoduje, że osoba zajmująca się podatkami w firmie powinna nauczyć się rozmawiać z opinią publiczną, ze społeczeństwem i mówić o trudnych kwestiach podatkowych w bardzo prosty i przystępny sposób.

Nowe narzędzia, nowe umiejętności - poszukiwane

Kolejnym elementem jest technologia. Bez niej automatyzacja w pewnych obszarach nie jest możliwa. Ważne aby dział podatkowy miał odpowiednie narzędzia, które wspomagają nie tylko pracę związaną z raportowaniem podatkowym, ale także analityką, prognostyką w zakresie podatków. Rozwój technologii i robotyzacja zmienia charakter pracy doradcy podatkowego i jego funkcje. Nie jest on już jedynie odpowiedzialny za znajomość przepisów podatkowych, to także osoba, która rozumie IT i potrafiąca zarządzać zmianą. To zmiana (przepisów, organizacji pracy, systemów księgowych etc) będzie jedynym stałym czynnikiem pracy podatkowca. Warto o tym pamiętać także rekrutując pracowników - dzisiejszy profil doradcy podatkowego jest inny niż ten wymagany parę lat temu i dalej będzie się zmieniał. Doskonale pokazuje to przeprowadzone przez nas badanie, w którym dyrektorzy podatkowi powiedzieli, że kluczowymi czynnikami, które są brane pod uwagę przy budowaniu działu podatkowego są: umiejętność analizy danych, umiejętności w zakresie IT a także zarządzenie projektami. Oczywiście ważnym jest także znajomość przepisów, ale ta umiejętność została wskazana na dalszej pozycji.

Podsumowując, technologia, światowe trendy, w tym światowe trendy w administracji wymuszają zmianę w zarządzaniu różnymi obszarami, w tym także podatkami. Firmy powinny się na to przygotować zarówno na poziomie zarządów, które będą musiały się bardziej zaangażować w tematykę podatkową poprzez na przykład wskazanie strategii, czy też wytyczenie celów, jak i na poziomie działów księgowych, działów podatkowych na które czekają nowe, czasami trudne wyzwania.

Skontaktuj się z nami

Mikołaj Woźniak

Mikołaj Woźniak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 449

Iwona Patyk

Iwona Patyk

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 511

Obserwuj nas