Podatek od wynajmu mieszkania: kalkulator zysku z najmu 2022

Najem prywatny i działalność gospodarcza

Od 1 lipca 2022 obowiązuje zmiana zasad opodatkowania przychodów z najmu i dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny).

Dokonaj symulacji wpływu wprowadzonych zmian na zysk netto z najmu prywatnego oraz z najmu rozliczanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w 2022 roku. Kalkulator pozwala na oszacowanie wysokości zysku netto w ujęciu rocznym, z uwzględnieniem założeń rządowego programu „Polski Ład”.

Kalkulator jest tylko projekcją zysku netto. Został przygotowany w oparciu o założenia programu "Polski Ład" oraz uwzględnia rozwiązania opisane w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2022 r. (Druk nr 1265)

Rozwiń i sprawdź założenia kalkulatora

 • Przedstawione wyliczenia stanowią szacunkową projekcję zysku netto z najmu prywatnego i rozliczanego na działalności gospodarczej (przychody z najmu stanowią jedyne źródło przychodów).
 • Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przy najmie prywatnym nie są brane pod uwagę.
 • Składki na ubezpieczenie społeczne przy działalności gospodarczej w ryczałtowej wysokości (podstawa to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego), nie uwzględniające ulg takich jak Mały ZUS.
 • Podatek solidarnościowy nie jest brany pod uwagę.
 • Podatek solidarnościowy (w stosownych przypadkach) nie jest brany pod uwagę.
 • Ulga dla młodych nie jest brana pod uwagę.

Szacunki na rok 2022 opierają się na następujących założeniach:

 • Kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 PLN (dotyczy progresywnej stawki podatkowej; nie dotyczy zryczałtowanego 19% opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej oraz ryczałtu)
 • Pierwszy próg podatkowy 12 % dotyczący dochodu poniżej 120 000 PLN (zasady ogólne)
 • Drugi próg podatkowy 32% dotyczący dochodu powyżej 120 000 PLN (zasady ogólne)
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne niepodlegające odliczeniu od podatku (zasady ogólne)
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu od dochodu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 8 700 PLN zapłaconej składki zdrowotnej (podatek liniowy)
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu od dochodu w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej 50% zapłaconej składki zdrowotnej (ryczałt)
 • Dochód z działalności gospodarczej pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne traktowany jako podstawa do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przy działalności gospodarczej (składka jednak nie może być mniejsza niż 12-krotność minimalnego wynagrodzenia planowanego na 2022 rok, tj. 12 x 3 010 PLN pomnożona przez 9%)
 • Stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, których dochód roczny przekroczy 12-krotność minimalnego wynagrodzenia planowanego na 2022 roku (12 x 3 010 PLN) wynosi 4,9% (w przeciwnym wypadku stawka składki wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia)

Przedstawione obliczenia są szacunkowe i mogą nie uwzględniać indywidualnej sytuacji podatnika stąd nie zastąpią konsultacji z doradcą podatkowym.

Ostatnia aktualizacja 01.08.2022


space

PLN

nie dotyczy ryczałtu

PLN

Najem prywatny

Roczny zysk netto w 2022 roku
Zasady ogólne {{ calculateZasadyOgolne() }}
Ryczałt {{ calculateRyczalt() }}

Najem rozliczany w ramach działalności gospodarczej

Roczny zysk netto w 2022 roku
Zasady ogólne {{ calculateZasadyOgolne2() }}
Ryczałt {{ calculateRyczalt2() }}
Opodatkowanie liniowe {{ calculateLiniowe() }}

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Komorowska

Katarzyna Komorowska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 001

Iwona Boniecka

Iwona Boniecka

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 633

Michał Grzybowski

Michał Grzybowski

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 098 034

Obserwuj nas