Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Koncerty i festiwale porażone koronawirusem

Marcin Sidelnik Partner, PwC Polska 02/10/20

Czy pandemia koronawirusa spowoduje długotrwałą zapaść niektórych segmentów branży medialno-rozrywkowej? Jest pewnie nieco zbyt wcześnie na postawienie tak radykalnej tezy, jednak prognozowane przez nas 60% spadki przychodów w porównaniu do 2019 roku w niektórych obszarach, każą zastanowić się nad tym jak będą wyglądały najbliższe lata.

Kluczowym następstwem oddziaływania koronawirusa są dwa istotne zjawiska. Z jednej strony niepewność związana z tym, jak długo będzie trwała pandemia skutkuje o wiele mniejszą skłonnością do wydatków zarówno wśród konsumentów, jak i przedsiębiorców. Z drugiej obostrzenia wprowadzone w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się patogenu spowodowały, że część popularnych dotychczas sposobów spędzania czasu niemal zupełnie zanikła. Przyjrzyjmy się zatem jakie perspektywy rysują się przed organizatorami koncertów, oraz rozgłośniami radiowymi.

pwc

Opustoszałe sceny

Branża muzyczno-festiwalowa na całym świecie przeżywa bardzo trudny okres. O ile w 2019 roku łączne przychody ze sprzedaży biletów wyniosły 22,94 mld USD, o tyle ten rok zakończy się zgodnie z naszymi przewidywaniami wpływami na poziomie 8,32 mld USD. To oznacza, że spadek w ujęciu rok do roku przekroczy 60%. Sytuacja wygląda podobnie w naszym kraju. W 2019 roku łączna wartość sprzedanych w Polsce wejściówek wyniosła 155 milionów dolarów, w tym roku prognozujemy spadek tej sumy do 50 milionów dolarów. Podobnie zatem jak w ujęciu ogólnoświatowym spadek przekroczy więc 60%. Według prognoz jakie zawarliśmy w raporcie PwC „Global Entertainment & Media Outlook 2020–2024”, od przyszłego roku obserwować będziemy odbicie, jednak w analizowanej perspektywie, do 2024 roku, przychody z tytułu sprzedaży biletów nie osiągną w naszym kraju wartości z 2019 roku. W 2021 ich wartość sięgnie 93 mln dolarów, zaś na koniec badanego okresu, w 2024 roku, nieco ponad 130 mln dolarów. Znacznie szybciej poprawi się sytuacja w innych krajach. W 2021 roku łączne przychody ze sprzedaży biletów wyniosą na świecie ponad 15,19 mld USD, zaś w 2022 przekroczą poziom sprzed pandemii, sięgając 23,21 mld dolarów. Warto poczynić tu jednak istotne zastrzeżenie. Tempo odbudowy tego segmentu uzależnione będzie od sytuacji poprawy epidemiologicznej.

Zakłócenia w eterze

COVID19 uszczuplił również rynek reklamy emitowanej w stacjach radiowych - jednego z głównych mediów branży muzyczno-festiwalowej . O ile w 2019 roku łączne przychody w tym segmencie wyniosły na świecie 33,61 mld USD, o tyle ten rok, zgodnie z naszymi prognozami, zakończy się wynikiem 28,01 mld dolarów. Obszar ten powinien jednak relatywnie szybko wrócić do przychodów, jakie osiągał przed pandemią. W przyszłym roku łączny przychód ma wynieść 32,27 mld USD, zaś w 2022 – 34,69 mld USD.  A jak sytuacja wygląda w naszym kraju? Zgodnie z naszymi przewidywaniami, łączne przychody z reklam radiowych mają wynieść w 2020 roku 135 mln dolarów, wobec 152 mln rok wcześniej. Sytuacja powinna ulec poprawie  w przyszłym roku, zaś w 2022 łączna wartość reklam ma wynieść 170 mln dolarów, co oznacza wyraźny przyrost w porównaniu do epoki pre-covidowej.

Czas analiz

Po kilku miesiącach trwania pandemii wciąż nie jesteśmy w stanie określić, kiedy rynek wróci nie tyle do sytuacji jaką znaliśmy do niedawna, ale raczej do stanu nazywanego powszechnie nową normalnością. Widząc jednak pewne trendy i dostrzegając ich siłę oddziaływania sądzę, że należy skoncentrować się na prognozowaniu i próbie zrozumienia jak sektor mediów i rozrywki będzie wyglądał w najbliższych latach. Oczywiście, dynamika pandemii każe cały czas mieć w pamięci, że sytuacja jest zmienna. Zapraszam do śledzenia stron PwC – będę na nich publikował więcej prognoz związanych z rynkiem mediów i rozrywki.

Skontaktuj się z nami

Marcin  Sidelnik

Marcin Sidelnik

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 961

Paweł Wesołowski

Paweł Wesołowski

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4247

Jakub Gołębiowski

Jakub Gołębiowski

Starszy Specjalista ds. Marketingu, Komunikacji i Rozwoju Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 666

Obserwuj nas