Marta Dąbrowska

Marta Dąbrowska

Counsel, PwC Polska

Marta zajmuje się doradztwem w zakresie prawa spółek, w tym w szczególności międzynarodowych reorganizacji, a także prawa handlowego i prawa pracy.

Uczestniczyła w projektach związanych z restrukturyzacją podmiotów działających w Polsce i zagranicą - w tym połączeniach krajowych, transgranicznych, podziałach i przekształceniach oraz brała udział w licznych projektach typu due dilligence i pomagała przy transakcjach typu M&A.

Świadczy również usługi doradcze dla spółek z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, w szczególności w związku z przejściem zakładu pracy.

Marta jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Contact details

Tel.: +48 519 504 439

Email

Obserwuj nas