Marcin Dąbrowski

Marcin Dąbrowski

Counsel, Adwokat, PwC Legal, PwC Polska

Marcin jest członkiem zespołów prawa spółek, fuzji i przejęć (M&A) oraz firm rodzinnych/klientów prywatnych PwC Legal.

Marcin specjalizuje się w szeroko pojętym doradztwie transakcyjnym, na wszystkich etapach procesu transakcyjnego, zarówno po stronie kupujących jak i sprzedających. Ma on doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu dokumentacji transakcyjnej (w tym umów sprzedaży udziałów/przedsiębiorstw, umów wspólników, umów inwestycyjnych, umów joint venture), przedtransakcyjnej (w tym umów o zachowanie poufności, listów intencyjnych, umów wyłączności negocjacyjnej), finansowej (w tym umów kredytu akwizycyjnego, dokumentacji zabezpieczeń, rachunków escrow), prowadzeniu i nadzorowaniu badań due diligence (w tym vendor due diligence, confirmatory due diligence).

Marcin zajmuje się także bieżącą obsługą spółek w zakresie prawa korporacyjnego. Wspiera klientów przy strukturyzacji i implementacji reorganizacji prawnych, w tym o charakterze transgranicznym, takich jak połączenia, podziały, przekształcenia spółek, aporty przedsiębiorstw/ich zorganizowanych części, wymiany udziałów. Doradzał także w zakresie pozyskania finansowania prywatnego, w tym poprzez emisję obligacji korporacyjnych.

Marcin jako członek praktyki firm rodzinnych/klientów prywatnych wspiera polskie firmy rodzinne w projektach planowania sukcesji polegających na zaplanowaniu i wdrożeniu przekazania biznesu rodzinnego kolejnemu pokoleniu, w tym z wykorzystaniem zagranicznych fundacji rodzinnych.

Brał udział w licznych warsztatach sukcesyjnych oraz projektach opracowania konstytucji rodzinnych.

Świadczy on również usługi bieżącego doradztwa na rzecz klientów w toku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie prawa handlowego oraz prawa cywilnego (w tym przygotowywania, opiniowania i negocjowania umów handlowych, umów licencji, umów o współpracy, kontraktów menedżerskich/B2B).

Jest adwokatem. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego organizowane wspólnie z University of Florida, Frederic G. Levin College of Law.

Contact details

Tel.: +48 519 507 810

Email

Obserwuj nas