Mariusz Dziurdzia

Partner, PwC Polska

Mariusz Dziurdzia jest partnerem w dziale audytu i usług doradczych.

Mariusz posiada prawie piętnastoletnie doświadczenie zawodowe w PwC. Posiada brytyjskie uprawnienia biegłego rewidenta (ACCA) wraz z prawem podpisywania opinii z badania w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Specjalizuje się w prowadzeniu projektów doradczych i przeglądów dla spółek z branży energetycznej. Od 2003 roku jako lider nadzoruje prace zespołu świadczącego usługi audytorskie na potrzeby klientów z branży energetycznej, a ponadto Mariusz we wrocławskim biurze PwC nadzoruje rozwój usług audytorskich i doradczych dla klientów w południowo-zachodniej Polsce.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych koncernów międzynarodowych oraz polskich przedsiębiorstw, w tym spółek notowanych na GPW w Warszawie. Praktyka zawodowa Mariusza obejmuje także prowadzenie projektów dotyczących sprawozdawczości finansowej i zarządczej, projektów związanych z przygotowaniem prospektów emisyjnych oraz udział w projektach typu due diligence na zlecenie inwestorów zagranicznych.

Contact details

Tel.: +48 502 184 117

Email