Artur Gątowski

Artur Gątowski

Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska

Artur Gątowski, partner PwC Legal, radca prawny i członek zespołu prawa spółek w kancelarii PwC Legal. Współpracuje też z praktyką sporów sądowych.

Specjalizuje się w restrukturyzacjach grup kapitałowych nakierowanych w szczególności na restrukturyzację podatkową oraz bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, handlowego i korporacyjnego. 

Artur brał udział w wielu procesach restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, w szczególności grup spółek kapitałowych, obejmujących m.in. procesy połączeń i podziałów spółek handlowych. Artur uczestniczył także w transakcjach fuzji i przejęć, obejmujących w szczególności sprzedaż albo nabycie udziałów lub akcji w spółkach należących do różnych sektorów gospodarki, jak również sprzedaż albo nabycie przedsiębiorstw spółek handlowych lub ich zorganizowanych części. 

Artur ma również doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi, w szczególności w zakresie prawa nieuczciwej konkurencji, własności intelektualnej oraz prawa handlowego i cywilnego. 

Artur ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zanim przystąpił do PwC Legal w styczniu 2010 r. pracował w jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce.

Contact details

Tel.: +48 519 507 316

Email