Artur Gątowski

Artur Gątowski

Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska

Artur Gątowski jest radcą prawnym w kancelarii PwC Legal, posiadającym ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe i specjalizującym się w doradztwie w zakresie prawa cywilnego, handlowego i spółek, fuzji i przejęć oraz postępowań cywilnych i administracyjnych.

Artur wspierał klientów w licznych procesach reorganizacji podmiotów gospodarczych i grup spółek, obejmujących w szczególności połączenia (w tym połączenia transgraniczne), podziały i przekształcenia (w tym transgraniczne) spółek. Artur doradzał również klientom w wielu transakcjach fuzji i przejęć, obejmujących w szczególności sprzedaż albo nabycie udziałów lub akcji w spółkach działających w różnych sektorów gospodarki, jak również sprzedaż albo nabycie przedsiębiorstw spółek lub ich zorganizowanych części, poprzedzone przeprowadzeniem badania prawnego due diligence.

Artur posiada również duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych, w szczególności w zakresie sporów budowlanych, prawa nieuczciwej konkurencji, własności intelektualnej oraz prawa handlowego i cywilnego, jak również postępowaniach środowiskowych, postępowaniach w sprawie nałożenia kar administracyjnych i sprawach budowlanych.

Dodatkowo, Artur wspiera merytoryczne zespoły PwC Legal w zakresie zagadnień prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa ochrony danych osobowych oraz prawa własności intelektualnej.

Artur ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zanim dołączył do zespołu PwC Legal w styczniu 2010 r. pracował w jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce.

Contact details

Tel.: +48 519 507 316

Email

Obserwuj nas