Yulia Gurzhiyants

Yulia Gurzhiyants

Menedżer, PwC Polska

Contact details

Tel.: +48 519 504 683

Email

Obserwuj nas