Andrzej Jacek Jarosz

Andrzej Jacek Jarosz

Partner, PwC Polska

Andrzej Jacek Jarosz jest partnerem w dziale doradztwa prawno-podatkowego.

Jacek rozpoczął pracę w PwC w 1996 roku. Posiada szerokie doświadczenie w rozwiązywaniu kwestii podatkowych zarówno dla klientów indywidualnych jak i grup kapitałowych. Obecnie odpowiada za rozwój usług doradztwa w zakresie polskich i międzynarodowych zagadnień podatkowych w poznańskim biurze PwC.

Jacek był zaangażowany w liczne projekty optymalizacyjne, służąc swoją wiedzą podatkową i audytorską przy analizach podatkowych inwestycji i przeglądach podatkowych, w tym dla spółek działających w branży energetycznej.

Jacek sprawuje również pieczę nad pracą centrali Zespołu Pomocy Publicznej, która wspiera spółki komercyjne w aplikowaniu o środki z programów pomocowych jak również doradza podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Jacek jest licencjonowanym doradcą podatkowym.

Contact details

Tel.: +48 502 184 608

Email

Obserwuj nas