Beata Kiedrowicz

Beata Kiedrowicz

Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska

Beata Kiedrowicz zajmuje się projektami z zakresu fuzji i przejęć oraz prawem handlowym. Świadczy pełen zakres korporacyjnych usług doradczych dla inwestorów rozpoczynających działalność w Polsce oraz bieżących usług doradczych dla podmiotów już obecnych na polskim rynku. Beata posiada dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie transakcji prywatnych i publicznych w Polsce.  

Doświadczenie Beaty obejmuje: doradztwo dla funduszu private equity w związku z inwestycją w bank obsługujący klientów indywidualnych w Polsce, doradztwo dla klientów niemieckich w związku ze zbyciem całości udziałów w polskich bankach zależnych, reprezentację banku belgijskiego w procesie zakupu polskiego banku oferującego produkty bankowości detalicznej oraz kredyty konsumenckie, doradztwo dla spółki telekomunikacyjnej w związku z utworzeniem spółki joint-venture wraz z udziałowcami mniejszościowymi, reprezentację izraelskiej spółki publicznej, lidera w dziedzinie ochrony upraw rolnych, w procesie zakupu polskiej spółki agrochemicznej, doradztwo dla amerykańskiej spółki publicznej z branży chemicznej w związku z zakupem polskiej fabryki chemikaliów. Beata doradzała jednemu z wiodących integratorów i jednej z największych firm zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych w procesie wprowadzania na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Beata Kiedrowicz brała także udział w procesie prywatyzacji wiodącego banku specjalizującego się w bankowości korporacyjnej i transakcjach międzynarodowych oraz doradzała skandynawskiej grupie bankowo-ubezpieczeniowej w procesie zakupu udziałów większościowych w polskich bankach notowanych na giełdzie, w procesie przejęcia prywatnego banku oraz w związku z fuzją banków.

Beata ma na swoim koncie wyróżnienia zarówno w polskich jak i międzynarodowych rankingach prawniczych. W wydawnictwie Legal 500 EMEA przyznano jej status „rekomendowanego doradcy” (recommended) w kategorii usług korporacyjnych/fuzji i przejęć.  Otrzymała także indywidualną rekomendację w kategorii fuzje i przejęcia w rankingu dziennika Rzeczpospolita.

Beata Kiedrowicz jest radcą prawnym. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Przed dołączeniem do PwC Legal Beata była partnerem w warszawskim biurze jednej z największych międzynarodowych firm prawniczych.

Contact details

Tel.: +48 519 506 383

Email

Obserwuj nas