Tomasz Konieczny

Tomasz Konieczny

Partner, PwC Polska

Tomasz Konieczny jest partnerem w dziale audytu i usług doradczych.

Tomasz posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie zawodowe w PwC. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta według przepisów brytyjskich (ACCA) i polskich (KIBR).

Tomasz ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu badaniami sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi przepisami, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Amerykańskimi Standardami Rachunkowości (US GAAP) oraz Brytyjskimi Standardami Rachunkowości (UK GAAP). Jego doświadczenie obejmuje również opracowanie części prospektów emisyjnych zawierających dane finansowe dla spółek notowanych bądź ubiegających się o notowanie na londyńskiej, warszawskiej oraz innych Giełdach Papierów Wartościowych. Doświadczenie to obejmuje badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF lub sporządzonych zgodnie z przepisami krajowymi zawierającymi uzgodnienie liczbowe lub opisowe do MSSF.

Pracował w biurze londyńskim w dziale Rynków Kapitałowych zajmujących się współpracą z klientami, których akcje lub obligacje są notowane lub będą notowane na giełdach europejskich i amerykańskich. W ramach swojej pracy kierował wieloma projektami konwersji na MSSF lub udzielał wsparcia technicznego dla klientów w zakresie MSSF.

Tomasz jest członkiem Globalnej Grupy ds. Rynków Kapitałowych oraz nadzoruje grupę specjalistów ds. rynków kapitałowych w ramach działu audytu w Europie Centralnej. Dodatkowo jest członkiem Zespołu Konsultacyjnego ds. Rachunkowości (MSSF) działającego w PwC w Europie Centralnej i Wschodniej i odpowiedzialnego za wsparcie w zakresie problematyki MSSF.

Contact details

Tel.: +48 22 746 4285

Email

Obserwuj nas