Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Łukasz Koprowski

Łukasz Koprowski

Dyrektor Biura PwC w Łodzi, PwC Polska

Łukasz Koprowski jest Dyrektorem Biura PwC w Łodzi.

Od 2000 r. prowadzi badania sprawozdań finansowych zarówno jednostkowych, jak i i skonsolidowanych dla spółek w Polsce, ale również w Niemczech (m.in. badanie międzynarodowej Grupy Kapitałowej Volkswagen). W latach 2010-2012 pracował na stanowisku Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego w jednej z kluczowych spółek należących do Grupy Kapitałowej mBanku.

Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta (KIBR) oraz brytyjskiego i irlandzkiego biegłego rewidenta (ACCA), a także Certyfikat Audytora Wewnętrznego (Certified Internal Auditor).

Łukasz odpowiada za obsługę spółek z obszaru niemieckojęzycznego. Biegle włada językami angielskim i niemieckim.

Contact details

Email