Paulina Koszewska

Koordynator ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, PwC Polska

Contact details

Tel.: +48 519 506 294

Email