Skip to content Skip to footer

Loading Results

Paulina Koszewska

Paulina Koszewska

Menedżer ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, PwC Polska

Contact details

Tel.: +48 519 506 294

Email