Kira Kotulska-Kozłowska

Kira Kotulska-Kozłowska

Senior Consultant, PwC Polska

Kira wspiera firmy z sektora publicznego i prywatnego w zarządzaniu i wdrażaniu projektów w tematyce związanej z polityką klimatyczną i zmianami klimatu, zrównoważonym rozwojem, efektywnością energetyczną, rozwojem sektora prywatnego, czy reformami w zakresie edukacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Contact details

Tel.: +48 519 504 446

Email

Obserwuj nas