Skip to content Skip to footer

Loading Results

Filip Krzyżankiewicz

Filip Krzyżankiewicz

Associate, PwC Polska

Filip jest aplikantem adwokackim. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego praca magisterska nt. umów know-how została wyróżniona w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urząd Patentowy na najlepsze prace naukowe w temacie własności intelektualnej.

Uczestniczy w wielu projektach implementujących wymogi RODO do działalności przedsiębiorstw, a także w zakresie analizy luk w działalności podmiotów gospodarczych w stosunku do wymogów RODO. Brał także udział w badaniach prawnych spółek (due diligence) pod kątem prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii oraz prawa ochrony danych osobowych, a także w doradztwie prawnym w sprawach z zakresu jego specjalizacji.

Przed dołączeniem do PwC, zdobywał doświadczenie w uznanych, międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych, specjalizując się w ochronie danych osobowych i prawie z zakresu nowych technologii.