Michał Mastalerz

Partner, PwC Polska

Michał Mastalerz jest partnerem w dziale audytu i usług doradczych.

Michał posiada dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w PwC. Posiada zarówno uprawnienia polskiego biegłego rewidenta (KIBR), jak i uprawnienia biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii (ACCA) oraz Stanach Zjednoczonych (CPA).

Michał ma doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych dużych, wielozakładowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także międzynarodowych koncernów działających na rynku polskim oraz dynamicznie rozwijających się polskich przedsiębiorstw. Kierował badaniami jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Michał Mastalerz kieruje krakowskim biurem firmy wspierając dalszy rozwój usług audytorskich i doradczych dla przedsiębiorstw prywatnych oraz podmiotów sektora publicznego w Polsce południowo – wschodniej.

Poza audytami przeprowadzanymi zgodnie z polskimi standardami rachunkowości posiada znaczące doświadczenie w badaniu sprawozdań sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz US GAAP.

Contact details

Tel.: +48 12 433 3510

Email