Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Paweł Ożarowski

Paweł Ożarowski

Partner, PwC Polska

Paweł Ożarowski jest partnerem w dziale audytu i usług doradczych.

Paweł posiada piętnastoletnie doświadczenie zawodowe w PwC. Od 2000 roku posiada uprawnienia brytyjskiego biegłego rewidenta (ACCA).

Paweł posiada znaczące doświadczenie w prowadzeniu badań sprawozdań finansowych oraz świadczeniu usług doradztwa zarówno dla polskich jak i międzynarodowych korporacji z różnych sektorów. Doświadczenie to zostało zdobyte zarówno w Polsce jak i Wielkiej Brytanii. Paweł uczestniczył w badaniach sprawozdań finansowych sporządzanych według polskich zasad rachunkowości, jak również według MSSF, US GAAP i UK GAAP. Paweł Ożarowski kieruje gdańskim biurem firmy wspierając dalszy rozwój usług audytorskich i doradczych dla przedsiębiorstw prywatnych oraz podmiotów sektora publicznego w Polsce północnej.

Paweł posiada również doświadczenie w projektach dotyczących analiz finansowych oraz projektach due diligence dla zagranicznych inwestorów w różnych sektorach gospodarki. Ma także doświadczenie w doradztwie księgowym dla klientów.

Contact details

Tel.: +48 58 552 9017

Email