Jacek Pawłowski

Jacek Pawłowski

Partner, Radca Prawny, Praktyka Polskich Firm Prywatnych, PwC Legal, PwC Polska

Jacek specjalizuje się w prawie spółek, prawie handlowym i cywilnym. 

Przeprowadził szereg transakcji fuzji i przejęć, restrukturyzacji grup kapitałowych oraz prowadzi bieżącą obsługę polskich i międzynarodowych firm w zakresie prawa cywilnego, handlowego i korporacyjnego.

W ramach praktyki fuzji i przejęć prowadził i koordynował liczne procesy badania prawnego due diligence, w tym w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wspiera również przedsiębiorców zarządzających swoimi grupami kapitałowymi z Polski w ich ekspansji do innych państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Osobną specjalizacją Jacek są fundusze inwestycyjne (zwłaszcza zamknięte). Przeprowadził wiele transakcji polegających na wprowadzeniu znaczących aktywów, w tym spółek i nieruchomości, do funduszy inwestycyjnych. Zajmuje się również bieżącą obsługą funduszy inwestycyjnych, w tym doradza przy transakcjach zbycia i nabycia aktywów dla takich funduszy i ich spółek celowych.

Jacek wspiera również polskie firmy rodzinne w projektach planowania sukcesji polegających na zaplanowaniu i wdrożeniu przekazania biznesu rodzinnego kolejnemu pokoleniu.

Posiada ponad 18 lat doświadczenia, które zdobył w renomowanych kancelariach prawnych. Jest radcą prawnym, ukończył dwa kierunki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Prawo i Stosunki Międzynarodowe) oraz studiował w Niemczech na Otto-Friedrich Universität w Bambergu.

Doradza klientom również w języku angielskim i niemieckim.

Contact details

Tel.: +48 519 507 077

Email

Obserwuj nas