Piotr Płatnerz

Piotr Płatnerz

Counsel, Adwokat, PwC Polska

Piotr counsel w praktykach fuzji i przejęć, prawa rynków kapitałowych oraz prawa spółek.

Piotr posiada rozległe doświadczenie w obsłudze projektów z zakresu fuzji i przejęć, w tym w procesach badania prawnego spółek (legal due diligence) oraz w pracach związanych z restrukturyzacją i reorganizacją działalności grup kapitałowych. W ramach swojej praktyki doradzał przy strukturyzacji, negocjacjach oraz finalizowaniu złożonych transakcji, pracując zarówno dla krajowych oraz międzynarodowych klientów. Piotr posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego na rzecz spółek publicznych, m.in. w zakresie prowadzenia ofert publicznych oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, procesach reorganizacji spółek publicznych oraz bieżącego doradztwa regulacyjnego i korporacyjnego.

Piotr jest adwokatem. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przed dołączeniem do PwC Legal, Piotr, jako członek zespołu rynków kapitałowych i M&A, przez 4 lata współpracował z warszawskim biurem międzynarodowej kancelarii prawniczej.

Contact details

Tel.: +48 519 504 025

Email