Weronika  Wojturska

Weronika Wojturska

Associate PwC Legal, PwC Polska

Weronika Wojturska, associate w PwC Legal, doktorantka i kierowniczka projektów badawczych na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizuje się w prawie bankowym, ubezpieczeniowym, usług płatniczych oraz prawie rynków kapitałowych.

Weronika zajmuje się doradztwem regulacyjnym na rzecz instytucji finansowych, podmiotów związanych z rynkiem finansowym oraz spółek niefinansowych w projektach dotyczących m.in. outsourcingu czynności, w tym outsourcingu do chmury obliczeniowej, dostosowaniu organizacji do ujawnień z zakresu regulacji ESG, wdrożenia zmian wynikających z ustawy AML czy audytu zgodności regulacyjnej innowacyjnych projektów związanych z usługami finansowymi.

Weronika jest absolwentką i stypendystką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego im. Marcusa Luttera Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską jako doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW w dyscyplinie nauki prawne, związana z Katedrą Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA UW. 

Jako kierowniczka projektów badawczych z powodzeniem wykorzystuje wiedzę w praktyce zawodowej. Weronika jest laureatką stypendiów i programów grantowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant”, „Najlepsi z najlepszych!” dla wybitnie uzdolnionych młodych naukowców, nagrodzona „Studenckim Noblem” w X Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszego Studenta RP dziedzinie nauk społeczno-ekonomicznych oraz laurem „Pro Juvenes” w kategorii wybitnego Studenta naukowca podczas VIII Gali Nagród Środowiska Studenckiego.

Weronika jest autorką monografii naukowej “Outsourcing w technologii cloud computing w działalności krajowych zakładów ubezpieczeń” wydanej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (2022).

Contact details

Tel.: +48 519 504 473

Email

Obserwuj nas