Weronika  Wojturska

Weronika Wojturska

Associate PwC Legal, PwC Polska

Weronika Wojturska, prawniczka praktyki Banking & Finance, ekspertka w obszarze sustainable finance certyfikowana przez Cambridge Institute for Sustainability Leadership, wykładowczyni i kierowniczka projektów badawczych w obszarze ESG i FinTech/InsurTech w ramach programów grantowych Ministerstwa Edukacji i Nauki („Diamentowy Grant”, „Najlepsi z najlepsi”).

W obszarze zrównoważonych finansów od 2021 współtworzy serie wyjaśnień interpretacyjnych opracowanych we współpracy ze Związkiem Banków Polskich i Izbą Domów Maklerskich, kształtujących podejście rynkowe do zmian w zakresie zrównoważonego finansowania (SFDR), raportowania niefinansowego (Taksonomii), obrotu instrumentami finansowymi (MIFID II). Od 2023 powołana przez Ministerstwo Finansów jako ekspertka do wsparcia prac Grup Roboczych ds. stosowania Taksonomii UE oraz ds. badań, edukacji i szkoleń w ramach Platformy Zrównoważonych Finansów. Zaproszona do grona ekspertów współtworzących publikację „Zrównoważone finanse dla praktyków – obowiązki przedsiębiorstw wynikające z prawa polskiego i UE” (C.H.Beck 2023) w zakresie sprawozdawczości niefinansowej oraz artykułu nt. greenwashingu otwierającego raport Zielone Finanse w Polsce 2023 (IOF, UN Global Compact Network Poland).

W obszarze usług innowacyjnych autorka monografii Outsourcing w technologii cloud computing w działalności krajowych zakładów ubezpieczeń jako pierwszego na polskim rynku kompleksowego opracowania tematyki związanej z zastosowaniem outsourcingu chmury obliczeniowej w działalności krajowych zakładów ubezpieczeń (praca trzykrotnie nagrodzona); komentarza do Prawa rynków kapitałowych (C.H.Beck 2022) w zakresie outsourcingu firm inwestycyjnych, a od 2023 wspiera opracowanie standardu wdrożenia Rozporządzenia DORA w Polskiej Izbie Ubezpieczeń.

Weronika jest wielokrotną laureatką nagród i programów grantowych MEIN dla wybitnie uzdolnionych młodych naukowców, w tym w 2019 r. nagrodzona „Studenckim Noblem” w X Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszego Studenta RP dziedzinie nauk społeczno-ekonomicznych, a w 2020 r. laurem „Pro Juvenes” w kategorii wybitnego Studenta naukowca podczas VIII Gali Nagród Środowiska Studenckiego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Monografia “Outsourcing w technologii cloud computing w działalności krajowych zakładów ubezpieczeń”:
https://www.wuw.pl/product-pol-16684-Outsourcing-w-technologii-cloud-computing-w-dzialalnosci-krajowych-zakladow-ubezpieczen.html

Raport Zielone Finanse w Polsce 2023:
https://ungc.org.pl/raport-zielone-finanse-w-polsce-2023/

Komentarz Prawo rynku kapitałowego:
https://www.ksiegarnia.beck.pl/21249-prawo-rynku-kapitalowego-tom-i-ii-komentarz

Contact details

Tel.: +48 519 504 473

Email

Obserwuj nas