Andrzej Zubik

Andrzej Zubik

Partner, PwC Polska

Andrzej jest partnerem w zespole ds. postępowań spornych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centre of English and European Law prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski i University of Cambridge. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i jest radcą prawnym oraz doradcą podatkowym. 

Doradza w toku kontroli, postępowań podatkowych i postępowań sądowych, a także przygotowuje pisma procesowe i reprezentuje podatników przed organami podatkowymi, organami celnymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi. 

Specjalizuje się w zagadnieniach proceduralnych w tym sporządzaniu skarg, skarg kasacyjnych i reprezentacji podczas rozpraw sądowych, oraz ogólnym prawie podatkowym. Andrzej posiada także rozległe doświadczenie w doradzaniu klientom PwC w toku postępowań spornych z zakresu zabezpieczenia społecznego.

Contact details

Tel.: +48 502 184 689

Email

Obserwuj nas