Strategie innowacji

Patent na przyszłość: Buduj strategie i zarządzaj innowacjami, przyspiesz rozwój nowych produktów, zwiększaj rentowność procesów B+R.

Innowacje to zjawisko z  definicji dość nieprzewidywalne. Jego uporządkowanie jest dużym wyzwaniem, zarówno dla tych większych, jak i mniejszych firm. Nie można go zamknąć w żaden uniwersalny proces - przekornie, innowacje często powstają przypadkiem, z chaosu, budząc zupełne zaskoczenie.  Ważne jest przy tym, by zaskakiwały one klientów i konkurencję, ale już niekoniecznie samych twórców.

Od scoutingu technologicznego po strategie innowacji, wdrożenie narzędzi czy korporacyjne fundusze VC, pomożemy Ci zaplanować i ustrukturyzować procesy innowacyjne i B+R w Twojej firmie.

Uwzględniając trendy w Polsce i na świecie, możliwości Twojej firmy, jej kulturę organizacyjną i potencjał, stworzymy Twoim innowacjom środowisko do rozwoju i zabezpieczymy osiągnięte wyniki.

Zaprojektujemy i przy użyciu zaawansowanych narzędzi wdrożymy strategie innowacji, dzięki czemu:

 • Twoja strategia innowacji i B+R będzie konsekwentnie realizować priorytety i cele strategiczne firmy
 • Zwiększysz efektywność funkcji innowacji i B+R
 • Będziesz na bieżąco mierzyć stan realizacji celów strategicznych dla procesów innowacji

Zaprojektujemy struktury oraz procesy B+R, dzięki czemu zwiększysz rentowność tych funkcji:

 • Twoje struktury organizacyjne będą dopasowane do poziomu dojrzałości produktów i wymogów zarządzania B+R
 • Poznasz potencjał i zmierzysz efekty poszczególnych projektów
 • Będziesz skutecznie zarządzać wynikami projektów B+R

Zidentyfikujemy potencjał, zaprojektujemy i wdrożymy usprawnienia w zakresie Twojego modelu biznesowego, dzięki czemu przyspieszysz rozwój nowych produktów

 • Otrzymasz zestaw narzędzi do skutecznego zarządzania portfelem projektów innowacyjnych i B+R
 • Twoja kultura organizacyjna i zarządzanie komunikacją będą wspierać procesy innowacyjne w firmie

Przeprowadzimy działania z zakresu technology i market intelligence , dzięki czemu zyskasz dostęp do wiedzy i kontaktów, które bezpośrednio wesprą Twoje procesy innowacyjne:

 • Poznasz najważniejsze obecne i przyszłe trendy w swojej branży jak i branżach powiązanych
 • Otrzymasz listę partnerów i technologii z najwyższym potencjałem synergii dla Twojej firmy

Wesprzemy Cię w skutecznym rozwijaniu otwartego modelu innowacji:

 • Zaczniesz efektywnie współpracować i komunikować się ze start-upami
 • Dowiesz się, jak skutecznie identyfikować, wybierać i oceniać zewnętrzne projekty innowacyjne
 • Twoje funkcje i procesy innowacji będą dostosowane do wymogów otwartego modelu innowacji

Łącząc kompetencje doradztwa biznesowego i prawnego, wesprzemy Twoją firmę na każdym etapie cyklu życia korporacyjnego funduszu VC, dzięki czemu:

 • Poznasz potencjał swoich kompetencji i aktywów dla funkcjonowania korporacyjnego VC
 • Twój wdrożony model korporacyjnego VC będzie w pełni realizować potencjał firmy
 • Otrzymasz wsparcie w pozyskiwaniu kapitału
 • Z sukcesem wyjdziesz z inwestycji, maksymalizując zysk 

W erze informacji i globalnej gospodarki nawet najlepiej rokujący projekt o słabym zabezpieczeniu praw własności jest narażony na wiele zagrożeń. Pomożemy Ci ich uniknąć poprzez odpowiednio zaprojektowaną strategię ochrony IP:

 • Przeanalizujemy obecny stan ochrony własności intelektualnej w Twojej firmie
 • Zidentyfikujemy potencjalne luki, zagrożenia oraz szanse
 • Rozrysujemy Twoją ścieżkę postępowania z prawami własności.