Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Konkurs „Dobry Klimat dla Rodziny”

Elastyczne godziny pracy, dłuższe urlopy rodzicielskie czy przyzakładowe żłobki

– to tylko niektóre rozwiązania, które pracodawcy mogą wprowadzać w swoich firmach, aby ułatwić pracownikom łączenie życia zawodowego z rodzinnym.

W ramach realizacji programu Polityki Rodzinnej Para Prezydencka zaprasza firmy i instytucje, które dbają o zatrudnienie przyjazne rodzinie do wzięcia udziału w konkursie „Dobry Klimat dla Rodziny 2014“ i zdobycia tytułu „Laureata Nagrody Pary Prezydenckiej”. PwC chcąc włączyć się w propagowanie tych dobrych praktyk zostało koordynatorem i partnerem Konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny“.

Dobry klimat dla Rodziny

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do udziału w konkursie zaproszone są firmy i instytucje, które funkcjonują na rynku przynajmniej 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia w sektorach prywatnym i publicznym oraz organizacje pozarządowe działające w Polsce. Mogą wziąć w nim udział firmy i instytucje, które zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę.

Zgłoszenia będą przyjmowane w trzech kategoriach, w zależności od liczby osób zatrudnionych przez firmę czy instytucję:

  • Kategoria I – do 49 pracowników
  • Kategoria II – od 50 do 249 pracowników
  • Kategoria III – od 250 pracowników


Jak zgłosić się do Konkursu?

Aby przystąpić do konkursu o Nagrodę Pary Prezydenckiej należy wypełnić kwestionariusz pracodawcy z pytaniami typu tak/nie w formie online najpóźniej do 11 sierpnia 2014 roku.

W celu zgłoszenia firmy lub instytucji przez pracowników lub organizację społeczną, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Następnie pracodawca zgłoszony do konkursu zostanie zaproszony do wypełnienia kwestionariusza pracodawcy w formie online.

Udział w konkursie jest bezpłatny.
 

Etapy konkursu

W pierwszym etapie konkursu zbierane są wspominane powyżej kwestionariusze pracodawców i formularze zgłoszeniowe do 11 sierpnia 2014 r. W ciągu tygodnia od zamknięcia I etapu konkursu w każdej z kategorii wyłonionych zostanie co najmniej ośmiu pracodawców, nie więcej niż 60 pracodawców łącznie. O wynikach każdego etapu uczestnicy konkursu będą informowani drogą e-mailową.

W II etapie zakwalifikowani pracodawcy zostaną zaproszeni do wypełnienia wniosku z pytaniami otwartymi dotyczącymi rozwiązań, które tworzą dobry klimat dla rodziny w firmach lub instytucjach, które reprezentują. Wnioski powinny zostać wypełnione w formie online do 11 września 2014 roku.

Każdy z wniosków zostanie oceniony przez co najmniej dwóch ekspertów. Eksperci w każdej kategorii konkursowej wyłonią co najmniej po pięciu pracodawców, którzy uzyskali najwyższą ocenę, nie więcej jednak niż 25 pracodawców łącznie.

W październiku 2014 roku wyłonieni pracodawcy zostaną poproszeni o przesłanie kontaktów do pracowników posiadających dzieci do 14 roku życia. Spośród tych pracowników zostaną wyłonione osoby, które otrzymają zaproszenie do wypełnienia krótkiej ankiety pracowniczej. Przesłanie kontaktów do pracowników będzie poprzedzone podpisaniem z każdym pracodawcą klauzuli poufności. Odpowiedzi posłużą ocenie, czy stosowane przez pracodawcę rozwiązania w zakresie godzenia życia zawodowego i rodzinnego są dostosowane do potrzeb pracowników.

Na podstawie informacji z kwestionariusza pracodawcy, wniosku z pytaniami otwartymi oraz ankiety pracowniczej kapituła konkursu wyłoni w każdej z kategorii minimum trzech pracodawców, którzy tworzą najlepszy klimat sprzyjający godzeniu ról rodzicielskich i zawodowych w firmach i instytucjach. Spośród nich Para Prezydencka wybierze zwycięzców.
 

Nagroda Pary Prezydenckiej

Uroczyste ogłoszenie i wręczenie Nagród Pary Prezydenckiej dla pracodawców odbędzie się podczas Gali Finałowej w Pałacu Prezydenckim. Zwycięzcy konkursu otrzymują Laur – prawo do posługiwania się tytułem Laureat Nagrody Pary Prezydenckiej w konkursie dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny”, Dyplom oraz Statuetkę. Dobre praktyki Laureatów z zakresu zatrudnienia przyjaznego rodzinie będą prezentowane na oficjalnym portalu Prezydenta RP.

 


Informacje dodatkowe: 

  • Organizator Konkursu

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  • Partner i Koordynator Konkursu

PwC Polska sp. z.o.o

  • Kontakt do Koordynatora Konkursu

e-mail: dlarodziny@pl.pwc.com

tel. +48 22 746 4000

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Piotr Kołomycki

Piotr Kołomycki

Ekspert ds. PR, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 606

Obserwuj nas